Online groepshealing: Openen zielekind en indaling Goddelijk innerlijk kind

Workshop: Owg-2021
Deze module behoort tot de opleiding: VPZ, NS, ND
Hij kan ook los van een opleiding gevolgd worden.

Beschrijving

Je ragfijne pure ziele- en Goddelijk kind heeft meestal geen ouders gehad die zagen hoe mooi je was en hoeveel bescherming je nodig had om je puurheid, Goddelijkheid te behouden. We bouwden er een sterk en mentaal karakter overheen. Maar daaronder zit ons Goddelijk kind dat zo kwetsbaar, warm, vol vertrouwen en goedheid is. Het wil altijd alleen maar helpen, kent geen ego verdediging en voelt ongelofelijk veel. Ons zielekind dat ons Goddelijk kind beschermt wordt daar angstig van en stuurt onze persoonlijkheid opnieuw in oude houdingen en patronen. Tijdens de online workshop ontvang je een krachtige liefdes-groepshealing zodat je Goddelijk kind indaalt en jij het kunt voelen in jezelf!
Lees de volledige tekst

Data & prijzenOnline groepshealing: Openen zielekind en indaling Goddelijk innerlijk kind

Met Joke ElZiam Nootebos

Kristallijn, lotusbloem, zuiverheid.jpgWe zitten in een grote omwenteling van onszelf en de maatschappij
Angstige en onzekere tijden, de basis in onszelf en in de maatschappij staat op zijn kop. Allemaal omdat het de bedoeling is dat ons ego-ik het veld gaat ruimen om plaats te maken voor het innerlijk kind van onze ziel en ons Goddelijk kind zowel als een nieuwe maatschappij!

 Ingewijdene Joke ElZiam Nootebos geeft daarvoor een korte interactieve online workshop met een helende gechannelde groepshealing met aan het einde readingen.
Je readingsvragen kun je vooraf per mail sturen of na de helende groepshealing chatten. Mogelijk wordt dan jouw vraag eruit gepikt. In het andere geval kun je ook een afspraak maken voor een telefonisch of Skype consult met een van de Elohim Master Healer-Readers.

Heb je al veel inzichten, zelfreflectie en een overzicht over je leven?
En is je verbinding met de subtielere gevoelens van je hart en buik groeiende? Als jij iemand bent die ook multidimensionaal, dus op meerdere lagen bewust is, dan zal je waarschijnlijk merken dat er velden van gevoelservaringen omhoog komen die groter lijken dan normaal.

Zo merken we nu niet alleen onze eigen angst rondom het coronavirus maar óveral hangt die angst.
De collectieve velden daarvan zijn zoveel groter dan onszelf waardoor ze ons sterk beïnvloeden. Maar wij denken dat het onze eigen angst is. Er komen nu ook veel oude collectieve velden omhoog. Meer dan ooit tevoren. De gevoelservaringen daarvan werken juist nu sterk door. Ook in het fysieke lichaam. Opgeslagen herinneringen laten los uit onze cellen, van onszelf, de familielijn en zielegroep. Al die mensen die onze overziel was of is hebben identificaties en hechtingen gemaakt aan de strijd, angst en pijn van destijds en dat is als herinneringen in ons celgeheugen gaan zitten. Door gevorderde (eenheid-)bewustzijnsgroei, laat dit nu los en vaak is dat een nare tijd waarvan we niet altijd begrijpen wat de oorzaak is. Immers we hebben al een hele innerlijke weg afgelegd en kenden ons Licht zo goed.

Vanuit onze Godsvonk vindt er nu een aansturing plaats om helemaal schoon te worden tot aan de Oorsprong
Vrij van financiële en relationele angsten, houdingen, vaststaande meningen, oordelen, gedachtetreinen, negatieve herinneringen, enz. Het komt allemaal omhoog om voorgoed uit te wasemen. Vaak is de aanleiding een overeenkomstig gevoel of situatie uit ons dagelijks leven waaraan het collectieve veld hecht om te transformeren.

Gevoelens kunnen daarom heftiger worden, ook in dromen
lichtje.jpgHet voelt soms zwaar en zwart om ons heen. We vragen ons af waarom nu die terugval. Maar dat is het niet. Vaak zit het niet eens in ons dagbewustzijn waardoor we aanvankelijk door gaan met functioneren zoals we altijd deden. Maar onze Godsvonk wil dat we loskomen van die onbewuste identificaties en geschiedenissen in onze ziel en celherinneringen zodat we niet langer vanuit onze ik-persoonlijkheid en gewoontepatronen functioneren. Uiteindelijk worden door innerlijke groeiprocessen onze ziel en persoonlijkheid één. Eenheidsbewustzijn, Christuskracht en een steeds verder openend Hart ontvouwen zich. Tegelijkertijd gaan we nog veel meer houdingen en overlevingspatronen van onszelf doorzien. Ook het contact met het innerlijk kind van onze ziel wordt sterker.

Je Goddelijk kind wil indalen
Dat ragfijne pure zielekind dat zo uit de hemel kwam heeft meestal geen ouders gehad die het aanvoelden, die zagen hoe mooi het was en hoeveel bescherming en aanmoediging het nodig had om die puurheid en Goddelijkheid te behouden.
We bouwden er daarom een karakter overheen en werden zo sterk en mentaal ook al waren en zijn we gevoelig en soms emotioneel. Toch zit daaronder ons Goddelijk kind dat zo kwetsbaar is, zo lief en warm, dat zo vol vertrouwen en goedheid is. Het wil altijd alleen maar helpen, is naakt, puur en zuiver zonder weggeefstand of opoffering. Het kent geen ego of houding, geen verdediging en het voelt ongelofelijk veel. Alles komt diep binnen! Ons zielekind dat ons Goddelijk kind beschermt wordt daar angstig van en stuurt onze persoonlijkheid opnieuw in de oude houdingen, reactiviteit en gewoontepatronen. Maar als we mee willen stromen met de Stroom van de Bron in ons dan groeit de intentie de oude houdingen en patronen, ons harnas, nu te doorbreken. Immers tegen de Stroom in zwemmen en uitstellen lijkt in eerste instantie de makkelijkste weg maar levert steeds meer weerstanden en tegenslag op in ons leven.

Door middel van de helende groepshealing van deze online workshop zal het Goddelijk kind meer vertrouwen krijgen om op aarde te blijven waardoor wij het kunnen voelen in onszelf. En het mee kunnen nemen in ons functioneren en in ons Hart.

Het Goddelijke kind heeft meestal niet mee kunnen incarneren
Daarvoor is en was er teveel gebeurd in al de levens en is het te subtiel. Het blijft meestal veilig geparkeerd, als een deel van ons, aan gene zijde totdat het tijd is. De Gouden Tijd. Ook heeft meestal het innerlijk kind van de ziel en persoonlijkheid geen echte diepgaande liefde, veiligheid en bescherming gekend in de vroege jeugd. Daarom trekken we ons vaak snel terug, voelen ons diep van binnen vaak niet genoeg geliefd en gezien of vallen we juist snel aan.

We zullen het gevoel en de rijkdom van ons Goddelijk kind in onze buik weer toestaan en ervaren
Het Goddelijk kind weer voelen en toestaan maakt ons heel kwetsbaar en mooi. Mededogend, krachtig en onthecht. Uiteindelijk voelen anderen dat ook in onze uitstraling want het incarneert steeds dieper in onze buik, basis en in een rustige staat van "Zijn". Het kan gaan samenwerken met de volwassene in ons, met ons verstand, vaardigheden, wij-ziel en Christuskracht. We worden Vrij van wat anderen van ons vinden of willen. We controleren en beheersen onze emoties en gedachten niet zodra onze ziel en persoonlijkheid één worden met ons Goddelijk kind en onze Godsvonk.


Wat haal je op tijdens de online workshop met Joke ElZiam Nootebos?

Doe mee met de online workshop als je er klaar voor bent om je gevoeligheid, kwetsbaarheid en heelheid weer te openen en mee te laten stromen met de volwassene in jou.

  • Het helpt je te verwarmen zodat je innerlijke kou op kan lossen tot diep in het onbewuste of reactieve zelf.
  • Het opent je derde oog, je helderziend en heldervoelendheid.
  • Je afstemming op je Goddelijke Vonk en het paradijselijke gevoel dat alles met jou verbonden is.
  • Tijdens de online workshop zal je je eigen warmte en liefde ervaren in je buikgevoel alsook je innerlijk meisje of jongetje.
  • Deze Elohim workshop helpt je het groot mysterie om je heen te weven, waardoor zorgen, strijd, werkdruk en verdriet wegvallen.
  • Je wordt geopend in je puurheid, grootsheid en in Al-Eenheid.
  • Gevoel van onbegrepen zijn, niet geliefd, geknuffeld en gesteund zijn geweest vanuit je eerste levensjaren lost op.
  • Helpt de diep weggezakte onverwerkte emoties, ook voor psychische of fysieke problemen, te transformeren.
  • Spanningen kunnen oplossen rondom menstruatie, zwangerschap- en overgangsproblemen.


De Elohim Maansteen

Schaf vooraf de zalmkleurige13 dimensionaal geactiveerde Maansteen aan. Deze wordt tijdens de helende transmissie door Joke automatisch opgeladen. De Maansteen ondersteunt je proces ook nog na afloop. Velen hebben hem al aangeschaft. Deze Elohim Maansteen verdiept de transmissie en integratie maar je kunt ook meedoen zonder de Maansteen.


Extra tips: 

Opleidingen

Deze workshop of module is nodig voor de (beroeps)opleidingen: