Ontwaken blog

Meest recente blogs en video's over Ontwaken:

 

De donkere nacht van de Ziel

Geschatte leestijd: 5 min - Door Joke ElZiam Nootebos
De donkere nacht van de ziel is een inwijdingsproef die gemiddeld 2 dagen tot 2 jaar kan duren. Een zware proef die je het leven kan kosten, zeker als je door meerdere verdiepingen tegelijk heen gaat. Het wordt aangestuurd door jouw Goddelijke Vonk....

Eerst ben je de spirituele persoonlijkheid, daarna de waarnemer ervan

Eerst ben je de spirituele persoonlijkheid, daarna de waarnemer ervan dat uiteindelijk permanent aanwezig zal zijn. Tot zover kun je zelfrealisatie en het ontwakingsproces zelf “doen”. Dit kost een hele tijd van oefenen omdat als er iets gebeurt je zomaar weer in je hoofd zit en het uitgezoomde brandpunt van de waarnemer even kwijt bent....

Bewust worden van de persoonlijkheid

Als je aan jezelf de vraag stelt wie je nu werkelijk bent, wat is dan het antwoord? Kun je überhaupt deze vraag beantwoorden of wordt het een vage beschrijving van je gedrag? Als je gaat nadenken over deze vraag, kun je niet anders dan tot de conclusie dat je toch iets moet zijn. Als je niets bent, kun je ook niet tot een antwoord komen....

Deelnemer en waarnemer

Om ons een voorstelling te kunnen maken van wat de ziel is, wat deze doet en hoe we deze kunnen inzetten is het van belang dat we bewust gaan kijken naar ons leven.
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand..

Het leven dat zich aan ons voordoet staat voor de meeste mensen op de automatische piloot. Het...

Groei door weerstand

Vaak denken we dat als alles in goede harmonie verloopt we het beste uit het leven halen, maar is dit ook zo? Kan het niet zo zijn dat juist de disharmonie ons brengt naar waar we moeten zijn, namelijk bij onszelf. Een roeier kan alleen vooruit komen door de weerstand die de riemen ondervinden in het water en omhoog springen lukt alleen...

Afzetten tegen je ontwikkelingsweg of leraar; een bekend verschijnsel

Afzetten tegen je ontwikkelingsweg of leraar; een bekend verschijnsel
Het pad naar Godrealisatie en verlichting is een hele Weg. Het gaat daarbij niet alleen om weten Wie je Bent en de verlichting van mind en hart. Godrealisatie vraagt ook om de verlichting en het worden van je Goddelijke Vonk, in je buik, innerlijk kind, basis en gedrag....

Bij Godrealisatie ben je Liefdesscheppende Kracht en de Goddelijke Stroom

Godrealisatie gaat om een leven dat niet meer om jou gaat. Geen centraal-ik-punt meer waarvanuit jij voelt, kijkt naar alles. Je bent dan voorbij de ik-illusie. Godrealisatie op alle lagen en in alle chakra's kan niet door het ego-ikje ontstaan.
Lees meer over hoe Godrealisatie, dat na zelfrealisatie kan ontstaan, voelt en werkt....

Ontwaken als Lichtwezen en Goddelijke Essentie in 4 oefeningen

Houdt volop je aandacht bij wat je nu aan het doen of laten bent en zit niet in je denkhoofd. Stap steeds terug uit je gedachtentrein of emoties. Als je een douche neemt zit dan niet in je hoofd maar geniet van het douchen. Zo kan het ook met wandelen, afwassen of luisteren naar iemand. Wees in gedachten niet alvast met het volgende bezig....

AUDIO - Onrust veroorzaakt door de persoonlijkheid

De persoonlijkheid van de mens zorgt voor onrust, maakt dat er kritiek is op eigen functioneren en is niet meer tevreden met de huidige situatie in werk, relatie of geld. Hoe wordt je bewust van die persoonlijkheid en hoe krijg je de rust die zorgt voor het ontwaken van het ware Zelf. Piekeren, ergens een verhaal van maken, kritiek hebben, oordelen...

Hoe werkt verlichting bij emoties en gedachten

Zelfoordeel, angst en onzekerheid sterven af en er ontstaat een vrijer en direct uiten, dat niet eerst langs je verstand gaat. Je ikje bedenkt niet meer eerst wat je beter wel of niet kan zeggen om je veilig te stellen. Je laat niet langer alleen je mooie zelf zien maar bent overal echt maar ook ónthecht. Je hoeft geen vriendjes en bevestiging meer van anderen maar...

De Goddelijke Moeder in jou

De Goddelijke Moeder-Hoeder is de Bron van al het leven. Zij is het vrouwelijke en hoogste aspect van de scheppingskracht en het Inwijdingspad in jou. Ze verheft al het leven door je belichaamde, oneindige liefde, wijsheid, goedheid, zorgzaamheid en dienstbaarheid. Zij is je Goddelijke Vonk...

Heb je genoeg van al dat werken aan jezelf, kom dan naar satsang

Het ik is je persoonlijkheid die overal iets van vindt. Die wil hebben wat je mist en af wilt van datgene dat er juist nu wel is. Het blijft nooit tevreden met het hier, zoals de situatie nu is. Het ik wil meer begrijpen en reikt uit naar meer kennis, inzichten, menselijke liefde, aandacht, geld of lichtvrienden om alle...

AUDIO - Rust en stilte in de persoonlijkheid

De persoonlijkheid van de mens is niet zijn ware Zelf maar het gereedschap waarmee op aarde gemanifesteerd kan worden. Het ware Zelf laat zich aan de mens zien doormiddel van zijn ziel en juist het bewustworden van de ziel maakt dat geleefd gaat worden vanuit het ware Zelf....

In elke dimensie liet je steeds een 1/12de deel van je Godsvonk achter

Jij bent oneindige Liefde, zo prachtig, zo stralend zo vol goedheid! Jij bent de mooiste en bent in alle sferen geliefd! Kon je het maar voelen ... Je bent een Lichtwezen en uitgezonden Vonk, komend vanuit de Bron met de hoogste missie. Oneindige Liefde en Bewustzijn is wat...

Uit je eigen astrale ik-veld en matrix stappen

Zo gauw je doorhebt dat je meer bent dan je ik-gevoelens en gedachten, en je meer de waarnemer wordt van hoe je ikje functioneert en reageert op je omgeving, zal je houvast en geloof in je ikje verdwijnen. Na het verdwijnen ervan komen gevoelens, emoties, gedachten en impulsen nog steeds in je op maar, ga je zien hoe tijdelijk die zijn. Na enkele dagen voel...

VIDEO - Boodschap van Moeder Aarde

Boodschap van Moeder Aarde...

Als alles stagneert in je leven, werk of relaties …

We zien steeds meer mensen die stagneren en de uitweg niet meer weten.
De huidige tijdgeest en de toename van Licht op aarde activeren nu diepgaande zielsangsten voor het leven van je hogere Licht en, voor sommigen, angsten voor het functioneren in een onbewustere en vaak dua...

AUDIO - Hoe Godrealisatie kan ontstaan

In dit audio fragment vertelt René de Quastenit hoe Godrealisatie kan ontstaan en hoe het Elohim Centre, de consulten en opleidingen hierbij kunnen ondersteunen....

Vanuit je Hart leven brengt de staat van Verlichting

Vaak heeft je hart een verlangen. Dat verlangen ontstaat doordat er een scheiding is tussen jezelf en het verlangde. Het mentale denken en het gevoel spelen hierbij een grote rol. Je ego-ikje wil steeds iets anders dan wat er NU is, iets buiten jezelf. Eenheid of verlichting is in vrede zijn met wat er NU is voor situatie, zelfs al is die niet leuk....

Pasen en Pinksteren bieden verlichtingskansen

Pasen en Pinksteren bieden verlichtingskansen voor Lichtwerkers die resoneren met Jezus, Maria Magdalena, de Essenen, Katharen en de Graal

De veroordeling, gevangenneming en kruisiging van Jezus of Yeshua en de helende rituelen in de tombe, kun je......

Staan in je Ware Zelf en toch de eenzaamheid ervaren

Eens zal de stem van de stilte gehoord worden en verstommen de woorden in het hoofd. Er wordt geen verhaal meer gemaakt van dat wat zich voordoet, de persoonlijkheid wordt doorzien en langzaamaan komt het Ware Zelf naar voren. Er wordt geleefd vanuit de verbinding met alles en iedereen waarbij geweten wordt dat...

10 Stappen naar Godrealisatie

Een weg naar Godrealisatie is lastig in te kaderen, het is geen kant en klaar stappenplan. Toch heb ik geprobeerd om de stappen naar Godrealisatie, de fases waar je doorheen gaat, te beschrijven. Dit kan je helpen inzicht te krijgen in je eigen proces, de geschenken, ervaring...

3 aspecten van spirituele Verlichting

Doordat je niet meer zoveel gedachten aandacht geeft/volgt en grijpt als van jezelf, wordt het steeds stiller in je hoofd en je buik. Je kunt de gedachten zien als een groot veld van (collectieve) gedachten, waarin een stukje identificatie zit van jezelf. Zodra je dit grotere...

Kenmerken zelfrealisatie, Godrealisatie en Avatar

De ontwikkeling naar zelfrealisatie, godsrealisatie en het avatarbewustzijn gaat langs 13 niveaus Hieronder vind je een artikel waarin ik, Joke ElZiam Nootebos, deze 13 niveaus beschrijf. Zo kan jij herkennen waar je staat in je ontwakingsproces, wat je...

Donder in elkaar en word gelukkig

Je hunkering naar bevestiging, je zoektocht naar een betere baan en vervulder leven, je sociale opvoedingspatronen en je verlangen naar aandacht, seks en liefde, het zoeken naar je levensbestemming door je spirituele ikje, al je harde werken … Wat blijft er nog...

Ontwaken, enlightenment tot in de onderste chakra's

Je hebt het gezocht in studie, werk, een andere partner maar nergens voelde je: dit is HET. Vaak na een lange zoektocht en je ongelukkig voelen kom je er achter dat "het" niet buiten je, maar binnenin je te vinden is en je die hele binnenweg nog niet hebt afgemaakt. Wie voel...

Kauw op het ego-ik gevoel om je Ware Natuur en Al-Eenheid te worden

Het ego-ik wil steeds iets doen, op weg gaan, denken, ontwijken of iemand zijn. Dat is de kern van ons ik en ego. Los dat op, kauw daar op! Laat het denken en het alles persoonlijk maken, steeds weer los en zie; dan is daar als vanzelf onze Ware Natuur, onze Divine en de real...

Onnodig afhankelijk blijven van partner, groep of uitkering stopt de Goddelijke Stroom

Als we alleen geestelijk leven en we het stevig staan en adequaat handelen in de wereld van materie, geld en zorgzaamheid niet aan kunnen, zal de flow in ons leven stoppen.
En als het gedrag van onze persoonlijkheid niet ondersteund wordt door ons hogere geestelijke...

Ego of Ware Zelf?

Indien je leeft vanuit het ware Zelf, bewust bent en de hoogste stem in jou volgt, valt het (luisteren naar het) ‘ikje’ weg. Je zoekt geen bevestiging van vrienden of familie meer en het werk dat je doet is misschien niet altijd even leuk, maar je doet het omdat je te allen tijde voor ogen hebt dat dit je hoogste doe...

Spiritueel Ontwaken en je leeg voelen, richtingloos of alleen voelen

Tijdens het Spiritueel Ontwaken en de Inwijdingsweg is het eerst langere tijd onwennig als je oude ikje aan het oplossen gaat en het nieuwe er nog niet lijkt te zijn. Als alle afleidingen in de buitenwereld door het Ontwakende Zelf worden doorzien en er steeds minder energie op staat, ontstaat uiteindelijk...

Door de ik-loze poort

Velen van ons kennen deze momenten, het is echter een hele weg voordat deze staat permanent belichaamd wordt en je het BENT in het dagelijks leven.

Velen lichtwerkers laten, ondanks een groei naar het buikgebied, ongemerkt die diepere aanraking/herkenning...

Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin