Jij hebt samen met vele Lichtwerkers deze chaos maar ook al het Licht gecreëerd!

engelenvleugels, hart, verlichting.jpgGeschreven door Joke ElZiam Nootebos

Jij en anderen hebben als scheppende engelen-mensen al zo lang gebeden om een betere wereld zonder de oude machtsstructuren en die ontstaat nu.
Het oude systeem brokkelt steeds meer af. Blijf daarin je hart, scheppingskracht en bewustzijn herkennen, ondanks de angst voor chaos, te korten en verlies dat doorverteld en versterkt wordt.

Blijf trouw aan je engelenlicht en engelenkracht

Die Lichtkern vol potentie en mogelijkheden ben je nog steeds. Identificeer je daarom niet met angst en maak geen verhalen met anderen over angst, onderlinge strijd of inflatie. Oordeel niet.
Je bent onderdeel van een intelligent goddelijk transformatie- en schoonmaakproces dat noodzakelijk is voor de op handen zijnde Gouden Tijd van wereldvrede en eenheid.
De schoonmaak gebeurt ook in jou; alle oude pijn geschiedenis breekt open zodat je cellen volgens hun Goddelijke blauwdruk kunnen gaan trillen op welzijn, vreugde en gezondheid.

Symptomen

Soms ken je daardoor fysieke problemen, heb je pieken waarin je je prima voelt en dan weer helemaal niet, ook korte momenten van duizeligheid en pijnplekken kunnen zich voordoen.

Begrijp dat al je overlevings-mechanismes, onmacht- en pijnpatronen en die van je voorouders nu boven tafel komen of in je dromen verschijnen om ‘door jou heen’ getransformeerd te worden. Aanvaard het en blijf vertrouwen op je Lichtkern en het proces.

Zo scheppen de boven- en beneden wereld engelen momenteel samen

Hoe help je mee aan de Gouden Tijd?
Lijn je steeds opnieuw uit met de Bron en de Liefde van Gaia en zet jezelf in het Gouden Licht. Weet dat jij als engelenmens de Bron in je hart en buik hebt en dat je die opdracht kunt geven voor meer welzijn en genezing. De Bron werkt net zo goed voor jezelf, zeker als je je zo min mogelijk richt op je identificatie met je aardse sluiers! Je bent uit Liefde gecreëerd als menselijke engel en al het geluk, een aangename plek om te wonen en werken en ook je gezondheid is wat je verdient als mens en engel! Neem die Waarheid  in bezit! Elke avond voordat je in slaap valt en voordat je opstaat. Al het niet kunnen aannemen daarvan komt doordat je geleden hebt en beschadigd bent geworden door anderen maar stap nu uit die gesluierde matrix.

Wanneer je optimaal wilt bijdragen gebruik dan de scheppende Kracht van je Goddelijk engelenmenszijn en visualiseer je ideale gezondheid en mensen. En een warme belangstellende en zorgzame omgeving. Ook mensen aan wie je je liefde en inzichten kunt geven en die daar ook blij mee zijn! Visualiseer de paradijselijke nieuwe maatschappij en natuureenheid in zoveel mogelijk details.

Als we dat met zijn allen doen is het een enorme scheppingskracht en trekken we het beeld versnelt in de stoffelijke realiteit! Blijf je focussen op het goddelijke licht dat op dit moment op aarde neerdaalt en trek het in de stof door de plaatjes die je aan het universum laat zien! Zo scheppen de boven- en beneden wereld engelen momenteel samen!

 

Ondersteunde producten

Zie Elohim Engelen in de webshop.

Alle Elohim E-cursussen

E-cursus "Vrijheid en verlichting in relaties en seksualiteit"
E-cursus “17 Chakra stappen naar de Ontwaakte Nieuwe Aarde Mens”
E-cursus "Relaties, seksualiteit en Ontwaken"
E-cursus "Tweelingzielen en hun doel voor de Nieuwe Aarde"
E-cursus "Liefde en de 7e dimensie in je relatie"
E-cursus "Je zieledelen, hogere dimensies, kosmisch meesterschap"
E-cursus "Kosmisch Vuur 1"
E-cursus "Kosmisch Vuur 2"
E-cursus "Magic Merlin Healer"
E-cursus "Ontwaken, de inwijdingsweg naar egoloosheid en eenheidsbewustzijn"
E-cursus "Heilige Magiër en nieuwetijds Sjamaan"

E-Cursussen die niet tot een opleiding behoren:

E-cursus "Angst en onzekerheid, in je eigen kracht staan"
E-cursus "Bewust Sterven begeleiden door de sferen"
E-cursus "E-cursus Kosmische kijk op psychose"

Klik hier voor alle CRKBO erkende Elohim Opleidingen.


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin