De voorlopers van het Nederlanse en Belgische volk

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

De voorlopers van het Nederlandse en Belgische volk

We bewegen diep door de wedergeboorte van het Oorspronkelijke Goddelijke in onszelf. Door alle kosmische Lichtinfusies en Bovenwereldhulp, komen we ineens allerlei, tot nog toe onbewuste, houdingen en karaktereigenschappen van onszelf tegen, die indruisen tegen onze Goddelijkheid. Zo zien we dat we vanuit wilsinspanning en een -anders-is het-niet-goed-genoeg-zienswijze, te veel druk zetten op werkzaamheden en in een contact. We raken vervolgens vermoeid of zitten bovenop de controle van anderen. Jarenlang werd het ons gezegd en nu zien we het zomaar ineens!

We zijn altijd zo overtuigd geweest van onze eigen mening en zienswijze en ineens lijken we de beperktheid en het afgescheiden zelf daarvan te zien...
We waren steeds uit op de verbetering van een relatie en ineens is het rustig in ons. Het hoeft niet meer zo nodig. Niet omdat we er niet meer in geloven, maar omdat we ongemerkt onderweg meer vertrouwen op de Stroom en bedoeling van het leven hebben gekregen. En daarmee gaan we steeds verder open voor de Goddelijkheid in alles. Ook die van onszelf. We Ontwaken en zien weer helder!Nieuwe aarde, lichtengelen

We gaan steeds dieper naar ons innerlijk Wezen, naar binnen. Daar waar we altijd zo van onszelf overtuigd waren, ont-dekken (letterlijk) we meer en meer ego-ik-mechanismes en schaduwpatronen in ons karakter. En wonder boven wonder, deze keer zijn we in staat het sneller dan ooit, te ontmantelen door onze oordeelloze liefde en bewustzijn. Het zal gaan als een lawine, met Lichtpieken en dalen en onverwachte fysieke probleempjes die ook komen en gaan. We hoeven steeds minder te begrijpen, te wíllen en te hebben...

En geleidelijk aan valt steeds meer van ons ego en de ik-kern uit elkaar

We voelen het verschil tussen onze persoonlijkheid en onze ego-ik-loze, belangeloze en liefdevolle Goddelijkheid en Waarheid. Zo gauw de ik-kern niet langer is waaromheen al onze gevoelens, meningen, ideeën en gedachten draaien, kom jij, komen wij, als het niet verdichte zelf op de voorgrond. We krijgen meer belangstelling voor elkaar en elkaars welzijn dan voor het ik-geuren. Er groeit universele ruimte en belangstelling in ons hart! Ons hoofd wordt geregeerd door het Hart! We stemmen onze ziel en persoonlijkheid steeds meer af op de Bovenwereld en Gaia en worden één met de subtiele Lichtwerelden. Pure Liefde, hoger dimensionale Kennis en Gaven doorstromen en doorstralen onze handen, hart, gedachten, stem en ogen.
En met al dit loslaten van de ik-verdichting worden we steeds kwetsbaarder en gevoeliger. Ons buikgevoel, ons kleine jongetje en meisje, raakt onbeschermd en voelt zichzelf weer als de ziel van toen die niks kon doen aan de situatie. Wat we als kinderziel in onze eerste 2-3 levensjaren hebben gevoeld openbaart zich nu weer. Zo engelachtig puur, zo open, zo vol vertrouwen en zo vol innerlijke veiligheid was onze naakte kinderziel voordat ie vroeger op slot ging en een overlevingskarakter kon aannemen om zich te handhaven, erbij te horen  en mee te lopen.

En nu, als volwassene, leggen we ons Goddelijk Pure Zelf, steeds weer verder bloot.

Als we alleen zijn met onszelf, in de natuur zijn en met lichtvrienden zijn, is het reeds gemakkelijk aanwezig. Echter in een dichtere omgeving zal onze ik-persoonlijkheid en onze comfort houding meer op de voorgrond komen. En geleidelijk aan leren we ons Goddelijke Zelf dat als gemis te erkennen en voelen. We missen onze grotere zielsdelen, eigenlijk onze lichtlichamen, hogere dimensies en Godsvonk. En in een minder verdichte omgeving zeggen we zonder oordeel over de  omgeving; he, he, hier ben ik meZelf, ben ik Thuis... Zo bewegen we heen en weer tussen deze omgevingen totdat het gemis en de Weg steeds duidelijker zal worden en zal aantrekken. En uiteindelijk zullen we kiezen en zal het de richting van ons bestaan gaan vormen. Pas als we zelf veel meer non-duaal en Goddelijk zijn, zullen we kiezen voor een omgeving die onze Inwijdingsweg, Christus-wij-kracht en Goddelijkheid kan versterken.

Meestal is dat tegelijk de omgeving die onze diepste schaduw en hoogste Lichtwezen kan spiegelen en belichten. Het is een omgeving waar ze zitten te wachten op ons Licht, Bewustzijn, Missie, Liefde en vaardigheden. De groep die ons echt "ziet", op ons wacht en met ons resoneert verschijnt echter pas als we alle zekerheden en gehechtheden, samen met de ego-veiligheid en comfortzone, los kunnen laten en we ons eigen Lichtwezen en zijn/haar doel op aarde, zien. Ons grootste Geluk is onze grootste angst, ze zijn de beide zijde van dezelfde (hoogste) medaille. Ze zullen beiden verschijnen en wij kunnen kiezen welke we willen benadrukken.

Engelachtig puur, ongedwongen, warm, open en vol vertrouwen; zo wil onze Goddelijkheid zich ook openbaren in ons buikgevoel. In onze stappen, keuzes en groeperingen. Zo vol Bronveiligheid kan onze buik en innerlijke onschuld zijn waardoor we alles weer durven voelen. Van pijn tot fijn en intens aangeraakt worden. Zoals Nederlanders en Belgen eerst hebben genomen met de slavenhandel, zo zullen ze vanuit het Goddelijke hart en het buikgevoel open staan voor de Christuskracht, wij-ziel en een nieuwe maatschappij.  Zij zullen opstaan boven het maaiveld, de Goddelijke Stem in zichzelf volgen en de omgeving helpen wakker maken. Hun ondersteunende vrienden bij deze missie zullen de mensen zijn die de mind en het hart verlichten zoals zij op hun beurt weer geholpen worden door de mensen die nog bezig zijn met het ontwakingsproces naar het leven vanuit Liefde. Alle schakels samen brengen het nieuwe paradijs, brengen de wereld naar Vrede. Het zijn de Ingewijdenen van België, Nederland en enkele andere hotspots op de Aarde, die de voortrekkers van The New Diamond Earth zijn. Zij zitten nu midden in het eerste en volgende Ontwakingsproces waarbij uiteindelijk niets meer onbewust blijft en alles angstloos zal worden aangegaan vanuit het grote Zelf of in het buik/lichaamsgevoel.

Velen zullen ervaren hoe alle oude zielsangsten, gevoeligheden en onveiligheden uit de sfeer van onze jeugdjaren door dagelijkse omstandigheden nu omhoog komen en hoe ze ons weer doen terugtrekken, aanvallen, dichtgaan. Maar nu zijn we aan het Ontwaken en er is geen weg terug. Nu zijn we het ons regelmatig bewust en kunnen we ons niet langer pantseren achter oude karaktertrekken, comfortzone en de houdingen en gewoontes.

We zijn op weg naar een nieuwe tijdsfase in de evolutie.

Aan ons leven zal steeds meer vanuit volledige overeenstemming met de hogere dimensies, de wij-Christuskracht en natuur, vormgegeven worden. Grote groepshealingen zullen vanuit de gezamenlijke Christuskracht wonderen verrichten en een bezoek of het mee doen aan zo'n groepsziel zal dynamisch, helend en verheffend werken. De universele Christusenergie bevat de hoogst mogelijke frequenties die een mens op aarde kan dragen. Dat maakt de groepsziel van een voetbalelftal anders wordt ervaren dan van een groep Ingewijde Meesters.


De allerhoogste Licht- en Liefdeskrachten
Ons hoger Lichtwezen en de Christuskracht ontstaan als wij vrij van ego, dualiteit en onwetendheid zijn.

Alleen de meest zuiveren, met het minste ego, kunnen langdurig de hoogste frequenties in stand houden, te midden van de verdichte maatschappij, maar vaak worden ze (te) diep geraakt door onecht gedrag of onderstromen om zich heen. Zij zullen zich minder vaak hoeven afzonderen als ze samenwerken met andere groepsleden die ook beter bestand zijn tegen verdichting. Door hun licht kunnen de Ingewijdenen gemakkelijker het grote werk doen omdat ze zich minder vaak hoeven terugtrekken om hun hoogste Lichtvelden weer op te laden. Zo zullen we allemaal schakels aan de eenheidsketting zijn. Het zijn de groepskracht en Liefde die de maatschappelijke veranderingen zullen brengen. Deze Ingewijdenen zijn zelfgerealiseerde meesters die in alle chakra's een staat van verlichting zullen ontwikkelen.

 

 


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin