Goddelijk Bewustzijn

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

Goddelijke Bewustzijn (mannelijk principe) en Goddelijke Vitaliteit (vrouwelijk)

 Ik, Joke geloof dat er er een onuitputtelijke (Goddelijke) Bron is waarvan alles afkomstig is, dat alles voedt, in stand houdt of weer vernietigd. Dat door iedereen en alles heen werkzaam is. Wij mensen zien daarin twee Essenties. De Kosmisch Goddelijke Bron (Shiva of Ain Soph) en de aardse Goddelijke Bron (Shakti of Shekhina). Of: Goddelijke Bewustzijn (mannelijk principe) en Goddelijke Vitaliteit (vrouwelijk principe). Beiden zijn in principe één, werken in elkaar voorbij het onderscheid tussen mannelijk en vrouwelijk en onderhouden samen al het leven.

 

Kracht, aarde, waterval.jpg 
Ik zie dat de mens van nature meer trekt naar het ene dan wel het andere principe voor zelfrealisatie.

In mijn visie zijn advaita en deeksha meer gericht op het mannelijk principe en ik zelf mis daarin het Goddelijk aardse, de Goddelijk materiële en vrouwelijke gevoelsBron. De Geest die neerdaalt in de mens, het aardse en de hele schepping.De mannelijke Goddelijke vorm brengt de toestand van Zijn, is zonder vorm of stromende energie. De vrouwelijke Goddelijke energie is de volheid, de levenskracht, welke in ieder mens, indien opgewekt, zal indalen en ervaren worden middels het gevoel. Als deze Shakti of Shekhina-energie in haar hoogste kosmsiche vorm kan worden belichaamd heeft ze weer verbinding gemaakt met Shiva of Ain Soph. Dit brengt de verticale zuil van licht, de Pillar of Light, welke alle chakra`s open zet voor de natuurlijke stroom van onder naar boven en omgekeerd. Hogere chakra`s werken in éénheid met de onderste. God is één in de mens, heeft alles lief en is zich bewust. Bewustzijn en persoonlijk zelf zijn dan versmolten evenals mannelijk en vrouwelijk, Zijn en Scheppen.

De energie van Sekinah doet je Bewustzijn en Leven ervaren in de wereld om je heen.
Zonder Shakti is er een beleven van afgescheidenheid, van jou op je eilandje t.o.v.  de ander, de samenleving. Vernietiging van je gezondheid, de Goddelijke relatie met jezelf, met de ander, vernieting van de natuur en de planeet ontstaat door het ontbreken van het ingedaalde Shakti-bewustzijn.

Uiteindelijk ontstaat Shakti, de Goddelijke aardepool, na zelfrealisatie, als Shiva in de mind en het hart zakt.
Dan zakt men steeds verder in het hart en vandaar uit naar het kristallijne innerlijk kind dat volledig open staat en alle ervaring toestaat. De inwonende Essentie zakt ook in de onderste chakra`s en doet steeds meer liefde ontstaan voor de wereld van materie, voor elkaar, echter zonder hechting of bezit.

Omgekeerd kan de aardse Shakti-mens, misschien niets bewust wetende over verlichting, éénheid of afgescheidenheid, zoveel éénheid, mededogen, liefde, empathie en dienstbaarheid voor diens omgeving hebben, dat het persoonlijk zelf daardoor bevrijd wordt, zelfrealisatie ontstaat en uiteindelijk Shiva met de Shakti-mens zal versmelten. (Vaak bij Lemurische mensen wiens aura over alles en iedereen is.)

In mijn eigen ontwikkeling,
in mijn docentschap en tijdens de satsangs die ik geef merk ik dat beide Bron-polen altijd in mij samenwerken. Dat het Hart en Gaia, onze aardemoeder en het bewustzijn rondom mij in de natuur en medemens, net zo gemakkelijk door mij heen werken als Shiva-bewustzijn. Daarom geef ik tegelijkertijd Bron-informatie door zowel als energietransmissies betreffende verlichting, éénheid en volheid tijdens workshops en opleiding. Deze energietransmissies werken via het hart, gevoel en de cellen. In mijn opinie zijn hemel en aarde nodig voor galactische of volledige verlichting. Maar ook voor het samen, via Essentie, creeëren van overvloed, een gezonde aarde en samenleving; de paradijsmatrix.

De Bron, als éénheid van beide polen, zal ons Goddelijke en aardse zelf,
de wereld van geest en materie, ons mannelijke en vrouwelijke, bewustzijn en gevoel, de 12+1 dimensies, weer tot één maken in onze realiteit. Het verlichtingsproces voor onze aarde zal middels deze zelfgerealiseerde Pillars of Light ontstaan. Lemurische (Shakti) mensen, sterrenmensen (Shiva) en hun mengvormen worden om deze reden naar de workshops die ik geef en naar de Elohim krachtplaats (met komische aarde- en hemelpool) getrokken. De ontmoeting met elkaar en deze energie helpt bij het opengaan, herkennen en ontwaken van hun codes.

Je zult de God in jou, het geluk van de ander, de maatschappij, de boom of het dier niet geheel mee kunnen voelen, beleven, in je menselijk gedrag. Hoe graag je dat ook wilt en hoe je alles ook "weet" over de verbondenheid van al het leven.

De verticale zuil stroomt in grote bogen naar de wereld om ons heen
en verbindt alles, functioneert dus ook horizontaal. Dankbaarheid, dienstbaarheid, liefde voor de omgeving, scheppingskracht, stromen, vertrouwen, vrede en éénheid ervaren zijn het gevolg. De eenheid en liefde met de natuur, de medemens, het ecosysteem van Moeder Aarde en het universum.


Vragen en tips

1) Wil je de egoloze weg naar verlichting en Godrealisatie bewandelen en inzicht en healing krijgen bij je volgende stappen? Boek dan een Reconnection healing met Gaia, je Oorsprong en het Christusbewustzijn/Eenheidshart. T: +31 (0) 597 541 539 E: info@elohim-centre.org

2) Bezoek de Elohim Krachtplaats, de zelfrealisatie tuinen en het Lemurisch bos waar je de codes op kunt halen voor deze multidimensionale ontwikkelingsweg naar Overgave en Godrealisatie.

3) Luister de E-learning opnames voor thuis en volg regelmatig de online groepshealingen die je helpen om in de energie van je ware Zelf te blijven.

4) Als je de bio tincturen set van de krachttuinen in je huis neergezet, til je je huis (prakijk) op voorbij de ik-ruis en helpt het je naar Godrealisatie en Overgave. Je kunt de tincturen intuïtief ook innemen. De tincturen zijn ook los verkrijgbaar, niet alleen als set.


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin