Hoe kan het dat je je grote Zelf bent en kent en toch nog angst en onzekerheid ervaart

hart op boom.jpgHoe kan het dat je je grote Zelf bent en kent en toch nog angst, verkramping, fysieke klachten en onzekerheid ervaart

Vele reeds Ontwaakte lichtwerkers verbazen zich nu over de fysieke klachten, angsten, onzekerheden of verkrampingen die ze momenteel ondergaan. De meesten zijn ook nog bezig met het onafhankelijk op zichzelf gaan staan in de eigen autonomie en autoriteit, maar uiteindelijk blijkt ook dat geen Bevrijding maar afgescheidenheid. Je kunt deze stap echter niet overslaan alvorens weer samen te leven en werken als Goddelijke eenheid maar nu met behoud van de eigen autonomie.

Zo gauw jouw hogere Essentie meetrilt en je je daarvan reeds bewust bent komt dat aanvankelijk eerst binnen in het hartgevoel en denken van je persoonlijkheid of ikje. Echter nu ontstaat de tijd dat het verder afdaalt! Je allerhoogste Goddelijke en de Wezenlijke frequenties van je Essentie beginnen nu de opgeslagen onverwerkte emotionele geschiedenis in de cellen van je lichaam en DNA aan te trillen en dat veroorzaakt zoveel klachten. Er komt van alles uit! Alle onverwerkte emotionele geschiedenis die je meemaakte in je jeugd, in relaties maar ook dat van je moeder en voormoeders en van je vader en voorvaders in jou trilt daarin mee. Immers je opent je bewust of onbewust steeds meer op multidimensionaal zielsniveau! Eigenlijk heel en zuiver je voor een hele grote groep en niet alleen voor jezelf. Het is de Christuskracht en het Eenheidshart van je Goddelijke Vonk die het collectief zuivert!

5 tot 12 strengig DNA

Echter als in je cellen dan ook nog het 5 tot 12 strengig DNA wordt open getrild, dan ervaar je angsten, boosheid, onmacht, verdriet en ego-identificaties uit wat je hebt meegemaakt in voorgaande levens. Omdat je niet begrijpt waarom je niet slaapt, in angst, verzet of boosheid beland of waarom je nu ziek wordt of pijn krijgt, wordt dit allemaal heel verwarrend en bedreigend voor je. Soms ga je twijfelen aan jezelf en kun je je heel alleen en wanhopig voelen.  Immers niemand voelt wat jij meemaakt!

Daarnaast word je door de tijdgeest en je eigen hogere trillingen nu aangespoord om in je onafhankelijk volledig potentieel, in je zelfvertrouwen en het geloof in je zelf te gaan staan en dit niet alleen te weten maar te ZIJN!
Ook wordt je aangetrild in het gaan staan en uitkomen voor je rol op Aarde, je grote meesterschap en het engelenwezen dat je bent. In iemand die niet leunt op anderen maar geheel het eigen innerlijke pad van jouw bedoeling op Aarde volgt en dat uitdrukt. Je wordt onafhankelijk van wat anderen ook zeggen en hoe je vrienden het zien. Ook aanvaard je een leven zonder garanties voor je keuzes. Je moet dan geheel vertrouwen op je eigen blauwdruk van wie je bent en waarvoor je op aarde komt en op je hoger gevoel dat in je gewone zelf nu aanwezig is. Je zult je heel gewoon voelen maar nooit meer zonder het groot bewustzijn en liefdesveld in jezelf en je volledige intuïtie in je lichaam. Je zult dat in bezit nemen en aanvaarden als diegene die je Bent en waarvoor je bedoeld bent zonder angst voor ego!

Maar voor de meeste lichtwerkers geldt dat het nog niet helemaal zover is, dat je nog onderweg bent en dat je nog bestaat uit 2 lagen. De ene laag is de gewone aardse persoon en de andere ken je als je met je lichtvrienden bent en wat je diep van binnen voelt als je grotere Zelf. Al je klachten zullen echter pas verdwijnen als beide lagen volledig geïntegreerd zijn in elkaar. Dan bén je je volledig potentieel en een Ingewijdene! Dan ben je Eenheid, Waarheid, Goddelijkheid binnen in je Menszijn.

Je zult je volledige voltooiing zijn!

Sommige buitenstaanders die zelf zover zijn zullen je Kracht voelen en erdoor aangetrild worden en anderen zien je als heel gewoon en dat is allemaal helemaal goed. Daar hoef je niks mee. Je bent volledig beschikbaar maar reikt nooit verder uit dan de voor jou bedoelde rol in het moment. Je hoeft liefde en erkenning niet meer te verdienen en je ziet en waardeert jeZelf en straalt dat uit! Al het please- en aanpas- of afweergedrag van je angstige zelf, van je opvoeding, je familielijn, al het trillen op karma en op je kleine zelf én alle genetische informatie of celgeschiedenis uit je lichaam en collectief DNA zullen zich stap voor stap oplossen!  Je zult je volledige voltooiing zijn! Hierna zullen ook alle klachten kunnen verdwijnen. Je zult je eigen schepper over je gezondheid, je mind en gevoel en over je rol op Aarde zijn tot diep in je lichaam! Een volledige onafhankelijke samenwerking met anderen die hetzelfde Pad lopen kan dan ontstaan. Ook op relatiegebied zul je volledig Vrij zijn. Los van de ander en toch EEN!

Met vriendelijke groet,
Joke Nootebos


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin