Algemene Voorwaarden en Disclaimer

 

ELOHIM CENTRE B.V.
RUITEN A KANAAL WEST 1, nummer 26
9566TL VEELERVEEN

K.v.K. 55377254
BTW nr: NL.851677617.B01


 

Algemene voorwaarden

1. Voor het volgen van sessies, coachingstrajecten, workshops, opleiding en e-learning opnames, zowel als voor het meewerken als stagiaire of meewerkend participant, zijn een stabiele emotionele, mentale en geestelijke gesteldheid nodig. Ben je onder behandeling (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener en is je toestand nog niet geheel stabiel of gebruik je nog medicijnen, geef dit dan aan voordat je een sessie, coachingstraject of workshop boekt of je opgeeft als stagiaire of meewerkend participant. Het wil niet zeggen dat het Elohim team niets voor je kan betekenen. Soms is er medeweten/ toestemming/ of overleg nodig met jou en je behandeld arts/specialist of huisarts.
Gebruik je overmatig alcohol of drugs dan adviseren wij je dringend geen sessie, workshop, opleiding, stage, participatie of verblijf  te boeken bij het Elohim Centre voordat dit probleem stabiel/behandeld is. Bij twijfel ben je verplicht eerst contact met de Elohim  organisatie op te nemen alvorens je in te schrijven.

 

2. Elohim adviezen zijn niet bedoeld als vervanging voor reguliere behandelingen.
Een consult, sessie, workshop, opleiding, stage, verblijf of elohim producten kunnen nooit een medisch advies van een arts of een medisch deskundige vervangen. Ze kunnen wel een belangrijke aanvulling zijn op weg naar zelfinzicht en heling. Adviezen vanuit de Elohim-consulten en coaches zijn niet bedoeld als vervanging voor reguliere behandelingen.

 

3. Het Elohim Centre adviseert je het tijdig zoeken van professionele medische zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie verstrekt door medewerkers van het Elohim Centre.

 

4. Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen word je geadviseerd contact op te nemen met de eigen (huis)arts en daarnaast met het Elohim Centre voor holistische adviezen.

 

5. Het Elohim Centre is niet aansprakelijk voor fysieke, materiële of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na consulten, sessies, workshops, participatie, verblijf, heen of terugreis.

 

6. Er worden geen toekomst voorspellingen gedaan. Wel kan het zijn dat er toch, tijdens een sessie of workshop, informatie over jouw toekomst doorkomt. Dit betekent niet dat we hierop garantie geven.

 

7. Elke sessie of workshop heeft enkele uren tot weken tijd nodig om te integreren. Houd daarbij rekening met mogelijke uitwerkingen in je lichaam of in je geest. Uitwerkingen als bijvoorbeeld: spierpijnen, jeuk, puistjes, moeheid, kou, neerslachtigheid, boosheid, desoriëntatie, en/of een emotioneel verwerkingsproces. Heb je vragen hierover of blijft het te lang duren, neem dan contact met ons op. We zijn bereikbaar van di t/m zo.   Contact  T: 0597 541539 E: info@elohim-centre.org

 Privegegevens bescherming

8. Indien je een foto meeneemt om te oefenen voor cases van een andere persoon, dien je daarvoor vooraf toestemming te vragen aan de persoon op de meegebrachte foto als het gaat om readingsvragen, healing of meedoen aan een workshop. Als het gaat om een thema omtrent jezelf dan hoef je vooraf geen toestemming te vragen. 

9. Toestemming is nodig om EC gegevens op en andere site of de soc. media te zetten
Je beslist zelf wat je doet met de aangereikte lesinformatie of de informatie van medewerkers of  medestudenten, tenzij je die openbaar wilt maken. Wil je vertrouwelijke informatie of Elohim lesmateriaal openbaren, hetzij mondelijk, per audio/video of schriftelijk (bv. via een webblog of de sociale media) dan kan dit alleen met goedvinden van het Elohim Centre (of de personen over wie het gaat) Je dient hiervoor dus eerst contact op te nemen voor toestemming.

10. De informatie uit de persoonlijke consulten en sessies die je volgt, zowel als adresgegevens, zijn persoonlijk en worden door het Elohim Centre niet openbaar gemaakt.

11. Tijdens de workshops, satsangs en andere activiteiten worden er video en geluidsopnames gemaakt welke openbaar uitgezonden kunnen worden. Middels je aanmelding aan een activiteit ga je hiermee akkoord.

 


 

Annuleringsvoorwaarden

 

Voor alle annuleringen geldt dat je een schriftelijke bevestiging van ons nodig hebt, anders is je annulering ongeldig. Dien je annulering altijd in middels een email.

Annulering en voorwaarden Bed & Breakfast/Caravan/Chalet/Vakantiehuis/Camping
De voorwaarden en annuleringsmogelijkheden voor onze Bed & Breakfast service/Caravan/Vakantiehuis/Camping staan hier beschreven.


Annulering rondleiding met gids in de Helende Tuinen
Bij annulering van een rondleiding, tot aan 2 werkdagen* voor de rondleiding, worden € 15,- administratiekosten in rekening gebracht, tenzij direct een vervangende datum wordt afgesproken. Bij annuleren binnen 2 werkdagen voor de rondleiding wordt de gehele prijs in rekening gebracht. Indien je op de afgesproken tijd van de rondleiding niet aanwezig bent, dan wordt het volledige bedrag voor de rondleiding in rekening gebracht.
* Onder werkdagen wordt verstaan: dinsdag tot en met zondag.


Annulering sessie of consult

Bij annulering van een sessie of consult, tot aan 2 werkdagen* voor de sessie, worden € 15,- administratiekosten in rekening gebracht, tenzij direct een vervangend consult of sessie wordt geboekt. Bij verplaatsen of annuleren binnen 2 werkdagen voor de sessie of het consult wordt de gehele consultprijs in rekening gebracht. Bij een aantal healers kan de (live)sessie omgezet worden in een afstandssessie op de afgesproken tijd, dan is er geen sprake van verplaatsen of annuleren. In alle andere gevallen blijven de voorwaarden bestaan.

Indien je op de afgesproken tijd van de sessie niet aanwezig bent (live sessie) of belt (afstandssessie), dan wordt het volledige bedrag voor de sessie in rekening gebracht.


Annulering sessiepakket
Na aanschaf van het sessiepakket heb je 2 weken de tijd het kosteloos te annuleren. Indien je een sessie van het pakket binnen deze 2 weken hebt ontvangen kun je het pakket niet meer annuleren. Na de twee weken en eventueel binnen de 2 weken als je een sessie hebt ontvangen kun je het pakket niet meer annuleren. Een sessiepakket is verbonden aan 1 persoon, de sessies kunnen niet overgedragen worden aan een andere persoon.


Annulering maatwerk/ doorbraak/ wandel retraite

Bij annulering van een maatwerk- of doorbraak arrangement tot een week vooraf brengen wij € 25,- administratiekosten in rekening, tenzij direct een vervangende datum wordt afgesproken. Bij verplaatsen of annuleren binnen een week voor aanvang van het arrangement wordt de gehele prijs in rekening gebracht.


Annuleringskosten workshop
Bij afmelding buiten de 14 dagen bedenktijd na aanmelding worden annuleringskosten in rekening gebracht.
Mits de afmelding binnen 5 dagen voor aanvang van de workshop gebeurt. Binnen 5 dagen voor aanvang van de workshop, brengen wij de volledige prijs in rekening, ongeacht de datum van aanmelding.

Voor eendaagse workshops bedragen de annuleringskosten € 25, -.

Voor meerdaagse workshops zijn de annuleringskosten € 50, -.

De annuleringskosten gelden per persoon en per aanmelding. Het al betaalde bedrag minus de annuleringskosten wordt, na ontvangst van het betreffende rekeningnummer, binnen 10 dagen teruggestort.
In geval van annulering van een workshop zijn de Algemene voorwaarden workshops en opleidingen  van toepassing.


Annulering bij kortingsregeling workshops

Bij een directe besteding vanaf 1000 euro bij workshops is er korting mogelijk. Meer info over de voorwaarden klik hier. Heb je hier gebruik van gemaakt dan gelden er andere annuleringsvoorwaarden. Vanwege het feit dat dit een specifieke eenmalige aanbieding met korting is, wordt er geen geld geretourneerd bij annulering door de deelnemer. Wel is het mogelijk je plaats te verkopen/geven aan een andere deelnemer. Dit laatste loopt niet via het Elohim Centre, maar daar draag je zelf zorg voor. Voor het omzetten van de workshops worden administratiekosten berekend, het bedrag is afhankelijk van de hoeveelheid workshops die worden overgenomen.


Annulering workshop/opleiding/event door het Elohim Centre
In geval van onvoldoende aanmeldingen, ziekte van de docent of situaties van overmacht, behoudt het Elohim Centre zich het recht voor  te annuleren. Cursisten worden hiervan zo spoedig mogelijk via e-mail, en in geval van annulering binnen twee dagen voor aanvang van de workshop, tevens telefonisch, op de hoogte gesteld. Als de workshop door ons wordt geannuleerd, wordt het gehele workshopbedrag, na ontvangst van het betreffende rekeningnummer, binnen 10 dagen teruggestort.

 * Onder werkdagen wordt verstaan: dinsdag tot en met zondag.

 

Annulering en voorwaarden lezingen, online groepshealing, e-learning
Na betaling en ontvangst van je E-learning en E-healing links zijn restitutie en bedenktijd niet meer mogelijk. Bij aanmelding voor een lezing is de aanmelding direct definitief. Bij annulering wordt er geen geld teruggestort.

Bij aanmelding voor een enkele online/ live groepshealing is de aanmelding direct definitief. Bij annulering wordt er geen geld teruggestort. In overleg is het wel mogelijk de online groepshealing te verplaatsen naar wanneer er een andere online groepshealing wordt gegeven. Dit kan alleen vooraf.

 

Voorwaarden kortingspakket online groepshealingen
De groepshealingen van het kortingspakket moeten binnen 12 maanden plaatsvinden na datum van opgave. Bij een kortingspakket van 5 groepshealingen mag je 1 keer een groepshealing kosteloos verplaatsen, mits meer dan 1 dag vooraf aangegeven. De vervangende groepshealing moet plaatsvinden binnen 12 maanden na opgave van pakket. Bij annulering van het kortingspakket wordt er geen geld teruggestort.

 

Annulering verhuur workshopruimte/ cursusruimte
Heb je een workshopruimte of cursuszaal bij ons gehuurd en wil je deze annuleren? Voor het vijverhuis bedraagt dit eenmalig € 100,- en voor de grote workshopzaal bedraagt dit € 150,-.

 


 

Disclaimers


Disclaimer
voor het verdiepingstraject, Meesterschaps- en Zelfrealisatie coaching
Je bent op de hoogte dat je gecoacht zal worden op meesterschap, Zelfrealisatie en het oplossen van het onware ego. Dit betekent dat je jezelf in je (on)mogelijkheden zult tegenkomen, wat niet altijd als leuk of gemakkelijk door jezelf ervaren zal worden. Je gaat akkoord met de (voor het onware zelf soms minder leuke begeleiding hierop, werkt mee, houdt je intenties hierop en blijft open bereid naar de mentor, team en mede-participanten (vanuit hart - geest - buik).


Disclaimer voor verblijf, werk-deelname en materiaalgebruik
Te allen tijd staat je eigen veiligheid voorop. Bij de geringste twijfel hieraan dien je dat onmiddelijk te melden. Het Elohim Centre heeft de intentie te voorzien in een veilige werkomgeving.
Werk je met (scherpe) gereedschappen, langdurig in de dezelfde houding, overkomt je een ziekte, probleem, ongeluk of ongeval tijdens je werk, verblijf, heen of terugreis dan ben je zelf aansprakelijk voor de fysieke, psychische en materiële schade die daarvan het gevolg kan zijn op de korte zowel als lange termijn. Wel zal de leiding je zoveel mogelijk begeleiden en uitleg verschaffen over een veilige werkwijze. Je wordt geacht ook zelf op te letten en om fysieke, psychische hulp of gebruiksaanwijzing of andere hulp te vragen indien nuttig en nodig. Ook verklaar je hierbij geen eigen spullen op het Elohim terrein achter te laten tijdens de dagen van afwezigheid en samen met mede-participanten zorg te dragen voor een schone leefomgeving van de accommodatie.

 Disclaimer voor stagiaires en meewerkparticipatie, zowel groep als individueel

 

art. 1

Deelnemer verklaart geen vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken die hem/haar tijdens het verblijf of werkzaamheden ter ore komen.

art.2

Deelnemer zal geen diensten of producten aanbevelen en/of verkopen aan Elohim clienten, gasten of mede-deelnemer van het Elohim Centre. Ook blijven alle ideeën, informatie e.d. die tijdens de werkzaamheden zijn verricht en gebruikt, eigendom van het Elohim Centre. Alleen met schriftelijke toestemming mogen voorgaande zaken openbaar gemaakt worden.

art.3

Tijdens de werkzaamheden dient zoveel mogelijk rekening te worden gehouden met de gasten en tuinbezoekers, dit houdt in dat werkzaamheden veelal in stilte en met minimale verstoring voor gasten, dienen te worden uitgevoerd. Ook zal de deelnemer zich effectief inzetten voor het Elohim Centre.

art.4

Tijdens het verblijf of werkzaamheden zijn alcohol, wietgebruik of andere drogerende middelen niet toegestaan. Ook kan de deelnemer niet tijdens het verblijf gelijktijdig een reinigings- of vastenkuur volgen.

art.5

Deelnemer verklaart geen dossier/strafblad te hebben bij justitie, indien hier wel sprake van is dan dient deelnemer dit te melden aan het Elohim Centre voor ondertekening van het contract. Deelnemer verklaart een stabiele emotionele, mentale en geestelijke gesteldheid te hebben. Wanneer deelnemer onder behandeling is (geweest) van een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener dan dient dit voor ondertekening contract nadrukkelijk vermeldt te worden aan het Elohim team. Tevens dient medicijngebruik ten behoeve van de geestestoestand te worden gemeld evenals een alcohol of drugsverslaving, nu of in het verleden.

art.6

Deelnemer dient een eigen ziektekostenverzekering te hebben. De door het Elohim Centre afgesloten wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en ongevallenverzekering zijn van toepassing op deelnemer. Deelnemer verklaart zelf aansprakelijk te zijn voor fysieke, psychische en/of materieele schade voor zowel de korte als lange termijn als gevolg van het werken met gereedschap van het Elohim Centre in de ruimte zin van het woord, door langduring een zelfde houding aan te nemen of door ziekte, ongeluk of ongeval tijdens heen/terug reis of verblijf op het Elohim Centre. Het Elohim Centre neemt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid, wel zal het Elohim team zoveel mogelijk begeleiding alsmede uitleg geven aangaande het gebruik van gereedschappen of de werkwijze hiervan.

art.7

Deelnemer verklaart zelf zorg te dragen voor een schone leef en werkomgeving samen met andere deelnemers, dit houdt in het schoonhouden van het eigen slaapvertrek alsmede de gemeenschappelijke ruimten zoals keuken, huiskamer en badkamers.

art.8

Een consult, workshop, stage, verblijf of participatie traject kan nooit een medisch advies van een arts of medisch deskundige vervangen.Dit kan een belangrijke aanvulling zijn op weg naar genezing en heling. Adviezen vanuit de Elohim-consulten en coaches zijn niet bedoeld als vervanging van reguliere behandelingen.

art.9

Het Elohim Centre adviseert deelnemer om het tijdig zoeken van professionele medische zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie verstrekt door medewerkers van het Elohim Centre.

art.10

Deelnemer wordt geadviseerd om bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptonen contact op te nemen met de eigen huisarts en daarnaast met het Elohim Centre voor holistisch advies.

art.11

Deelnemer is op de hoogte dat er gecoacht zal worden op Zelfrealisatie en het oplossen van het onware ego. Dit betekent dat je jezelf in je (on)mogelijkheden tegen zult komen, wat niet altijd als leuk of makkelijk door jezelf ervaren zal worden. Je gaat akkoord met de (voor het onware zelf soms minder leuke) begeleiding hierop, werkt mee, houd je intentie hier op en blijft open en bereid naar mentor, team en mede-participanten, teamlid, bezoeker of stagiaire.