Angstige tijden, hoe vind je het rustige oog van de storm, de nieuwe Jij en maatschappij

vortex2.jpegAlles lijkt ons veel meer te raken nu we op de drempel van een nieuw tijdperk staan

We krijgen steeds meer mails over fysieke klachten zoals hormonale problemen, maag- of darmklachten, kanker, niet meer tegen zoveel prikkels kunnen, niet goed slapen, overspannenheid, het hoofd niet stil kunnen zetten (soms door angsten en onzekerheidsgevoelens, geldzorgen, angst voor relatie- of baanverlies). Alles lijkt ons veel meer te raken nu we op de drempel van een nieuw tijdperk staan. Alles lijkt uit elkaar te vallen. Maar velen hebben een goede baan en  voelen wel dat het niet meer helemaal voldoet maar blijven zich toch vasthouden aan het oude vertrouwde en de zekerheden.

De wervelstorm die over de wereld raast is van enorme omvang en raakt iedere persoon

Terug naar normaal zit er niet in, dat voelen we van binnen en weten we. Op collectief en persoonlijk niveau is er een grote schoonmaak nodig om het oude achter ons te laten, dat weten we ook. Ook het kapitalistisch systeem, waar ook onze overheid, onze bedrijven en onze eigen bankrekening, uitkering of salaris van deel uitmaken, zijn op het oude gebouwd en zal moeten wijken of transformeren!
We willen wel meer gelijkheid, liefde en solidariteit maar meestal niet ten koste van onszelf, onze zekerheden, ons geld, gezin en eigen basis en dat gaat niet …

Het lijkt of we van kwijt kunnen raken, zelf onze gezondheid en ons leven!

Maar als we de oplossing zoeken in het oude en dat is buiten onszelf, dan komen we er niet. We vinden het niet in de ziekenhuizen, vaccinaties, een andere partner, baan of woonomgeving ook al mag dat er wel zijn. En uiteindelijk ook niet in de afgescheiden groeperingen die nu ontstaan.

Voor een nieuwe collectieve bedding, een nieuw persoonlijk en maatschappelijk veilig nestgevoel moeten we massaal naar binnen gaan. Naar de God in onszelf, naar het gevoel van de ego-ik-loze engel die we zijn en ooit waren. Het gevoel van de rechterhand van God en ons eeuwige Zelf te zijn brengt ons ware Rust en Veiligheid. En het gevoel dat we (weer) beschikken over de helende krachten van de Goddelijke Magische Al-Eenheids-energiestroom die voor ons werkzaam is. Al-Eenheids-krachten waarmee we onszelf, ons leven, de natuur en elkaar kunnen genezen.

De Engel en Godsstroom in ons is niet ziek of angstig maar is Liefde, Vreugde en Kracht

Het gaat erom te leren om ook als we aan het werk zijn of problemen hebben dat gevoel van onze Engel te blijven ervaren omdat we het zijn. We moeten daarom ons identificatie-brandpunt van wie we zijn verschuiven. De engel en Godsstroom in ons is niet ziek of angstig maar is Liefde, Vreugde en Kracht. Ook al leeft onze engel op aarde. Alleen ons ego-ik, dat verdicht is, gelooft in ziekte en onzekerheid en creëert daardoor ook steeds opnieuw negatieve situaties of houdt dat onbewust in stand. Onze engel en Godsvonk identificeert zich niet met ziek zijn, zorgen en al teveel aardse beslommeringen en verdichtingen. Hij weet Wie zij/hij is. De Engel in ons zit niet vast in onze ik-matrix en opgebouwd karakter maar is de Ruimte in onszelf.

Lichaam, verdriet, hormonen, hersenen, onveiligheidsgevoelens, angsten, zorgen genezen

Het is daarom alleen onze Engel, de Geest, die ons lichaam, verdriet, hormonen, hersenen, onveiligheidsgevoelens, angsten, zorgen en de samenleving zal genezen. Ook al is het heel veel wat nu actief wordt aan vervelende problemen. Virussen stoppen vanzelf als we de Engel of Godsvonk worden, net als natuurrampen. Het ontstaat door een nieuw gedachtegoed en afstemming op het ons Eeuwige Zelf. Het is de Engel, Geest of Godsvonk in ons die oneindig Vertrouwt en een Goddelijk nestgevoel bij zich draagt, wat er ook gebeurt en welke ellende we soms ook meemaken. Dit doet zij/hij door zich één te voelen met het eeuwige en met de alom aanwezig Goddelijke Magisch Genezende LiefdesStroom of Chi.

In de workshop Chi-krachten, Healing-Reading-magnetiseren en vitaliseren van je Ki-kern en diepere aarding, op 9 en 10 april 2022, leer je de Goddelijke Chi Stroom kennen en ermee werken. Geef je tijdig op want de workshop stroomt al aardig vol!

Ga veranderingen aan en zet stappen

Keer dus naar binnen, leer dat gevoel te openen, leer ik-loos het verruimde veilige en gezonde van ons Ware Zelf te worden zodat we niet meer resoneren op het oude en op de genen en dat ook niet meer aantrekken via de wet van karma. We voelen ons misschien overgeleverd en machteloos bij de op handen zijnde intense wervelstormen, die over de wereld, in je hart, denken en lichaam razen. Neem het heft daarom nu zelf in handen en stap uit het lijden en de onmogelijkheden. Stap uit je ik-angst, beslommering en verdichting in de ruimte die je bent. Die lijkt op het oog van de storm zijn zoals iemand me schreef. Ga veranderingen aan en zet stappen die je kunnen helpen je te openen in de enige helper die je hebt en kent, namelijk je Goddelijk Zelf, ik-loze Engel en de Goddelijke Stroom (Chi)!

Massale overlevingsangsten ontvouwen zich binnenkort

Nu de kwaliteit en zekerheden van ons leven, de maatschappij en het kapitalistische bankensysteem aangetast worden zoeken we oplossingen voor het ikje en dat zoeken we buiten onszelf en vanuit onze mind. Elke dag worden we geconfronteerd met leven en dood. Persoonlijke en collectieve overlevingsangsten ontstaan. Ze vergroten uit als ze resoneren met eerdere levens van angst bij het sterven. Dat licht nu ongemerkt op vanuit ons multidimensionale DNA en voorouderlijnen.  Daarom zijn ons hoofd, hersenen en gevoel zo in de war en ook door wat we onbewust als gevoelig mens collectief oppakken!

Toch wordt de kwaliteit van ons leven uiteindelijk beter omdat we alle Kracht, Liefde en Schoonheid weer worden van Wie we werkelijk zijn als GodsVonk. Nooit eerder in de geschiedenis kregen we die kans om uit het (spirituele, denkende, doende en voelende) ik te stappen in de ruimte van de GodsVonk! Onze GodsVonk kan alleen volledig in de wereld van dualiteit en de stof functioneren door zijn diepere indaling in ons angstige, zorgen makende lagere zelf, ons reactieve innerlijk kind, ons lichaam en in het collectief en persoonlijk onbewuste! Onze Godsvonk haalt daar alle oude opgeslagen emotionele geschiedenis overhoop zodat het weg kan waaien en de Vonk in het lichaam kan wonen!

We kijken niet meer vanuit ons hoger zelf naar ons lagere zelf, naar de materiële en duale wereld, maar, aangestuurd door onze GodsVonk, zijn we dwars door de angsten heen aan het gaan als voorlopers en Lichtfamilie! We ervaren alle pijn, angsten, ziekte en verdriet ervan zonder dat het kleeft of ons Geestelijk Licht doet verminderen. We belichamen uiteindelijk volledig onze Godvonk en beschikken over genezende krachten om anderen en de natuur te helpen!  Dit is het multidimensionale Pad van het Elohim Centre dat gebracht wordt d.m.v. de online groepshealingen, E-cursussen en (E- en live) opleidingen.


We krijgen momenteel steeds meer diepgaandere inzichten over onszelf en ons leven

Door inzichten krijgen we bewustzijn over het onbewuste en komt er van alles aan het licht om te kunnen veranderen. Ook op grote schaal gebeurt dit zoals met de MeToo beweging en bij de Voice. Het maakt de weg vrij voor iets nieuws in de maatschappij en jou en mij! Zien wat achter de ellende zit en wat het brengt doet je GodsVonk!

 


 
Als onze Godsvonk, voorbij angst, verdichting, strijd en onzekerheid, integreert in ons lichaam ontstaan er acties vanuit vragen als:
 • Wat heb jij altijd willen worden en doen, wat heb jij nooit gedaan?
 • Hoe wil jij anderen of de natuur helpen vanuit je Engel en de Goddelijke Stroom?
 • Van welk werk en welk soort mensen of omgeving word je blij en krijg je energie?
 • Wie spiegelt de hogere Weg in jou en voelt de eigenschappen en weg van je Essentie?
 • Voel je je Thuis in de multidimensionale Elohim Lichtfamilie en activeert dat jouw Pad en het worden van LIEFDE?
 
Kies voor je volgende Stap in de Goddelijke Stroom
 • Volg een (E-) opleiding bij het Elohim Centre en wordt in sneltreinvaart -Wie je werkelijk bent-! Wordt een Engelenkanaal voor de Bron en leer te werken met heldere en genezende Gaven. Bouw door je vernieuwde uitstraling en je Gaven mee aan het Liefdes-Eenheidsveld van een nieuwe samenleving!
 • Doe 1x p.m. mee aan de avond online groepshealingen.
 • Ook persoonlijke consulten, live of op afstand van de Elohim Master Healer Reader en Coaches kunnen daarbij extra behulpzaam zijn.
 • Net als een verblijf of retraite op de Elohim Krachtplaats  waarbij de helende tuinen de Lichtcodes dragen voor deze Inwijdingsweg. Ook vrijwilligers werk in de Lichtfamilie en tuinen en het ontvangen van de Lichtcodes daarbij, kan bijdragen.

 


Wie ben ik

foto_joke_bewerkt_voor_opleidingpagina.jpg

Ik ben docente, schrijfster en Ingewijdene Joke ElZiam Nootebos en geef al meer dan 30 jaar de Elohim opleidingen. Bij de opleidingen open je vanzelf als kanaal voor de Bovenwereld, ontvang je inzichten en helingen, zuiver je, verruimd je hart, ziel, lichaam en bewustzijn zich in alle dimensies en leer je met Gavens te werken voor jezelf of in een beroepsmatige Master Healing praktijk. Dit kan ook als Aardehealer, Sjamaan of als Merlin Healer zijn. Als vanzelf helpt je Gaia en de nieuwe Tijd op aarde door je versnelde ontwikkeling en het Ontwakings proces van Godrealisatie. Je tilt na een Elohim opleiding thuis en overal het collectief bewustzijn op! 

Ken je iemand waarvoor deze opleiding waardevol kan zijn? Deel dan onderstaande links of deel het met je netwerk om bij te dragen aan de nieuwe maatschappij!


2 jarige Elohim beroepsopleiding

Geschikt voor eigen praktijkvoering, spiritueel docentschap, zelfrealisatie en verlichting

Klik hier voor de kosten en vereisten van de workshopmodules van de opleiding

 


Ondersteunend product

Bio zelfrealisatie tinctuur: Voltooiing eenheidsbewustzijn, eeuwig Zelf

De zelfrealisatie en healings energie van deze Krachtplaats tinctuur kun je fysiek ervaren in de bezoekerstuinen van de Elohim Krachtplaats. Vanuit de Voltooiing eenheidsbewustzijn - Eeuwig Zelf tuin word je, d.m.v. deze tinctuur, het volgende aangereikt voor je verdere heling en ontwikkeling. De voltooiing eenheidsbewustzijn - eeuwig zelf tinctuur helpt je o.a. bij 

 • Puur, integer, zuiver, open, naakt, onschuld, alles uitspreken, niets verzwijgen
 • Verlichting van mind en hart. Bevrijding van de ik-kern waar omheen je denken en hartgevoel draaien
 • Jezelf ervaren voorbij dit ene leven als eeuwige Ziel of Goddelijke Vonk
 • Loskomen van ego-ik, van redder moeten zijn van je relatie, gezin, vrienden, het vele werk, de zorg voor je omgeving
 • Heel zijn, goedheid, rust, stilte, vrede, Zijnsstaat van belichaamde engelen-mens
 • Oerveiligheid en vertrouwen in alle omstandigheden ontwikkelen
 • Persoonlijkheid bevrijden van alle projecties
 • Mannelijke en vrouwelijke houding en gedrag worden androgyn
 • Vrij zijn van (pijn uit) verleden en rad van wedergeboorte
 • Persoonlijkheid wordt ‘I Am’ met hoogste Waarheid
 • Mindshift; van controle naar oerveiligheid en zelf(ego)loosheid
 • Oplet-antennes en innerlijk kind-houding vanuit onveiligheid onthechten
 • Je hart-buikgevoel waaraan de mind dienstbaar wordt, gaan leven
 • Vraag hulp om je kerkelijke levens, oude (on)machtsstructuren, zielenfamilie matrixen en tijdslijnenkarma te onthechten
 • Genade nodigt je uit om ook je seksuele, emotionele, relationele en materiële verlichting in je onderste chakra’s aan te gaan
 • Vraag hulp om je eenheidsbewustzijn te ontwikkelen dat niet meer in 2 partijen gelooft, niet in "ik en de ander(en)"

De tinctuur is 13 dimensionaal geopend en geactiveerd op de Elohim Krachtplaats.

 
13-dimensioneel geopend, geactiveerd en geprogrammeerd: wat betekent dat?

Steeds meer mensen leven vanuit hun hart, ziel en ware zelf en trillen daardoor op hogere levensfrequenties en dimensies. Wat zij innemen of bij zich dragen dient daarom een flink hogere levensenergie en liefdestrilling te hebben wil het geen energie kosten maar geven. Elohim edelstenen en producen zijn in alle 13 dimensies geactiveerd. Hierdoor krijgen ze zo'n krachtig genezend vermogen en zijn ze op alle lagen van geest tot lichaam en zelfs DNA, diepgaand werkzaam, en dat voel je.

 


Feedback

Een vrolijke feedback vanuit het oog van de storm!

"Beste Elohim medewerker, beste Joke,
Ik heb de druppels gebruikt: "de verlichte seksualiteit co-creatiekracht" en "keelchakra - Over de regenboog tinctuur".
Weet niet of het aan de druppels ligt maar ben de laatste weken zeer rustig en vrolijk. Zeer dankbaar voor alles en loop wat meer te zingen. Beweeg mij in het oog van de storm en zie en kijk rustig toe wat erom mij heen gebeurt. Kan het nu beter bij de buitenwereld laten. Reageerde tot voorheen soms bozig op reacties m.n met betrekking tot de QR code etc. Ondanks de letterlijke en figuurlijke storm om mij heen ben ik rustig en pak de dingen aan. Zelfs 400 km op een dag gereden (heen en terug) om naar een sauna / wellness in België te gaan. Daar mocht ik n.l. zonder QR-code in. Heerlijke dag gehad. Was ook zeer spiritueel. Ben ook aan het opruimen geslagen, alsof oude energie weg moet voordat het nieuwe kan integreren." - Lidy


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin