We staan aan de vooravond van verlichting

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

Als je de mannelijke energie en het vrouwelijke volledig in elkaar hebt geïntegreerd in de Geest ben je ontwaakt. Mogelijk is ook je hartchakra al zover. Geheel in éénheid van mannelijk en vrouwelijk, geheel in Vrede, Stilte en Vreugde.

Maar... zo gauw het aankomt op geld, emotionele geborgenheid of een van je andere thema’s, weg is je verlichte gevoel en gedrag dan weer. De energie gaat dan van de hogere naar een van de onderste drie chakra’s en ontmoet vandaar uit de omgeving. Dus het Hart kan zich van Hoger Zelf tot Hoger Zelf richten op een ander, maar zolang je in de Liefde ook nog emotionele geborgenheid zoekt, (financiële) steun of groepsveiligheid, dan is het voor wat hoort wat en is er geen sprake meer van ONVOORWAARDELIJK LIEFDE. Je hartenergie gaat dan via het onbewuste en je 2de chakra of basischakra, door het tekortgebied heen, zo naar de ander en je krijgt dit altijd teruggespiegeld.

 

vlinder, multidimensionaal.jpg Je Hart en Geest moeten helemaal kunnen VERTROUWEN op de Goddelijke zorg, steun, leiding en je eigen Monade dus ook. Zorg en steunen moet niet uit de familie of vriendenkring gehaald worden. Dat zul je eerst moeten overstijgen; je partner, familie, vrienden, cliënten, werk, zul je niet langer nodig moeten hebben als veilige haven of om alles mee te bespreken. Als iets waardoor of waarvoor je leeft, waar je liefde, begrip, erkenning, waardering, aandacht of steun kunt ontvangen.

 

 

 

Jouw steun en liefde voor hen dienen onvoorwaardelijk te zijn. Zonder onbewuste voor wat hoort wat ruil. Gewoon omdat je zoveel hebt weg te geven. Zoveel Liefde, ongeacht er iets terugkomt. Dat kan alleen als je de volkomen veiligheid in jezelf kent, ook financieel, als je volkomen veilig blijft kunnen voelen, hoe het Leven ook verandert, als je jezelf volkomen lief hebt, volkomen waardeert en erkenning geeft aan alle delen van jezelf. Je fysiek welzijn, je grenzen, je innerlijk kind, Hoger Zelf en Goddelijk Zelf. In het onvoorwaardelijk er voor een ander of voor je werk kunnen zijn past ook geen zelfopoffering of hulpverlener syndroom. Soms negeer je de ander zelfs omdat dat hetgeen is wat de ander werkelijk nodig heeft. Soms zet je alles wat je hebt voor een ander in, maar altijd in balans met alle delen van je zelf.

 

Daarom moet je alle delen, ook het onbewuste van jezelf nu leren kennen. Anders kan het verlichtingsproces nooit door de onderste chakra’s en tekorten stukjes heen naar de basis komen.
En zonder basis is er geen eigen autonomie, power, selfmastery en totale verlichting mogelijk. Zonder basis, geen meesterschap schoenen. In ons onbewuste bevinden zich vaak nog in het innerlijk mannelijk of juist vrouwelijk kindstukjes die niet in de aarding durven te gaan staan. Niet in de meesterschoenen ook, terwijl het Hoger Licht al klaar staat. Er kan wel zo’n bang jongetje of meisje in je schuilen, die zo vaak gekwetst of afgewezen was, dat hij of zij andere mechanismen heeft ontwikkeld om maar niet meer te voorschijn te hoeven komen. Om de onzekerheid en weerloosheid maar niet meer te hoeven voelen. Vele levens van herinneringen zitten hier soms ook achter. Vaak ook gewelddadige.

 

Andere mechanismen zoals de denker, de redder, de werker. We dienen nu al onze knopen en mechanismen te onderzoeken en vaak zullen we dan uiteindelijk moeten erkennen dat we niet alleen slachtoffer en afhankelijke waren, maar dat we de andere kant ook in ons hebben. De kant die over anderen heerst of door teveel te helpen en redden of door teveel te pushen, trekken en voor je karretje te spannen, wat anderen afhankelijk houdt. Zo komen we soms ook achter de delen van onszelf die nog buiten de deur staan. Mogelijk hebben anderen dat al wel benoemd maar kon je het niet eerder zo zien. Wanneer al dergelijke zaken zijn geschoond en doorzien dan kan het je ook niet meer overkomen dat je de ene dag of week volkomen vanuit je Licht kunt leven en er daarna weer een periode van 3D volgt.

 

Je oude leven en nieuwe Leven wisselen zich nog af, de onderkant en bovenkant, mannelijk en vrouwelijk, bewust en onbewust zijn nog niet in elkaar overgegaan. Op 8-9 november staan de sterren zodanig, dat we dan de meeste kans hebben de mannelijke en vrouwelijke eenheid te bereiken. Het Goddelijke Licht zal dan proberen door het lagere zelf heen te komen. De mannelijke energie met Lichtkracht en bewustzijn zal de balans met het vrouwelijke, het gevoel en ook het onbewuste, willen aangaan. Zoveel meer je aan schoning en zelfonderzoek hebt gedaan voor die tijd, zoveel minder last je zult hebben op deze dagen. Meer dan dat. Je kunt, indien je onbewuste en diep onbewuste grotendeels al zuiver en bewust zijn, juist dan je blijvende verlichting bereiken!

 


 

Vragen en tips

1) Wil je de egoloze weg naar verlichting en Godrealisatie bewandelen en inzicht en healing krijgen bij je volgende stappen? Boek dan een Reconnection healing met Gaia, je Oorsprong en het Christusbewustzijn/Eenheidshart. T: +31 (0) 597 541 539 E: info@elohim-centre.org

2) Bezoek de Elohim Krachtplaats, de zelfrealisatie tuinen en het Lemurisch bos waar je de codes op kunt halen voor deze multidimensionale ontwikkelingsweg naar Overgave en Godrealisatie.

3) Luister de E-learning opnames voor thuis en volg regelmatig de online groepshealingen die je helpen om in de energie van je ware Zelf te blijven.

4) Als je de bio tincturen set van de krachttuinen in je huis neergezet, til je je huis (prakijk) op voorbij de ik-ruis en helpt het je naar Godrealisatie en Overgave. Je kunt de tincturen intuïtief ook innemen. De tincturen zijn ook los verkrijgbaar, niet alleen als set.

 


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin