Helende Online Tijdgeest lezing van Joke ElZiam Nootebos

Workshop: TG203-2022

Beschrijving

Helende Online Tijdgeest lezing van Joke ElZiam Nootebos. Wil je weten welke collectieve processen er momenteel gaande zijn, zodat je herkent wat er in je gebeurt? En wat daarvan de grote bedoeling is? Wil je uitleg over hoe je eenheid in al je lagen, relaties en werk creëert? Neem dan live/ online deel aan de gechannelde, helende kwartaal avond lezingen van Joke ElZiam Nootebos. Onder de woorden kun je een helende liefdes energie voelen meestromen. Onderwerpen verschillen per keer afhankelijk wat de tijdsgeest brengt.
Lees de volledige tekst

Data & prijzen

16-06-2022


€35.00

vroegboekprijs

16-06-2022
19.30-20.30 uur
Docente Joke ElZiam Nootebos

INCLUSIEF:
Online aanmelden kan tot uiterlijk 16.30 uur op de dag van de transmissie

DOCENT:
Joke ElZiam Nootebos

01-09-2022


€35.00

vroegboekprijs

01-09-2022
19.30-20.30 uur
Docente Joke ElZiam Nootebos

INCLUSIEF:
Online aanmelden kan tot uiterlijk 16.30 uur op de dag van de transmissie

DOCENT:
Joke ElZiam Nootebos

19-01-2023


€35.00

vroegboekprijs

19-01-2023
19.30-20.30 uur
Docente Joke ElZiam Nootebos

INCLUSIEF:
Online aanmelden kan tot uiterlijk 16.30 uur op de dag van de transmissie

DOCENT:
Joke ElZiam Nootebos

06-04-2023


€35.00

vroegboekprijs

06-04-2023
19.30-20.30 uur
Docente Joke ElZiam Nootebos

INCLUSIEF:
Online aanmelden kan tot uiterlijk 16.30 uur op de dag van de transmissie

DOCENT:
Joke ElZiam Nootebos

15-06-2023


€35.00

vroegboekprijs

15-06-2023
19.30-20.30 uur
Docente Joke ElZiam Nootebos

INCLUSIEF:
Online aanmelden kan tot uiterlijk 16.30 uur op de dag van de transmissie

DOCENT:
Joke ElZiam Nootebos

30-11-2023


€35.00

vroegboekprijs

30-11-2023
19.30-20.30 uur
Docente Joke ElZiam Nootebos

INCLUSIEF:
Online aanmelden kan tot uiterlijk 16.30 uur op de dag van de transmissie

DOCENT:
Joke ElZiam Nootebos
Toon toekomstige data

Helende Online Tijdgeest lezing van Joke ElZiam Nootebos

melkwegkleur.jpg

  • Wil je weten welke collectieve processen er momenteel gaande zijn, zodat je herkent wat er in je gebeurt?
  • En wat daarvan de grote bedoeling is?
  • Wil je healing en uitleg over hoe je eenheid in al je lagen, relaties en werk creëert?

    Neem dan live/ online deel aan de kwartaal helende avond lezingen van Joke ElZiam Nootebos.
    Onder de woorden kun je een helende liefdes energie voelen meestromen!

Helende Online Tijdgeest lezing  met channeling 14 april 2022, 19.30-20.30 uur

 

Ik merk dat het leed en de angst van de mensen in de oorlog me meer bezig houdt dan ik zou willen. Ook snachts pikken mijn antennes van alles op en slaapt het onrustiger. Waarschijnlijk ook bij jou. Ook onderstaande tekst sluit daar op aan. In de online tijdgeest met helende channeling hoor je meer wat je kunt doen en er van je gevraagd wordt.

Artikel geschreven door Joke ElZiam Nootebos
Leestijd: 9 minuten

 

 Als we helemaal opgaan in een mooie film of de natuur zijn wij er even niet. We zijn ons dan niet meer bewust van onszelf en hebben daardoor een geweldige avond of natuurwandeling. Gek hé, dat niets ons zo gelukkig maakt om er als 'ik' even niet te zijn.

Bij een bewuste eenheidservaring lost ons ik-gevoel op. Soms is er alleen maar een Liefdes-ervaring zonder zelfreflex. We kunnen als Liefde bijvoorbeeld helemaal samenvallen in het healen van iemand of in de natuurschoonheid. Dan is er alleen maar het Bewustzijn/Liefdesveld van ons grote of Goddelijke Zelf, de oorsprong van ons ikje en persoonlijkheid. Ons ikje is tenslotte een serie gevoelens, overtuigingen, gedachten en programmaknoppen voortkomend uit onze geschiedenis. Ons eigen Bewustzijn/Liefdesveld of grote Zelf is deel van AL Eenheid.

Het Al-kwantumveld

Al het geziene en ongeziene leven en dus ook wij als Bewustzijn/Liefde nemen deel aan dit grote Al-kwantumveld. Net zoals het veld aan ons deelneemt. We staan er niet zo bij stil, omdat we ons meer bewust zijn van al ons denken, doen en voelen, van de wereld van vormen en van de dagelijkse omgeving, dan van Wie we werkelijk Zijn. Diegene die we werkelijk zijn, vinden we ook terug in de stilte tussen 2 gedachten. Daar is een heilige ruimte, een niets doen en een rustige, ik-loze Liefdessfeer. Dit is de sfeer van ons Goddelijk, oorspronkelijke Wezen. We zullen gaan merken dat die momenten van ik-loze ruimte door de tijdsgeest steeds vaker voorkomen. Soms ontmoet je het ook in de sacrale stilte van een natuurwandeling.

We komen in een soort richtingloos vacuüm

We kunnen ons minder vastgrijpen aan ons gevoel en denken, en komen steeds meer in een soort vacuüm. Op die momenten kunnen we ons dan ook niet langdurig met bepaalde eigen gedachten bezig houden. Ook een toekomstgevoel of een streven naar ontwikkeling vermindert. Vanuit ons grote Zelf komt en gaat alles gewoon en dat alles doet zich door ons ikje heen. Ons brandpunt gaat verschuiven van dat doenerige en denkende ikje, naar ons ik-loze Grote Zelf. Ongemerkt komt zo de tijd dat we het stuur en de strijd loslaten. We komen in contact met de grondslag van ons functioneren. We doorzien en bevrijden ons van herhalende patronen en gevoelens. Van denken in 2 kampen en goed en fout.

We doorzien waar onze gedragspatronen en overtuigingen groter zijn dan die van onszelf, namelijk van de familie, lichtfamilie en zielegroep. In de velden van de geschiedenis van ons ik en haar ziel bevinden zich eindeloze herhalingen van verlatenheid, verstotenheid, strijd, verdriet en geldkwesties. Duizenden jaren heeft zich zo een hele grote deken over ons heen gelegd, waardoor we het universele Licht niet op de voorgrond van ons bestaan droegen en de LIEFDE niet belichaamden. Natuurlijk zijn we aardig, vriendelijk en liefdevol voor elkaar, maar we doen dat meer vanuit het (spirituele) ik, dan dat we het echt Zijn.

De tijdgeest trekt voor jou en mij de verdichtende deken weg

Toen we vanuit de Bron naar de Aarde kwamen, waren we vervuld van onze alomvattende Liefde en Missie. Als engelen moesten we ouders kiezen en een lichaam aannemen, maar in het DNA en de cellen van dat lichaam zitten alle pijnlijke geschiedenissen en overtuigingen van onszelf, onze (voor)ouders en zielegroepen. Dit brengt tot nu toe de herhalingslussen in ons leven en het steeds opnieuw inpluggen in de beperkende deken van de oude wereld. 

Programma-knoppen van schaduwgedrag en angstige of oordelende gedachten gaan steeds opnieuw in ons af, hoeveel we er ook aan werken. We werken aan ons reactieve zelf, we worden nog steeds boos en voelen ons nog steeds angstig, innerlijk onveilig, teleurgesteld of te kort gedaan door de overheid of door elkaar, en willen dat voorkomen. Maar wat we ook doen, het helpt nooit goed genoeg. We zijn er heel, heel erg moe van geworden en beseffen dat steeds meer. We kunnen nergens meer naar toe! We zijn moe van al dat werken aan onszelf en van het bevaderen en bemoederen van anderen, van onze eigen verlatenheid, gedrag, strijd en streven en toch gaat het altijd weer aanstaan.

Innerlijke autonomie en leiding daalt in ons lichaam en basis chakra

In de huidige tijd zien we dat we willen opkomen voor onszelf, voor ons dieperliggend zielsgevoel, ''nee'' willen zeggen, boosheid willen laten zien, de strijd voor het eigen standpunt, maar ook kwetsbaarheid en slachtofferschap laten zich zien. We worden echter door al dat denken over onszelf, het invoelen op steeds diepere lagen van onszelf en het kiezen voor onszelf nog steeds niet gelukkig. Toch voelt het nuttig en nodig om onze innerlijke ik-autonomie en eigen leiding ook vanuit ons lichaam, buik- en basis-chakra te leren ervaren en niet alleen vanuit ons hoofd. Duidelijk, en oprecht onszelf zijn zal niet langer alleen vanuit onze mind ontstaan, maar komt vanuit steeds diepere lagen door innerlijke groei. De basischakra met “mijn wil tegenover jouw wil” wordt nu aangetrild en rakelt oude en ook collectieve onveiligheden en strijd op. Zelfs wereldwijd. Door inzicht en zuivering groeien we zo steeds meer naar ons buikgevoel en de Aarde. Maar dat is nog steeds niet waar het echt om gaat!

Hoe ontstaat geluksgevoel; Ananda

Het geluksgevoel Ananda, het Goddelijk Liefdeswezen ZIJN en de nieuwe wereld, ontstaat pas als ons ik zich niet meer bezig houdt met spirituele ontwikkeling en wat het nodig heeft van zichzelf of van vriendschappen voor de eigen ziel(sgroei) en zielsuitwisseling en voor de innerlijke veiligheid van ons innerlijk kind en (subtielere spirituele) persoonlijkheid. Dan is er weer een nieuwe zijweg in de zoektocht ontstaan of weer een nieuwe (zelfbedachte) deken tussen ons (ziele-)  ikje en Goddelijk Zelf. Dan zijn we weer ingeplugd in de oude duale wereld, alleen op een diepere spirituele manier. En na verloop van tijd voelen we dan opnieuw; dit is het ook niet! Maar het Geluk is ook niet te vinden in de wereld van vormen!

Waar het om gaat is dat we onze eigen vervelende eigenschappen, maar ook die van onze omgeving en wat er op de wereld gebeurd, vanuit onze Lichtkern volledig oordeelloos accepteren. Zelfs al komen we er tegen in actie. Terwijl, gedurende de dag, we weten en (leren) ervaren dat we de LIEFDE, het Goddelijk Zelf zijn dat deel is van het grote LIEFDES Al-Kwantumveld! Ons identificatiebrandpunt zal daardoor uiteindelijk, te midden van het omgaan met chaos, strijd en verdriet, verschuiven naar ons Eeuwige Zelf als deel van Al-Eenheid.

Nu nog zijn ons grote Zelf en Lichtwezen min of meer gescheiden van ons aardse, gewone ik-deel (onderste chakras). Als we vanuit onze onderste chakras functioneren ontstaat interne en externe (wereld) onvrede, verdriet, angst en strijd.  En als we vanuit onze hogere chakra's functioneren dan helpen en gunnen we elkaar als zuster en broeder ondanks meningverschillen. We zitten nog te wipwappen in het een en dan weer het andere deel van onszelf. Maar zogauw we dat met geneog lichtwerkers kunnen oplossen ontstaan ons Goddelijke Zelf tot in onze basis en lichaam en wereld Vrede!

Het grote warme LIEFDES-kwantum veld en het ik

Diep zit het in onze reactieve programmaknoppen en geschiedenis gegroefd dat we alles zelf moeten doen, dat er weinig hulp is of dat we onveilig, verlaten en slachtoffer zijn en eventueel de strijd moeten aanbinden met de ander (of een ander land) óf te weerloos worden. Dat we altijd oordelen en denken in goed en fout of 2 kampen. In dat laatste geval verdichten we weer tot ons ego-ik en gaan we uit onze Goddelijke Essentie en komen in de herhalingslus van (vele levens van) lijden en strijd terecht. Dat gebeurt nu op de wereld maar dagelijks ook in het klein in onszelf. Maar het grote warme LIEFDES-kwantum veld zijn wij ook zelf, zoals het veld ook ons is! Het strekt zich uit over de Aarde, de natuurrijken en alle sterren en dimensies.

Hoe verhinderen we oorlog, lijden en geweld

We hoeven ons alleen te onthechten van ons ik-denken in partijen, oordelen en denken in goed en fout en dat begint bij onszelf. Ook als het gaat over de oorlog. We kunnen er op letten dat we niet samen met onze mensen angst en oordeel versterken. Als we dat kunnen  zullen we vanzelf onze Godsvonk en grote Zelf, de LIEFDE, de Eenheid ook tijdens moeilijke omstandigheden zijn! Zo gemakkelijk is het eigenlijk maar ook zo moeilijk omdat het duizenden jaren oude patronen in ons zijn. Het is juist deze ik-denkende deken die over de wereld ligt die de komende tijd zijn verdichting los gaat laten en wereldvrede dichterbij kan brengen door de inzichten die we hierover krijgen juist door oorlog! Velen voelen zich al wereldburger en zuster en broeders van anderen. Dat doet ons hart en ziel, ons hoger deel en niet ons zelfbeschermend ego-ik. We worden wakker als hart en ziel maar nog niet als Godsvonk want wat gebeurt er met ons broeder en zusterschap vanuit onze ziel, als we benadeeld worden en er over onze grenzen van goedheid heen wordt gegaan … Hoe moeten we dàn handelen? En hoe doet onze Godsvonk dat?

We weten dat waaraan we denken groeit

Zowel in het negatieve als positieve groeit dat waaraan we het meeste denken en waar we het het meeste over hebben ... Maar hoe houden we gedachten over harmonie en vrede vast, en daarmee het Licht hoog, zonder te ontkennen wat er allemaal voor ellende gebeurt en zonder de angst te versterken?  

We zijn met ons volledig potentieel, al onze LIEFDE en die van onze zielegroepen heel diep in de aarding, in de Gaia-Christ Liefdeskracht, tot in onze basis en innerlijke autoriteit aan het incarneren! Daarom komt er in de overlevingssystemen, het mijn en dein nu veel omhoog. Persoonlijk én collectief. Maar uiteindelijk gaan we elkaar allemaal zien, gunnen en helpen als andere delen van onsZelf. Dat proces is aan de gang. Probeer het vast te houden en te blijven zien!.

D.m.v. deze helende online channeling en tijdgeestlezing wordt het makkelijker om je hoogste Licht vast te houden en te verspreiden.


Schrijf je in één keer in voor 4 Helende Tijdsgeest lezingen en betaal geen € 132,- maar slechts €111,-

Klik hier link om je aan te melden voor het kortingspakket


Praktische informatie

Online deelname: Meld je aan en betaal via de website. Je kunt je uiterlijk aanmelden tot 16.30 uur op de dag van de lezing.

Live deelname op de Krachtplaats: Wees 15 min. tevoren aanwezig als je het live op de Krachtplaats wilt bijwonen. (Betaal online of van tevoren aan de kassa in de kristalwinkel, Veelerveen).

Tip: Geef je vroegtijdig op en betaal meer dan drie dagen voorafgaand aan de online helende Tijdgeestlezing.

Het is niet mogelijk achteraf een opname te ontvangen.


 

Een geweldig ondersteuning om ons hoogste Licht en dat voor de wereld vast te houden bieden:

De Gaia Christ Elohim tinctuur en Zonnesteen edelsteen bol zijn beide geprogrammeerd door mij, Joke ElZiam Nootebos, om jou en je omgeving door dit ego-ik-loze Gaia-Christ proces heen te leiden en om de hoogste energie tot nog toe gekend, in je ruimte en op aarde te zetten. Ook de Elohim Krachtplaats en Helende Tuinen brengen je dat.

De ankeringsplaats voor de Gouden Tijds energie bevindt zich in het Lemurisch bos op de Elohim Krachtplaats
Hier kun je de zachte vredevolle en sacrale liefdesenergie van de toekomst reeds ervaren. De energie van het Lemurisch Elohim Bos en de (je) Lemurische engel(en) zit ook in een bio tinctuur flesje gechanneld zodat je ook in je lichaam en huis het Goddelijke in jezelf continu kunt blijven activeren door het op je nachtkastje te zetten of intuitief 3x p.d. 20 druppels ervan in te nemen. het zelfde geldt voor de Gaia Christ zonnesteen als edelsteen bol en de Gaia Christ tinctuur.

Klik hier voor:

- de bio Lemurische engel tinctuur en Al-Moeder Gaia-Christ tinctuur van het Lemurische bos (om thuis in te nemen)

- De Gaia-Christ Zonnesteen bol

- als je de Elohim zelfrealisatie- tuinen en het bos wilt bezoeken

- een verblijf wilt boeken al dan met een doorbraak healing-reading consult.

.

Toekomstige data 2022

Donderdag 14-04-2022
Donderdag 16-06-2022
Donderdag 01-09-2022


Toekomstige data 2023

Donderdag 19-01-2023
Donderdag 06-04-2023
Donderdag 15-06-2023
Donderdag 30-11-2023


Ervaringen van andere tijdgeestlezing:

Zojuist lees ik de tekst die jij, Joke, geschreven hebt over de nieuwe Lichtvortex. Wat fijn deze herkenning. Ik merk het echt deze week en opbouwend in de voorgaande weken.  In ene durf ik de stap te zetten om niet meer zo vrijgevig te zijn om, zoals je schrijft, andere ego's te dienen. De weggeefstand is voorbij.
Ik ervaar wat je schrijft, dat het lijkt alsof ik koel ben als diamant, maar ik voel heel sterk dat dit is om de Liefde van de Bron te dienen. Wat ben ik blij met en dankbaar voor deze ondersteuning in de vorm van jouw woorden op het juiste moment. Want makkelijk/leuk is het niet en ook weer wel omdat ik weet dat het de juiste weg is. Ik kan er wel van dansen, wat ik innerlijk ook doe . E.

Ik zou nog heel veel meer kunnen delen over de herkenning van al het moois dat je schrijft, maar dat laat ik voor nu voor de verbinding van hart tot hart. M.

Nou wat was het prachtig mooi gisteren! Veel opgestoken van de lezing.En wat een cadeautje zeg de healing/transmissie! Die kon ik heel goed voelen, ik voelde alleen maar vloeibare warmte en liefde door mijn lijf stromen, heerlijk! En dat bleef ook lang na de lezing nog stromen en is er vandaag ook nog. En ik heb wel 12 uur achtereen geslapen! Liefs Rachel


Tips hoe nu verder na afloop

 


Contact en route

T: +31 (0) 597 541 539
E: info@elohim-centre.org

Klik hier voor openingstijden, route en vakanties