Oude ik en zelfgerealiseerde Ik, oude en nieuwe matrixen

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

De oude en de nieuwe aarde matrix in onszelf

We komen steeds vaker in levensomstandigheden waarin we ons verbonden en toch alleen voelen. Steeds vaker moeten we kiezen voor ons gevoel, steeds vaker afhouden, nee zeggen. Wat blijft er dan nog over? Radeloos, hopeloos. Wat doen we fout? Het kan toch niet dat we alles en iedereen los moeten laten en kwijt moeten raken, omdat ons gevoel zegt dat het niet op alle lagen klopt? We kunnen onze verantwoording voor werk, partner, kinderen en vrienden niet meer op de oude wijze volbrengen. Niet meer aan onze subtiele innerlijke stem voorbij gaan om op de oude wijze door te gaan. Hoe kunnen we het uitleggen, hoe kunnen ze het begrijpen. En allemaal hebben ze zo hun welgemeende raad. Het voelt vreselijk alleen. We voelen het licht, de liefde, de vreugde even helemaal niet. Naast de volheid, liefde en vrede in onszelf, kan er diepe leegte ontstaan die we op de oude aarde manier willen wegwerken, we eten, slapen, drinken, dansen of blowen. We willen afleiding, liefde, aandacht, erkenning of seks. We zoeken elkaar op, appen, sms-en, hopen de volheid bij elkaar te vinden. Lange tijd doorzagen we ons eigen vluchtspel en hulpverleningsspel maar konden het niet laten. De oude aardematrix was te sterk in ons.

 

levenspad, richting, doel.jpgTen slotte wordt de innerlijke stem steeds duidelijker het in onszelf te zoeken en niet bij elkaar

We krijgen door hoe we ons afwenden van Spirit en innerlijk kind waardoor we vanuit het ik-harnas, hoe spiritueel en bewust dan ook, op de oude wijze door kunnen gaan. Ten slotte leren we leegte gewoon te ervaren en te laten zijn. Het wordt op een gegeven moment beter die te voelen, ook al gaat ie steeds dieper, dan de alsmaar korter durende tevredenheid van de afleiding. Werk, slapen, ziekte, roken, hij of zij, voldoen niet langer meer. We weten dat we onszelf moeten opvullen. Heel bewust onthechten we van onze buitenwereld of narcistische inslag en overschrijven we het oude opvul-leegte-programma. We worden maatjes met de leegte in ons welke steeds nieuwe manieren bedenkt om terug te komen. We doen er niets meer mee en het hongert zich uit. We weten dat Volheid straks weer terug is, net als de zon. We kennen het ritme zo langzamerhand wel en hechten er geen waarde meer aan. We gaan ons eigen binnenpad tussen de wereld van dualiteit en eenheid. De oude aardematrix en de nieuwe.

Het is goed je te realiseren dat je dat laatste wel in je draagt en zelfs in de donkerte het nog in de verte kunt ervaren. Dat was vroeger niet. Toen was je helemaal ondergedompeld in verdriet, werk of zorg. Was er niets anders en was je je lichtgevoel kwijt.

Zelfrealisatie, de God-Godin zijn, in Waarheid Leven, dat is een weg alleen ook al ben je met anderen. Een weg die alleen jij kan gaan, die vooral in het begin onoverkomelijk lijkt, totdat je hem werkelijk gaat. Een weg waarin je ten diepste zult ervaren dat alles er al is. Dat niemand en niets je hoeft te steunen, te begrijpen, respecteren of je lief te hebben. Dat je zonder kunt omdat je liefde, zelfrespect, blijheid en licht, bent. Als je je nergens en aan niemand meer hoeft vast te houden, dan is Liefde, God, Al dat Is, overal.

Alle steun en houvast aan anderen, aan zekerheden, aan hoe je zorgde en werkte, vriendelijk was op de oude wijze voor anderen, alles waarin je jezelf herkende, mee identificeerde, mag los. Daarom lijkt het een gemis, een gaan zonder uitweg of licht, zelfs een crisisgevoel. En toch is het de mooiste weg. Het is de weg van het Christuskind, het pad van de Sjamaan en zelfrealisatie. Van jou en je Ware Natuur. Niets anders. Niemand er tussen. Ego-identificatie is diep van binnen aan het oplossen.

Zorg dat je niet gegrepen wordt door het alleenzijnde verlatings- ,opstand- of het crisisgevoel, je er niet teveel gedachten aan wijdt, maar het er gewoon laat zijn. Dat je je behoefte aan kameraadschap om je heen of afleiding te vinden in wie of wat dan ook, niet op de oude wijze opvult. Want dan ben je er van af. Van het mooiste dat zich in je voltrekt. De voltooing. Het geeft niets als je nu gewoon nog niet altijd sterk en Licht genoeg bent om het hoger geestelijk leven te belichamen in de alledaagse realiteit zonder afgescheidenheid, projectie, oordeel of dualiteit. Alleen na de ultieme voltooiing van het zelfrealisatie en meesterschapsproces ben je Vrij en een brug voor velen.


Een aantal Elohim teamleden zijn dezelfde Weg gegaan

Maak een afspraak voor een korte( tel) reading over jouw Weg en hoe nu verder
E:info@elohim-centre.orh T: 0597 541539

 

Weg van je eigen thuis-werk-matrix kan helpen

Enkele dagen weg van je eigen thuis-werk-matrix, aanwezig in de energie van de Elohim krachtplaats, de nieuwe tijds en zelfrealisatie matrix, kan je helpen! 

En als het nu te zwaar is, erken dat dan. Laat je helpen, kom naar satsang of trek je zelf weer overeind. Er komt wel weer een nieuwe kans. Je systeem heeft het begrepen, wil en kan niet meer terug. Eens is het sterk genoeg.

 


 

genieten, tweede chakra, healing

Blijheid, gemak, paradijs, vreugde

In het begin zijn er haast onmogelijke keuze-situaties en verschillende stemmen. Kies je voor je persoonlijk en hoger zelf, of ga je rechtstreeks en met kracht voor je hoogste Waarheid, die van je Goddelijke Vonk? Als even later je innerlijk kind, persoonlijk- en hoger zelf dan ten dienste zijn gekomen van de steeds krachtiger indalende Vonk, dan gaat alles stromen, dan komt er blijheid en gemak. Alles wat vroeger zo zwaar was wordt lichtvoetig. Nieuwe ontmoetingen. Universele, warme mensen om je heen, werkelijke vrienden zonder "needings" die dezelfde weg lopen. Mogelijk dezelfde opdracht hebben. Werk wordt als hobby en vervult vanuit een dienstbaar hart. Mensen, werk en situaties welke niet meer resoneren kun je nu pas achter je laten zonder iets uit de weg te gaan. Je voelt het verschil. Je kiest als vanzelf voor werken in dienstbaarheid, voor de stroom van resonantie en dus van gemak. En dan komt BLIJHEID,  VREUGDE, dan laat karma en alle oude programmatie los, ben je vrij, onthecht en nieuw. Nieuw als de nieuwe aardemens. De kosmische aarde Mens met vleugels. Je hebt de slang en de draak bedwongen. De nieuwe aardemens staat daar!

Wil je inzicht, wil je praten: maak een afspraak voor een live consult; tel 0597 541539

 


 

Blijven we verbonden met de Spirits, gemak, plezier en ons fysieke

Houden we het voor onmogelijk het werk van onze ziel te doen en toch genoeg te verdienen? Dan spreekt de oude aarde matrix nog te veel in onze cellen en genen. Dan springen we ondanks ons bewuste zieleleven nog steeds in de leegte, gaten van anderen en ons eigen oude programma. We zien waar hulp nodig is en ons hart is al aan de gang. Maar wie in ons doet dat? Zoeken we bevestiging, liefde bij de ander? Zijn er delen van onszelf waar we ons te weinig om bekommerden? Moet dat de vriend(in) doen of scheiden we ons af en trekken we ons terug in onszelf?  

Blijven we verbonden met de Spirits, gemak, plezier, elkaar en ons fysieke? Zorgen we in liefde en verantwoording voor alle delen van onszelf als we met anderen zijn? Is het goed voor onze gezondheid? Voor het innnerlijk kind, de Geest, gemak en plezier? Doen we het met liefde?
Zo niet dan worden stemmetjes die iets niet willen, waarvoor het niet meer klopt, die niet op hun plek zijn, steeds sterker worden. Voedt het ons geestelijk en financiël?  

Valkuilen en projectie, baan of realiteit op springen

We zijn geneigd de schuld buiten onszelf te leggen, het werk, de anderen zijn niet in overeenstemming met onze ziel of een ander deel van onszelf en we keren ons er van af. Terwijl het proces in onszelf zit. Wij trekken daardoor de ander en de situatie aan. Juist daar en met wie het moeilijk is, liggen onze kansen. Laten we onderzoeken wat we onbewust ophalen of weg duwen bij de ander, in de situatie, wat onze eigen behoefte-valkuil is. Die moeten we transformeren om van alleen zijn Al-Een zijn te maken. Daar kunnen we op nieuwe wijze, met de eenheid van onze delen, met onze innerlijke God-Godin, oefenen aanwezig te blijven en indien nodig nee te zeggen vanuit een vredige, niet afwijzende hart en buik. Als we het daar kunnen waar het moeilijk is, kunnen we het overal. Pas nadat we liefde in onszelf verworven hebben voor al onze delen, zullen we weten of het echt tijd is los te laten in relatie of baan.

 


 

Universele verlichting met of zonder de persoonlijke Parel van Essentie

Voor universele verlichting is het meenemen van innerlijk kind, seksualiteit, gedl, macht en het fysieke helemaal niet interessant. Ben je misschien weggegaan van blokkades op deze gebieden zonder dat ze getransformeerd zijn? Maar als je bedoeld bent, als zelfgerealiseerde Pillar of Light, ook de persoonlijkheids Parel van Essentie te belichamen, dan worden ook je DNA, je genen en het diep onbewuste gezuiverd, dat gaat verder. Dan voltooid de  zuiveringsweg dieper door je onderste chakra’s, om uiteindelijk je body-mind een nog groter gereedschap te laten zijn als handen en voeten voor de nieuwe Aarde. Een ontwaakte Pillar of Light heeft alle chakra’s stralend als een grote zuil van licht. 

Nu ook de aarde een shift maakt, zijn er daarom Pillars, de Ouden en Earth Keepers geïncarneerd die kozen voor deze volledige multidimensionale weg van verlichting. Nieuwe tijd kinderen en hoogevoelige mensen zijn hiervoor vaak voor bedoeld.

 


 Uiteindelijk zal leegte er niet meer zijn zonder dat ook Volheid er is. Vol en ledig tegelijk


 

Niet veilig genoeg zijn om in verbondenheid te leven

 

hart handen vasthouden2.jpegIn Volheid zijn we open, ruim en liefde. Diegene die zover gekomen zijn maar nog niet veilig genoeg zijn om in verbondenheid te leven, zullen een drang voelen naar buiten te gaan om op nieuwe wijze open in contacten te zijn. Inclusief onveiligheid en beschadiging, inclusief alles wat pijn doet, gevoelig en bang is. We zullen ons steeds meer open zetten, steeds vaker een fantastisch diepgang van Wezen tot Wezen, van innerlijk kind tot innerlijk kind en van ware Natuur tot natuur ervaren in het samenzijn omdat alle delen van onszelf nu beschikbaar zijn en meedoen. Ons universele Wezen, ziel, hart, innerlijk kind en ons lichaam. Alles wisselt uit en spreekt met elkaar, ontvangt, is gevuld, geeft en opent zich.

 Joke ElZiam Nootebos

 


 

Terughoudendheid in daden, spontaniteit, voelen en spreken of dienstbaarheid, moet zich eerst oplossen alvorens Volheid ook daar zijn Leven kan leven

  

Meer tips met linken:

 


 

Vragen en tips

1) Wil je de egoloze weg naar verlichting en Godrealisatie bewandelen en inzicht en healing krijgen bij je volgende stappen? Boek dan een Reconnection healing met Gaia, je Oorsprong en het Christusbewustzijn/Eenheidshart. T: +31 (0) 597 541 539 E: info@elohim-centre.org

2) Bezoek de Elohim Krachtplaats, de zelfrealisatie tuinen en het Lemurisch bos waar je de codes op kunt halen voor deze multidimensionale ontwikkelingsweg naar Overgave en Godrealisatie.

3) Luister de E-learning opnames voor thuis en volg regelmatig de online groepshealingen die je helpen om in de energie van je ware Zelf te blijven.

4) Als je de bio tincturen set van de krachttuinen in je huis neergezet, til je je huis (prakijk) op voorbij de ik-ruis en helpt het je naar Godrealisatie en Overgave. Je kunt de tincturen intuïtief ook innemen. De tincturen zijn ook los verkrijgbaar, niet alleen als set.

 


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin