Holistische bedrijf reading, organisatieadvies, praktijk reading, inhoudelijk

 

Mogelijkheden voor holistische bedrijfsreading, praktijkreading en organisatieadvies
Er kan gekeken worden naar personen, afdelingen, organisatie, cliënten, stroming/stagnatie, communicatie, cultuur, doelen, mogelijkheden en belemmeringen, de top-down communicatie, hart, plezier, hoger doel, holistische verbinding, nieuwe tijdsgeest, holistisch omgaan met fundering of marketing van de organisatie, financiële stroom.

 

Maak een keuze voor de hele organisatie, het bedrijf, een onderdeel daarvan of een eerste indrukscan. Ook individueel zijn er readings mogelijk. De reading kan ook vanuit een specifieke vraag/invalshoek komen.

 

Schriftelijke rapportage en verbetervoorstellen
De reading hoeft niet op locatie maar kan met foto's, folders, visitekaartjes, namen en vragen op afstand, in het Elohim Busness Centre, worden gedaan. Al dan niet in het bijzijn van afgevaardigden van uw organisatie of bedrijf. Daarna volgt er een organisatierapport met aanbevelingen en inzichten. Eventueel met een CD-opname.
Voor eenvoudige individuele readings werken we alleen met deze CD opname.

 

Is er ook coaching en begeleiding op maat gewenst?
Als het ultieme doel en de toekomstvisie duidelijk zijn na de reading en het rapport kunt u een vervolg ondersteuning krijgen in de vorm van healing en coaching. In dat geval kijken we waar u naar toe wilt als mens en organisatie over 1-5 jr. Wij helpen bij het formuleren van concrete doelstellingen die dienstbaar zijn aan het realisatieproces van de organisatie, mensen, producten en diensten. Vervolgens bieden wij holistische coaching en desgewenst healing op maat. Holistisch wil zeggen dat het alle diepgaandere verbanden meeneemt. Begeleiding kan individueel, per team/afdeling en/of voor de hele organisatie zijn.
Wat volgt is het verder doorvertalen en begeleiden naar nieuwe afspraken omtrent beleid, processen, procedures, strategieën, eenheidsdenken en persoonlijke en organisatiegroei / welzijn.

 

Hoe werkt de holistisch reader-coach

De holistisch reader, coach en organisatieadviseur, ziet alle verbanden, leest en begeleidt mensen, afdelingen en bedrijven in hun authentieke zelfontwikkeling zodat zij hun volledig potentieel, hun groei effectiever kunnen inzetten vanuit bewustzijn, kracht, hart, inspiratie en werkplezier. De Elohim holistische reader-coach kent de weg naar zelfrealisatie en heeft ruime ervaring met leidinggeven in een bedrijf, organisatie of bij de overheid.

 

Ook een organisatie of bedrijf is een lichaam met chakra's dat zich kan ontwikkelen van zelfreflexie tot aan zelfrealisatie, het "zijnsniveau" en de ultieme vorm. Des te meer directie of managment het authentieke zelf en zelfrealisatie "belichamen" des te sneller dit zal leiden tot fundamentele organisatie-transformaties en tot een groot duurzaam welbevinden!

Een mens, bedrijf, afdeling en organisatie die zichzelf goed kent, bereid is verder te kijken dan het persoonlijk belang, niet alleen wijst naar de ander of de omstandigheden, bereid is het verkrijgen van aandacht, status of ander persoonlijk gewin los te laten, zal pas écht succesvol kunnen zijn.

 

 

 


Ons aanbod / producten

 

Organisatie reading, business reading, bedrijfs reading, bedrijfsadvies
(Live of op CD toegezonden met eventuele schriftelijke rapportage)

Lezing op locatie of in het Elohim Centre met Krachtplaats

Persoonlijke- en organisatie-coaching & healing voor medewerkers, management en/of directie (reading, healing, workshops in Elohim of in het bedrijf op uitnodiging)

 

Team activiteit en in het Elohim Centre met Krachtplaats 

Meeting of vergadering op de ondersteunende Krachtplaats; verhuur Elohim groepsaccommodatie

 


 

 
Meer informatie
Elohim  Business Centre; T: +31 (0) 597 541539 E: info@elohim-centre.org

 

Offerte
U bepaalt zelf hoe breed en diepgaand uw keuze of traject uit ons aanbod mag zijn. het is na overleg mogelijk u een offerte te sturen. 

 

Meer dan 20 jaar ervaring
Er is al meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van zelfrealisatie, reading, healing, het coachen van individuen en groepen, persoonlijke ontwikkeling en groepsverantwoordelijkheid.

 

Over het Elohimteam