Pijn

Pijnlijk dat geslinger van donker naar licht en weer terug

Tijdens het ontwaken van hart, ziel en hoger zelf, worden we zeer zelfbewust, zoeken we naar innerlijke oorzaken, verbanden tussen de binnen- en buitenwereld, leren we ons gedrag en gevoel kennen, beschermen we onszelf en de aura, zorgen we dat we er niet meer "intrappen" enz.

Eigenlijk zijn we veel aan het leren over onszelf, onze reacties, het zieleleven en de ander. Zo krijgen we zelfvertrouwen, autonomie, zelfbevesting, eigen liefde, veiligheid en steun vanuit onszelf en zijn we minder afhankelijk van de omgeving. Maar we zijn zo ook vaak op onszelf gericht, op de ervaringen van "ik" en de verhalen in ons hoofd over ik en de situatie, ik en de ander. Zolang we nog volop in de "ik" zitten is de slingerbeweging, die natuurlijk is, pijnlijk. Dan wensen we de oorzaak opgelost te hebben van wat niet zo positief voelt en we houden ons daar mee bezig totdat het weer licht en gelukkig voelt.

Zelfrealisatie
Langzaam onthechten we van therapieën met onszelf en elkaar, van teveel zelfreflexie en oordeel. Krijgen we door dat we meer toeschouwer worden van ons gedrag, denken en gevoel. Identificatie met het ik-ego wordt minder. De slinger tussen donkere en lichte periodes gaat gewoon door, maar we hebben er minder mee. Niet door er boven staan, onze kwetsbaarheid en betrokkenheid te verliezen, maar door minder belang bij "ik" te hebben. Wat de situatie met ons doet, de ander van ons vindt, of het klopt of niet klopt, het IS gewoon. De nadruk komt nu te liggen op "wij", het grotere geheel en een instrument van het universum of God te zijn.

En soms vallen we dan weer terug door iets of iemand dat ons "pakt", maar er is geen zelfverwijt of oordeel over een ander meer nodig. Het Leven leeft meer zichzelf en er is steeds meer liefde, kracht, waarheid en innerlijke vrede.

Verlichting
In deze bijzondere tijd op aarde zal er een grote groep mensen verlicht worden. Dit kunnen we echter niet zelf bereiken vanuit ons ik of hoger zelf. Wel kunnen we zoveel mogelijk helpen door te zuiveren, onthechten van identicaties met "ik" en van controle over ons leven. Daarbij helpen onder andere satsangs, verdiepings- en verlichtingsworkshops, krachtplaatsen, kosmische opleidingen, persoonlijke begeleidng, engelencontacten en natuurspirits.

Maar verlichting zelf kun je niet vanuit je ik ontwikkelen of bereiken. Verlichting vindt jou. Als dat gebeurt is het "ik" dat wat vind van de situatie, van fijn of vervelend, voorgoed verdwenen, is er geen jij als centrum van jouw wereld meer alhoewel mind, innerlijk kind en lichaam nog wel steeds reageren en hun "ding" doen.

Joke ElZiam Nootebos


Vragen en tips

1) Wil je de egoloze weg naar verlichting en Godrealisatie bewandelen en inzicht en healing krijgen bij je volgende stappen? Boek dan een Reconnection healing met Gaia, je Oorsprong en het Christusbewustzijn/Eenheidshart. T: +31 (0) 597 541 539 E: info@elohim-centre.org

2) Bezoek de Elohim Krachtplaats, de zelfrealisatie tuinen en het Lemurisch bos waar je de codes op kunt halen voor deze multidimensionale ontwikkelingsweg naar Overgave en Godrealisatie.

3) Luister de E-learning opnames voor thuis en volg regelmatig de online groepshealingen die je helpen om in de energie van je ware Zelf te blijven.

4) Als je de bio tincturen set van de krachttuinen in je huis neergezet, til je je huis (prakijk) op voorbij de ik-ruis en helpt het je naar Godrealisatie en Overgave. Je kunt de tincturen intuïtief ook innemen. De tincturen zijn ook los verkrijgbaar, niet alleen als set.


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin