Hoger dimensionale blauwdrukken

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

Persoonlijk zelf, lager zelf, ziel en Ware Natuur  

wie is ik.jpg

De mens kent zichzelf het meeste vanuit diens bewuste persoonlijkheid; gedrag, gevoel en verstand. Er zijn echter nog meer lagen oftewel dimensies in de mens.Ons lager zelf kennen we minder goed. Denk aan ons innerlijk kind (half onbewuste gevoelens en stemmingen) maar ook aan drift, agressie, angst, slachtofferschap, bezittingsdrang, macht, verslavingspatronen, onvrede, aangepast gedrag, seksuele remmingen, dominantie of fantasiëen.

En op een nog diepere oerlaag bevinden zich de eigenschappen van de (zielen-) familiepatronen en het genetisch materiaal. (Niet alleen erfelijke ziekte, maar ook patronen als teveel zorgen voor anderen, werken omdat het nodig lijkt en moet. Allerlei onbewuste overtuigingen en opvoedingspatronen waarvanuit we leven.  Onszelf klein voelen, macht-onmacht en verslavingspatronen horen vaak bij het genetisch materiaal en zitten in DNA en cellen.)

Naast het persoonlijk en lagere zelf kennen we nog onze ziel en diens lichtlichamen

Elke lichtlichaam van onszelf functioneert op een andere dimensie. Wanneer de trillingsfrequentie van bepaalde lichtlichamen van ons kunnen meeresoneren in onze persoonlijkheid ervaren we de engel in ons, universele liefde, dienstbaarheid, leiderschap, heldervoelen, helderhoren, helderweten en verschillende kwaliteiten uit eerdere levens.

Wanneer we dit niet alleen in goede momenten ervaren maar permanent belichamen in onze persoonlijkheid en lager zelf, dan worden we nog gevoeliger, staan we nog meer open en worden we soms tot in onze kristallijne gevoeligheid geraakt. We realiseren de God-Godin in onszelf. Ons onbewuste wordt bewust.

We verliezen ego, schijnzekerheden en identificaties

Sommigen worden een Pillar of Light. De Elohim-workshop Kosmisch Vuur met de twaalf kosmische Stralen, brengt onze lichtlichamen in onze persoonlijkheid. Daarmee zullen we uiteindelijk leven vanuit onze Ware Natuur, op de hoogste licht-liefdesfrequenties. Ook ons fysieke lichaam wordt door al het licht uit onze lichtlichamen en hogere dimensies, positief beïnvloed. Ultieme gezondheid, welke ongezonde aanleg en genetische celinformatie, overschrijft, verwerven we door het belichamen van onze ziel en alle twaalf lichtlichamen (Pillar of Light en onze Ware Natuur).

Magisch, vlinder, natuur, liefde.jpgDe overziel van mineralen, dieren en planten

Hetzelfde geldt voor mineralen, dieren en planten, al zijn daar de dimensies en lagen minder complex dan bij de mens. Ook dieren kennen een ziel en overziel. De meerderheid van de dieren heeft een gezamelijke groeps-overziel. Als er fysieke of geestelijke problemen zijn met het dier, als hij wegloopt of overlijdt kan het zinvol zijn, niet alleen met het fysieke dier te communiceren maar ook met de overziel. Bij (huis-) dieren met veel individuele eigenschappen ontstaat langzaam ook nog een individuele ziel, onder de overkoepelende groepsziel.

Hoe al het leven elkaar onderhoud

Dezelfde soort planten, vanover de hele wereld, hebben samen ook een grote overziel. Voor kruisbestuiving en genetische kruizingen is altijd toestemming nodig van deze overziel. Ook bij plantenziekte of plagen is communicatie met de overziel van belang. 

Planten worden door elfen en feeën in harmonie en bloei gehouden. Kabouters trillen de mineralen voeding in de grond positief aan en veranderen indien nodig de frequentie ervan zodanig dat de voeding makkelijk opgenomen kan worden door de plant. Negatieve energie wordt door hen en de trollen opgeruimd. Sommige menselijke, dierlijke of plantaardige "afval-energie" is voeding voor allerlei natuurwezens.

Natuurwezens die de bomen en plantenwereld verzorgen

Deze worden op hun beurt gehoed door een deva. Een deva is afkomstig uit de engelenlijn. Op haar beurt staat ze onder de hoede van de grote machtige aartsengelenscharen. Net als de mens. Verschillende mensen hebben hun eerste incarnaties als deva ervaren alvorens ze besloten alsnog voor de mensenlijn te kiezen. Ooit waren we allemaal aartsengelen.  Deva-mensen reageren nog altijd sterk op de natuur.   

 


Mineralen

Mineralen worden gehoed en overstraalt door de planeten en zelfs de hoger dimensionale bewustzijnsstaten van de planeten. Zo kennen ook de mineralen 12 lagen van bewustzijn. Ook water kent een overziel en daarboven staat het grote GeestWezen. Dit geldt voor alle elementen.    

Uiteindelijk zijn al die overzielen in het universum familie van elkaar

Zijn ze van dezelfde Goddelijk essentie en Eén. Natuur en mensen zijn gecreeërd in het bewustzijn van de Elohim Engelen. We zijn zelf ook Elohim engelen geweest en openen nu weer dat bewustzijn.  Ooit zijn al deze hogere Wezens en Overzielen afgesplitst van het ene overkoeplende Bewustzijn en zo ging het naar steeds verdere afsplitsingen en vertakkingen. Bewustzijn splitse zich af van bewustzijn en uiteindelijk ontstonden alle dimensies en de diversiteit in de stof.

In deze tijdperiode keert alles zich weer terug naar elkaar en de grote Eenheid. Als mensen hun ziel en engel gaan belichamen, doen ze geen liefde maar zijn ze liefde. De engel in hen bestaat voor het eerst sinds alle tijden in het persoonlijk en lager zelf tot in de blauwdruk van het DNA. Op dat moment verbindt deze mens zich ook weer letterlijk met de engelen en komen deze Rijken opnieuw nader tot elkaar vanuit het hart. het omgaan met deze hoger engelendimensies van jezelf en met die van de andere Rijken leer je in diverse Elohim workshops.

Gouden engelen licht, multidimensionaal.jpg

Als de mens de engel toelaat in hemzelf

Deze mens laat alle eigen visies, overtuigingen, meningen en het laatste ego los en is hij net zo gevoelig, licht, krachtig en raakbaar als een elf of engel. Hij neemt alle subtiele sferen waar, ook die van onbewuste gevoelens en gedachten van andere mensen. Hij is dan een instrument van de Bron geworden en daarmee een natuurlijke healer, levend vanuit Overgave. De elfen zullen voor deze mens realiteit worden en de dimensiesluiers tussen hun Rijken verdwijnen daarmee. 

Uiteindelijk zal de mens ontwaken in haar Ware Natuur en mogelijk ook een Pillar of Light zijn die het Elohim Bewustzijn en daarmee de Eenheid voorbij elke dimensiesluier en elk Rijk, belichaamd. De evolutiespiraal van het oude Lemurië, de eerste Gouden Eenheids Periode op Aarde, en de huidige periode, is dan rond!

 
De Elohim Krachtplaats is een wereldwijd ankeringspunt voor het ontwaken en activiveren van alle dimensies en overzielen

Voor een samenleving op weg naar Eénheid, oneness. Individueën, groepen, mensen uit het bedrijfsleven, klaar voor de nieuwe samenleving, voor enkele uren tot dagen aanwezig op de krachtplaats, zullen op nieuwe ideeën komen, verruimen in het hart en in de verbondenheid met elkaar en de samenleving. Zij zullen geholpen worden door de steun van het universum en de spirits van de krachtplaats.

Wil je ook een keertje de ankeringsplek voor alle dimensies ervaren, inzicht, heling en hulp krijgen? De spirits, helende Elohim tuinen en krachtplaats ervaren? 

Contact en route 


 

Vragen en tips

1) Wil je de egoloze weg naar verlichting en Godrealisatie bewandelen en inzicht en healing krijgen bij je volgende stappen? Boek dan een Reconnection healing met Gaia, je Oorsprong en het Christusbewustzijn/Eenheidshart. T: +31 (0) 597 541 539 E: info@elohim-centre.org

2) Bezoek de Elohim Krachtplaats, de zelfrealisatie tuinen en het Lemurisch bos waar je de codes op kunt halen voor deze multidimensionale ontwikkelingsweg naar Overgave en Godrealisatie.

3) Luister de E-learning opnames voor thuis en volg regelmatig de online groepshealingen die je helpen om in de energie van je ware Zelf te blijven.

4) Als je de bio tincturen set van de krachttuinen in je huis neergezet, til je je huis (prakijk) op voorbij de ik-ruis en helpt het je naar Godrealisatie en Overgave. Je kunt de tincturen intuïtief ook innemen. De tincturen zijn ook los verkrijgbaar, niet alleen als set.

 

 

 

 

 


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin