Ik als middelpunt staat Leven niet toe

 

Word je wakker en regel je al van alles in je hoofd, ben je alweer bezig met jezelf en de anderen of alles dat je wilt doen? Wil je jezelf en anderen verbeteren? Of voel je je leeg, nutteloos, lusteloos, alleen en draai je je nog maar eens om?

Begin met je dit te realiseren en verander niets. Zie alleen maar je gedachten, je zogenaamde te kortkomingen, de spanningen in je lichaam. Alleen hier naar lijken, het oke vinden er tijd voor vinden is liefde voor jezelf. Het gemis van liefde, erkenning en waardering voor jezelf houd je vast in de cirkels van je "verhaal".

Sta toe de agenda van je dag te laten rollen zoals het Universum dat regelt. Wat af komt komt af, de rest zal wel gaan zoals het moet. Geen gejakker, geen schuld, geen nieuwe agenda, geen gedachten over anderen. Zo wordt doen ook zijn. Word je relaxter, lach je meer, durf je meer, is het fijner met je omgaan, ga je niet in verzet, niets uit de weg. Ben je volledig met je aandacht bij wat er nu is. Luister je echt en open naar iemand. Ben je vitaler, gevoeliger en spontaner.

Wat je tegen moet komen kom je tegen. Je voelt het gevoel daarvan, ervaart de ervaring, maar plakt er geen plaatjes, oordeel of verhaal meer op. Zelfs niet als het je kwets, boos maakt of problemen brengt. Ergens ja tegen zeggen, gebeurt met minder angst en zorgen, je voelt onderweg wel of je bijkoersen moet of er uiteindelijk weer van af moet. Je steun, liefde en trouw aan jezelf maken dat je meer aandurft, minder jezelf of anderen beschuldigd, meer gewoon het Leven door je heen laat Leven.

Je geeft je innerlijk kind vertrouwen en steun als je boos, afgewezen, verdrietig mag zijn. Je laat gevoelens en problemengedachten komen en weer gaan. Geen denken welke er wat van vindt of er wat mee hoeft.

Steeds vaker ervaar je hoe alles geleid wordt. Je neemt gen besluit meer met alleen je hoofd. Je wacht tot je organisme ja of nee zegt , wat gaat doen of laten. Zo laat je je leiden door het Universum en het leven zelf. Het leven krijgt steeds meer betekenis, er is meer bewustzijn, je kunt meer aan omdat je er minder emotioneel bij betrokken raakt, terwijl meeleven, spontaniteit en interesse zich haast vanzelf vergroten. Het Leven stroomt door je aderen. Eerst zat je op slot nu ben je bezig open te gaan en vrij te worden. Je ego-denken leid je leven niet langer. Er zijn zoveel minder energielekken. Je houdt energie over. Alles lost zich vanzelf weer op. Verlangen wordt minder, tevredenheid en dankbaarheid nemen toe.

Ook al zijn we nog niet heel, de Heelheid is altijd aanwezig
Ook al zijn we nog niet heel, de Heelheid is altijd aanwezig als een blauwdruk in ons DNA en ziel en bestaat overal. Daarom weten we van onvoorwaardelijke liefde, verlangen we dienstbaar te zijn aan alles dat bijdraagt tot heelheid op aarde.

Het vraagt moed onbevangen ja te zeggen tegen de waardigheid van ons Wezen, tegen onze onschuld, kwetsbaarheid en scheppende kracht, tegen meesterschap, moed en bereidheid ons över te laten nemen" door het Universum.. Niet zelf aan het stuur meer te staan.

Steeds opnieuw stellen we het uit, leven we niet gewoon met alles wat er om onze voordeur danst. Voelen we ons onveilig, misbruikt en willen we op onzelf passen. Terwijl ons denken en menszijn dat nauwelijks kunnen, alleen het Leven zelf regelt dat. Des te meer we open gaan en in verbinding blijven met het Universum, met God, bij de dingen die we doen en die we laten, des te gemakkelijker komen we in verbinding met meesterschapn en kundalinikracht. We aanvaarden de stroom van het Leven welke als een Goddelijk scheppende kracht door ons heen vorm mag geven aan alles.

Zolang we meer vertrouwen op de bescherming van ons ik als centrum, van onze eigen conclusies, wensen, muurtjes en zekerheden in een relatie of situatie, tot zolang zullen we energie verliezen, moe zijn, beschadigd blijven, pijn, gemis ervaren of ziek worden.

De verwrongen energie, van ons organisme is niets dan gestolde liefde
De verwrongen energie, van ons organisme is niets dan gestolde liefde en is net zo goed deel van de heelheid. Net als afgescheidenheid en dualiteit. Maar nergens hoeven we meer de focus op te leggen als ik niet langer centraal staat. Alles is oké en hoort erbij.

Een bewustzijnssprong of belangrijke keuze kan worden gemaakt. Vaak ook de betekenis van een burn out of bijna dood ervaring. Als we niets meer te verliezen hebben springen we in het Leven of springt Leven in ons. Zal essentie door angst-weerstand heen mogen breken om al jouw speciale kwaliteiten, verworven in vele levens en alle dingen die je leerde in dit leven, te "gebruiken" als tool voor het Leven zelf. Dan zal het restanten van macht, manipulatie, angst, rebelie, onzekerheid, wangedrag en controlebehoefte uit elkaar doen vallen.

Als idealen, ambitie en relaties je zekerheden brachten dan zal dat nu verdwijnen.
Je grootste zekerheid is dat niets zeker is of ook maar hoeft te zijn. De enige zekerheid is Leven.

Niet mentaal maar vanuit essentie en je innerlijk kind neem je je beslissingen. Of het nu om grote geldbedragen of belangrijke levenszaken gaat, je neemt ze onverschrokken, speels en haast overmoedig, wetende dat het Leven bepaald. Daarbij ben je niet onverschillig of gevoelloos.

Joke ElZiam Nootebos


Byron Katie heeft er diverse boeken overgeschreven e een grandioos hulpmiddel bedacht: the Work.
De basis bestaat uit pijn-gedachten-probleem onderzoek en vier vragen daarover aan jezelf.

1) Is het waar wat je denkt?

2) Kun je absoluut zeker weten dat het waar is?

3) Hoe reageer je wanneer je die gedachten hebt?

4) Wie zou je zijn zonder die gedachte?


Vragen en tips

1) Wil je de egoloze weg naar verlichting en Godrealisatie bewandelen en inzicht en healing krijgen bij je volgende stappen? Boek dan een Reconnection healing met Gaia, je Oorsprong en het Christusbewustzijn/Eenheidshart. T: +31 (0) 597 541 539 E: info@elohim-centre.org

2) Bezoek de Elohim Krachtplaats, de zelfrealisatie tuinen en het Lemurisch bos waar je de codes op kunt halen voor deze multidimensionale ontwikkelingsweg naar Overgave en Godrealisatie.

3) Luister de E-learning opnames voor thuis en volg regelmatig de online groepshealingen die je helpen om in de energie van je ware Zelf te blijven.

4) Als je de bio tincturen set van de krachttuinen in je huis neergezet, til je je huis (prakijk) op voorbij de ik-ruis en helpt het je naar Godrealisatie en Overgave. Je kunt de tincturen intuïtief ook innemen. De tincturen zijn ook los verkrijgbaar, niet alleen als set.


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin