De samenkomst van de Pillars of Light en Sekinah

Door Joke ElZiam Nootebos

 

Onze interacties raken gevuld met eenheidsgevoel, zachte liefde en koestering waardoor de belangstelling voor ons gedachtengoed, persoontje en wat het meemaakt (ik-kern-ego) naar de achtergrond verdwijnt. Heel geleidelijk aan lost het ego op, worden we liefdevoller, lichter en blijer en daalt onze ware Essentie in door de Sekinah-Straling. Sekinah is de Heilige Geest, De Goddelijke Al-moeder of Ain Sofie die vanuit de Aarde komt en dat is nu aan het ontstaan! Ook wij zijn zonder onze harnassen Sekinah, Ain Sofie, de Al-Moeder!
Laten we ons reactieve innerlijk kind, onze onmacht en pijnlijk celgeheugen transformeren om de bijzondere, Pure Parel Gods zonder beschermingsharnassen, houdingen, eigenbelangen en verdedigingsmechanismen te zijn! Ook in ons innerlijk kind! Het vrouwelijk aspect van de Christuskracht!

 

Hoeder voor Moeder Natuur en de nieuwe samenleving worden?

De Bovenwereld activeert sinds 1989 de Elohim Krachtplaats om de nieuwetijds Sekinah liefdesenergie te verspreiden. De Sekinah-energie, die niet alleen op geestelijk niveau (zoals op meer plaatsen op de wereld) maar ook op celniveau, bij het Elohim Centre aanwezig is, is bedoeld voor planetaire en persoonlijke verlichting. Voor een wereld en mensheid die in vrede, veiligheid, verbondenheid, goedheid en welzijn leeft en vanuit het ware Zelf. Voor vrouwen die hun innerlijk man achter hun Liefdesschoonheid hebben staan en voor mannen die hun innerlijke vrouw achter hun manifesterende en doelgerichte kracht voor de groep (gezin, organisatie, samenleving) hebben staan.
Voor dit netwerkdoel activeert de Elohim Krachtplaats voor iedere bezoeker of voor de op afstand meeresonerende Pionier de lichtcodes van Sekinah. Deze Lichtfamilie van de Pillars of Light, wordt hoeder voor de algehele liefdeseenheidenergie, voor harmonie en verbondenheid vanuit hun Godskern. Mannen en vrouwen zorgen zo vanuit het Divine Vrouwelijke voor Moeder Natuur en de nieuwe samenleving en zijn "The Diamond New Earth".


 

Ons mooiste gereedschap voor het hoederschap van de nieuwe aarde

Het voelt niet langer goed om onze ultiemste puurheid te laten ondersneeuwen en overrulen door een grofstoffelijke omgeving of door mensen die ons niet begrijpen of mogen. We mogen voor de pure zachte Sekinah onschuld en liefde in ons gaan opstaan! We Zijn dat liefdeswezen en Sekinah. Het hangt niet af van een ander of onze situatie. Het is ons mooiste gereedschap voor het hoederschap van de nieuwe aarde.

Sekinah-Wijsheid herkend en geëerd

The Diamond New Earth & Sekinah Lichtfamilie meet mannen of vrouwen niet af aan intelligentie en positie, maar aan de zachte Sekinah-Wijsheid. Dat zal steeds vaker worden herkend en geëerd! Innerlijke Wijsheid, kosmisch bewustzijn, veilige grenzen, vrede, zorgzame goedheid is wat de wereld bijeen zal brengen.

Aanvoelende daadkrachtige en wijze Aarde Vaders, Hoeders en Moeders hebben we nodig!

Bij het Elohim Centre verspreidt Sekinah zich o.a. door de Lichtcodes in de Helende Tuinen, door de dienstbare meewerkende vrijwilligers, bezoekers  en bewoners. Zij doen dat o.a. door in harmonie met elkaar samen te werken, door mee te resoneren met Moeder Natuur, de planten-, dieren- en stenenwezens en met de sacrale Eenheidsliefdesenergie van de Elohim Krachtplaats. Maar ook wordt Sekinah thuis belichaamd en verspreid door verschillende studenten van de Elohim opleidingen.

Eindopdracht van vele levens

Uiteindelijk zal Sekinah door elke man en vrouw belichaamd worden als eindopdracht van vele levens. Voor de Pillars of Light en nieuwetijds leiders betekent dit hun einddoel en eindopdracht. Sekinah gaan belichamen is een functioneren vanuit "Zijn" en het oplossen van het laatste ego-ik. Zij zullen herkenning in het zachte eenheidsliefdesveld en hoederschap voelen en ten slotte een oproep. Vroeg of laat komt de laatste ontwikkelingsfase naar volkomen overgave omhoog en wordt daaraan gehoor gegeven. Sommigen zullen zich dan aangetrokken voelen tot de Elohim gemeenschap "The Diamond New Earth" van gelijkgestemden Liefdesmensen en vrouwelijke leiderschap of je nu man of vrouw bent.


Ondersteunende Elohim producten waarin Sekinah meetrilt


Samenkomst van de Pillars of Light en Sekinah  

Door in de Elohim Centre energie en op de gewijde Krachtplaats te zijn ontstaat de Sekinah in jezelf. Deze ontwikkelingsstap ontwikkelt zich na zelfrealisatie en door de samenkomst met anderen die onbaatzuchtig willen co-creëren of dienstbaar zijn. Deze samenkomst bij en buiten het Elohim Centre, na eerst gelouterd door het eigen duister en de eigen onmacht te zijn, zal de wereld naar eenheid, welzijn en vrede brengen. d.m.v. Elohim opleidingen, participatie in de Elohim gemeenschap en het groeiende veld van eenheidsbewustzijn verspreidt de Sekinah scheppingskracht en zorgzaamheid zich steeds sneller over de wereld en in het aarde netwerk.


Ben je bedoeld voor co-creëerende, Tuinchanneling kubus 2016 klein formaat.jpgdienstbare samenwerking?

Heb je het gevoel dat je bedoeld bent je volledig Zelf te realiseren en belichaamde Liefde, Sekinah te worden?

 

Wat kan je verder helpen?

 


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin