Evolutie van denk-mens naar kristalmens

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos


diamant.jpgKenmerken kristalmens en aankomend Pillar of Light
Fysiek en in hart en geest supergevoelig zijn, hoogbewust, intelligent, sterk reagerend op het collectief bewustzijn en de veldveranderingen, diep van binnen ongelukkig zijn (geweest) omdat de ultieme samenleving met een liefdevolle aanvoelende omgeving, niet leek te bestaan.

Dit zijn zo enkele van de kenmerken waar vanuit de kristalmensen leven. Ze hebben met moeite geleerd (of kunnen dat nog steeds niet helemaal goed) om zich staande te houden in de grofstoffelijke maatschappij. Ogenschijnlijk hebben ze zich aangepast door ook een wat dichtere persoonlijkheidsjas aan te trekken, net als alle anderen.

Maar van binnen, waar niemand het ziet en merkt, voelen ze zo ongelooflijk veel, doet alles zo'n pijn. Elke onbewuste onderlinge stemming of oneerlijkheid, alles wat niet volkomen open en zuiver is brengt hun hele systeem in de war.

Een volkomen niet begrijpen hoe het er hier op aarde toegaat
Tijdens de jeugd trekken doodsangsten door de ziel en het lichaam wanneer er onenigheid, dominantie of agressie om hen heen een rol speelt...
Een volkomen niet begrijpen hoe het er hier op aarde toegaat, hoe de generatie denkmensen in elkaar steekt, maakt, dat het innerlijk kind van de ziel zich heel alleen voelt, zich diep verstopt, nooit zo wil worden als alle anderen ...

Vaak wil het ook niet weerbaar en sterk worden
Een niet aangevoeld en niet bevestigd kristalkind zal een deel in zichzelf hebben ontwikkeld dat mee kan doen in de maatschappij maar daarbij voorbij gaat aan het zielekind. Hij/zij doet maar half mee. Dit innerlijk deel is nooit meer volwassen geworden en is niet weerbaar. Vaak wil het ook niet weerbaar en sterk worden omdat dat bij de "slechterikken", de grofstoffelijke mens die geen rekening houdt met anderen en niet invoelt, hoort. Het niet volwassen geworden zielekind identificeert zich liever met kwetsbaarheid en onmacht, het denkt dat het dan een beter mens is, dan met kracht en eigenwaarde. Het blijft zich daarom onveilig voelen, het voelt geen zelfbekrachtiging, niet genoeg zelfvertrouwen, eigenwaarde of autonomie en groeit niet mee met de krachtkant (als die krachtkant überhaupt is kunnen ontstaan).

Huidige evolutieveranderingen
De meer grofstoffelijke denkmens ontwikkelt zich nu massaal naar zielemens en wordt gevoeliger voor het meer subtiele leven. Uiteindelijk ontstaat versmelting van verstand en ziel en leeft en denkt de denkmens vanuit de ziel.
De kristalmens krijgt signalen om wat te doen aan die onveilige lagen in zichzelf die nooit volwassen en weerbaar zijn geworden zodat helderweten, heldervoelen, genezende vermogens, hogere vormen van integriteit en bewustzijn als kwaliteiten voor zichzelf en de maatschappij ingezet kunnen worden.

Het is noodzakelijk dat er liefde, heling en bewustzijn komen op de diep verborgen kwetsbare en onveilige lagen. Ook op de "saboteur" die belang heeft bij onvermogen, onveiligheid en zwakheid verdient healing. De healing heeft alleen genoeg efffect bij een goed in de stof geaarde, kosmische healer. Deze healers zijn in staat de meest hoge, mooie en kwetsbare (multidimensionale) lagen aan te voelen van de kristalmens, zodat die zich eindelijk gezien, erkend, begrepen en veilig weet. Dit zijn immers de voorwaarden om alle Puurheid van de kristalmens in de grofstoffelijke wereld neer te kunnen zetten.


De oude en nieuwe generatie kristalkinderen
Bij de oude generatie kristalkinderen is er, mede door de pijn van afgescheiden, meestal ook een flinke ego-persoonlijkheid ontstaan. Net als de denkmens zal hij/zij zich van het onware ego, de eigen overtuigingen en saboteurs moeten bevrijden op weg naar zelfrealisatie. Als dan de grote onveiligheid van de ziel en het innerlijk kind, getransformeerd kunnen worden, ontstaat er een zelfgerealiseerd mens, met een prachtig eenheidshart, heldere gaven en een multidimensionaal bewustzijn. Een gerealiseerde Pillar of Light.

Pillars of Light en nieuwe incarnerende generatie kristalkinderen
Als er voldoende denkgeneratie-mensen veranderen in zielemensen, de oude kristalmensen geheeld en meer volkomen zijn geworden, dan komt de tijd van de volgende evolutiegolf van de bevrijde kristalkinderen om te incarneren. De oude aardemens is dan veilig, bewust en gevoelig genoeg geworden om hen te kunnen ontvangen en begeleiden. De van ego-bevrijde incarnerende kristalkinderen zullen een superdenken en bewustzijn meebrengen. Ze zullen denken en handelen vanuit eenheidsbewustzijn dat volkomen één is met hun cellulair bewustzijn. Lichaam en geest, eenheid en daden zullen als éénheid handelen.

Er bestaat een telepathische onderlinge verbinding tussen hen
Zij belichamen de 13 hogere dimensies, functioneren in de ongeziene zowel als de geziene wereld. Deze kristallijnen multi-dimensionale indalende verlichte Mensenkinderen zijn de Pillar of Light van morgen die de ultieme menselijk voltooide vorm belichamen. Ze opereren samen met de aardse zelfgerealiseerde Pillars of Light, vanuit het verenigde veld van Liefde. Ook hen zal het intens pijn doen als anderen, om er zelf beter van te worden, de natuur of een ander (onbewust) te kort doen, als er oordelende gedachten, macht, manipulatie en afgescheiden overtuigingen om hen heen zijn. Ze kennen ze, voelen ze, maar ze staan sterker in de grofstoffelijke wereld door hun min of meer van ego bevrijd zelf.

In de huidige periode zijn er de Ouden en velen anderen die dezelfde Weg met veel meer moeite lopen. Zij zijn de bruggenbouwers in de tijd voor de nieuwe generaties van Gouden Aarde kinderen. Allen die nu hun eeuwig Licht door hun geconstrueerde persoonlijkheid heen in het cellulaire bewustzijn ontwikkelen, dragen dezelfde EENHEID!


Wat kun je doen

Voor het voltooien van deze weg naar heelheid, eenheid en een nieuwe aarde kun je naar het Elohim Centre komen dat bedoeld is voor de wereldevolutie en het realiseren van jezelf.

Mogelijkheden bij het Elohim Centre:

1) Tijdens de participatie ontvang je dagelijks coaching en begeleiding voor (het laatste deel van) je Weg.  Vraag een advies of intake.  

2) Beroepsopleiding Healer Reader Coach "Volledig potentieel, zelfrealisatie" of online channeling/healing kristallijnen zelf

3) maak een afspraak voor een persoonlijke masterreading of healing

4) vraag om een workshop-advies:


 

Contact

 T: 0597 541539
E: nfo@elohim-centre.org

 Het Elohim Centre is al jaren een Thuis en ontmoetingsplek voor de kristalmensen en a.s. Pillars of Light
Een Krachtplaats waar vertrouwen zich opent om jezelf te zijn en jezelf postitief te waarderen. Waar alle (ziele)lagen van de aura open kunnen gaan omdat het veilig voelt. De erkenning voor de kwaliteiten, je essentie en levenspad krijgen er richting en bevestiging.

Tijdens healing, opleiding en/of consulten bij het Elohim Centre voelt de kristalmens zich ook echt gezien in zijn of haar hogere sensitiviteit, de eigen wijsheid en het hogere bewustzijn. Pas dan is healing mogelijk voor het innerlijk kind, het aansluiten bij anderen en de maatschappij. de Elohim masterhealers zijn zelf ook een kristalmensen en begrijpen wat de healee meemaakt, weten en readen wat er aan de hand is en waar de healee zich naar toe beweegt. Ze weten tijdens healing en reading, helende energie voor de kristalmens te generen om de eigen kracht met de daarbij behorende plek in het leven en de maatschappij te activeren.
Meer info: info@elohim-centre.org of 0597 541 539

 


 

[fragment:verlichting:fragmant]


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin