Veranderingen in Mannen en Vrouwen

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

Vrouwen en mannen verlaten de oude groef van mannelijkheid: het doelgericht, wilskrachtig, lineair, mentaal, actiegericht bezig zijn vanuit zichzelf. Het eigen denken projecteren op de omgeving.

Vooral de vrouwen zullen eerst de nieuwe mannelijke vorm vinden: bescherming, verantwoordelijkheid, het denken en doen gericht op welzijn, gemak, plezier, harmonie, liefde of schoonheid. Op verbondenheid met elkaar en met de maatschappij. Een krachtige mannelijke energie die het vrouwelijke helpt, leidt, steunt en beschermt. Die grenzen stelt en richting geeft vanuit liefde en innerlijke Waarheid. Voorbij aan de aardse wetten, de maatschappelijke en sociale normen.

Innerlijk kind groeit opVisie, liefde, plezier en daadkracht zijn nu al minder tegenstrijdig in onszelf. Warme, openstaande betrokkenheid naar de omgeving, dichtbij en veraf, neemt toe, het zich wegcijferen neemt af.

Maar diep van binnen draagt de vrouw nog de collectieve vrouwenwond in haar buik, baarmoeder en DNA. Hierdoor blijft een onbewust deel van haar hangen in wantrouwen, agressie, slachtofferschap en manipulatie ten opzichte van de man en de kracht van haar eigen mannelijkheid. Vaak ervaart ze dit echter nog niet.

Pas na de bevrijding van oerwoede en pijn, als het universele hart zakt in haar buik en kristallijne kwetsbaarheid, zal ze niet langer verantwoordelijkheid, liefde en zorgzaamheid doen, maar het zijn.

Ook de man heeft een collectieve wond. Hij draagt die bij zijn hart en innerlijke jongen.
Manipulatie, misbruik, oordelen en kritiek van en door vrouwen geven hem (onbewust) een gevoel van onveiligheid en niet open-zijn in zijn kristallijnen kwetsbaarheid. Bovendien moest hij om man te worden de eerste veiligheid, die van zijn moeder, loslaten om in het andere kamp te komen. Mannen verlangen zo naar warme, tedere liefde van vrouwen, dat ze daardoor ook bang zijn zichzelf in te leveren, hun vrijheid te verliezen.

Nu in de man agressie, onderdrukking en ego-gerichte daden en denkbeelden afnemen, nu zijn hart zich opent, nu wacht hij op de, van pijn en slachtofferschap bevrijde, nieuwe vrouw. Op de nieuwe vrouwelijke energie op aarde. Want alleen dan zal zijn eigen collectieve wond helen en kan hij de beschermende, verantwoordelijke kracht zijn, die liefde, welzijn, schoonheid en overvloed dient, en niet alleen lineair denkt en handelt.

Nu het oude niet langer voldoet, zoekt de man naar een nieuwe mannelijke vorm, maar hij weet nog niet dat hij de vrouw kan helpen haar wond eerst te genezen, zodat vervolgens ook zijn wond zal genezen en zijn nieuwe vorm kan beginnen.

Door zich juist niet af te wenden, op te offeren, niet haar liefde of seks te willen zonder haar ziel, kwetsbaarheid en Godin, maar juist door beschermend, kwetsbaar invoelend en zorgzaam te zijn vanuit een leidende, mannelijk gecentreerde kracht, helpt hij haar de vrouwenwond te genezen en de nieuwe kristallijnen wereld van mannelijke en vrouwelijke eenheid te baren.

De vrouwenwond kent mannelijke overheersing en verkrachting in haar genen en baarmoeder. Vrouwen kunnen sterk zijn als een man, maar zijn ze ook sterk als vrouw? Kan ze haar Godin en meisje ankeren in liefde, zachtheid en vuur? Kan ze gevuld zijn met liefde en waardering, in plaats van passiviteit, onderdanigheid, terugtrekking, hulpbehoevendheid en de oude vorm van mannelijkheid?

In de nieuwe maatschappij kan de man niets anders dan zijn daden en denken inzetten voor het Geheel. Voor zijn hart, haar hart, voor alle harten. Zijn kracht schaart zich achter het vrouwelijke, dat Liefde Leeft in verbonden Vrijheid. Achter zijn eigen hart, intuïtie en gevoeligheid staan nu zijn mannelijkheid en broederschap. In zaken zoekt zijn hart naar win-win-win vormen, luistert hij naar zijn bewustzijn en buikgevoel, naar zijn innerlijke stem en naar de vrouwen. Hij maakt van zijn omgeving een paradijsje: alles mag mooi zijn, in welzijn, mag warm en comfortabel zijn voor iedereen. Hij werkt niet in de eerste plaats om geld te verdienen, maar verdient zijn geld als gevolg van het leveren van een dienstbare bijdrage. Geld en kracht ondersteunen een mooi doel, niet meer andersom.

 

hart.jpegDe nieuwe mannen en vrouwen geven hun geld en diensten niet meer aan personen, winkels, instellingen of bedrijven die de liefde en de maatschappij niet willen dienen, maar die alleen uit zijn op vergaren. Ze betalen liever meer, of doen meer moeite, om hun geld en krachten te gunnen aan ‘mensen van het hart’. Ze kijken achter de schermen, voelen en zien wat er met hun geld wordt gedaan of juist niet wordt gedaan. Voelen waar de regels vanuit de wet of ook vanuit het gevoel worden gehanteerd. Kiezen voor een omgeving en voor relaties die resoneren op de innerlijke Waarheid en op het hele Wezen. Ze gaan moeiteloos met de Stroom mee en laten alles vallen wat gemak en plezier niet dient, zonder verantwoordelijkheid los te laten. Werk wordt hobby, hobby wordt werk, omdat het hart stroomt.

Zo gauw de collectieve wonden in de mannelijke en vrouwelijke kinderen van de Aarde zijn genezen, werken ze samen als in één liefdesstroom, en maken ze een Thuis op de planeet, die een triomf zal doen klinken door alle tijden en dimensies heen! In bedrijven, in politiek en in landbouw. De Droom van Heaven en Gaia, de “Golden Age” is werkelijkheid aan het worden.


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin