Huishealing, gebiedsreading; waarom woon je waar je woont?

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

Reading en healing op de energie in huis

Heb je last van negatieve energie in huis? Wil je een huiszuivering of weten waarom je woont waar je woont? Laat een positieve stroom op gang brengen in je huis en ontvang informatie over de bedoeling van jouw ziel, je woonplek en je toekomst tijdens een huis healing, reading en zuivering.

 


 

De betekenis van een aantal provincies in Nederland

Midden Limburg
Midden Limburg kent meerdere Marialijnen en vele kerken staan hierop. In de blueprint van Midden Limburg bevindt zich vrouwelijke energie,  prachtige Marialicht welke nog nauwelijks geleefd wordt in mens, beheer, natuur en maatschappij. Maar diegene die zich hier op af stemt voelt weer het aloude oertrouwen in liefde, het goede en schoonheid. Het is een prachtige zachte kwaliteit, welke ook enkele aardende mannelijke plekken in het landschap en in de mensheid nodig heeft als ankers voor dit mooie hoge en vrouwelijke gevoelslicht. Om het vrouwelijke niet te wiebelig, te kwetsbaar en wegvloeiend te laten worden zijn er naast de zachte en lieve mensen, mannen en vrouwen nodig die aardend, serieus en gefocust zijn. Erger je daarbij niet aan hun minder flexibel en speels zijn maar zie deze beauty`s als ankers om de Mariakracht te kunnen leven. Omgekeerd als je serieus en wat zwaar op de hand bent kun je je ergeren aan lichtvoetigheid, gevoeligheid, naïviteit van deze vrouwelijke energie, maar je kunt je ook openen voor het sprankelende en lichte hiervan. Het kan ook jouw systeem ten goede komen en open maken.

 bos.jpg
 
Tilburg

In de omgeving van Tilburg bestaat er ook de Maria-energie. Ze werkt er vooral in eenheid met de natuur. De hele omgeving van Tilburg was vroeger een en al natuuraltaar. Het was er heilig. Nu zit de Maria energie grotendeels weggestopt onder de grond en in de mensenharten. Vrouwelijke zachtheid en liefde voor de natuurspirts en de ondergrondse en bovengrondse waterbronnen doet haar weer opbloeien.

 
 
Noord Nederland

Noordholland, Friesland en Groningen zijn verbonden met de energie van Glastonbury. Het is een energie van Eenheidsbewustzijn welke de tere energie van de Heilige graal vormt. De zuivere, heldere, hoger bewuste energie die in deze provincies op de hogere levels voelbaar is, heeft directe en ongesluierde verbinding met het Goddelijk of kosmische Bewustzijn en het gevoelsleven van Moeder Aarde.

Deze energie heeft een overwegend vrouwelijke kwaliteit, met in de kern de mannelijke pool. Sensitieve mensen ervaren in het noorden, meer dan de doorsnee burger, zeer krachtige en heel zuivere geestelijke zowel als gevoelige energie. Het creëert in het leven een heilige, veilige plek voor de ware zuivere mannelijke energie. (met in het centrum vrouwelijke energie).

 

De daden van de man, of van het mannelijke in de vrouw, koppelen in het noorden gemakkelijker aan het hart en aan hoger geestelijk bewustzijn. Voor sommige mannen zal het nog niet direct om bewustzijn gaan maar koppelt het mentale bij hen makkelijker aan het hart en gedrag door het verblijf in het noorden. Gevoel en idee of denken versterken elkaar dan en werken niet los van elkaar.


Lemurische connecties met de Vrouwelijke Noorzee-Spirit en Scandinavië

Met name Friesland, het noordelijke deel van Groningen en Duitsland en het hele waddengebied onderhouden Lemurische connecties met de Vrouwelijke Noorzee-Spirit en Scandinavië, vooral wat betreft de liefdevolle eenheid tussen de verfijnde natuurkrachten, het land en de mensen. Mensen met Lemurische natuurresonanties in hun celherinnering die in het Noorden wonen, worden opener en gevoeliger door de versterkende krachten hiervan.

 

Voor spiritueel Ontwaakte mensen blijkt heel Nederland een heerlijke plek om te wonen Zeker wat de energie, de vrijheid en het bewustzijn betreft. Doordat Nederland voor een deel onder of vlakbij de waterspiegel ligt, is er veel vrouwelijke energie van meebewegen, hogere intuïtie en liefde. In andere landen is deze energie niet zo sterk voelbaar als in Nederland.

Deze vrouwelijke energie begint nu samen te werken met het mannelijke
Dit samenwerken van mannelijke houdingen en vrouwelijk gevoel geldt voor veel Nederlanders. In andere landen ontwikkelt dit zich vaak trager. Dat betekent dat de mannelijke individualiteit, onafhankelijkheid, meningen en  vrijheidsdrang zich niet meer verder zal verharden naar afgescheidenheid, maar het vrouwelijke zal gaan ondersteunen. Dan krijgt de vrouwelijke liefde, (hogere) intuïtie, verbondenheid, wij-gevoel, wij-zorgzaamheid en de flexibiliteit; bekrachtiging, bescherming, ondersteuning, bedding en richting vanuit het mannelijke.


Nederland heeft een sterke connectie met de maan en een Taak

De maan heeft in Nederland een grotere invloed op de bevolking. Ook in het oude Egypte werkte men veel met de maan-energie, evenals de oorspronkelijke zigeuners dit deden. De opdracht van het Nederlandse volk is verruimd bewustzijn, hart, vrijheid en vreugde naar andere landen te brengen.

Natuurlijk heeft elk land en elke provincie zo zijn eigen energie-essentie kwaliteiten, karmische geschiedenis  en hoger doel. Je woont er nooit voor niets en zult verhuizen wanneer de trilling je niets meer te bieden heeft.