Grote bewustzijnsshift van einde december tot ver in 2021

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

De tijdsgeest maakt op dit moment cel-geschiedenis uit het onbewustzijn los. In ons en in de aarde. Sommigen leven en werken meer vanuit het aardse relatie-chakra met elkaar en anderen meer vanuit bewustzijn.

De mensen die meer vanuit bewustzijn (en hart) functioneren, ook de leraren, healers en coaches, worden nu geopend in het bewustzijn over het eigen lagere zelf. Deze mens zal het zorgen maken, de emoties, onmachtgevoelens en de gedachten van het lagere zelf sterker gaan tegenkomen net als zijn geschiedenis daarin. Er ontstaat inzicht en transformatie op een patroon van weglopen, verdedigen of je juist terugtrekken als iemand in je nabije omgeving niet te verdragen is.

Je oude systeem van bewustzijn en hart zullen niet langer op dezelfde wijze blijven leiden omdat het voor een ieder de bedoeling is dat je door een heel oude jeugdjas en een matrix van vele incarnaties heen gaat vallen. Je gaat door de zwaarte heen van wat je al die levens hebt aangetrokken en in stand hebt gehouden volgens je eigen overtuigingen en houdingen. Ben je zover om het houvast aan je bewustzijn los te laten en gewoon het leven te leven in al zijn twijfel en emoties? Durf je je boosheid en ergernis toe te laten en je subtiel gevoelige buikgevoel met je kristallijnen innerlijk jongetje of meisje te erkennen en te laten spreken tegen anderen?

Vertel je wat je nodig hebt van de ander als je subtiel gevoel negatieve gedachten of oordelen om je heen voelt en daar niet tegen kan? Of heb je nog niet geleerd zoiets bespreekbaar te maken en je kristallijnen kwetsbaar gevoel toe te laten in je functioneren? Waar je eerst vooral vanuit bewustzijn/hart omging met anderen zal straks je buikgevoel die leiding krijgen! Mogelijk zit daar eerst nog reactiviteit of ben je nog teveel naar binnen (op het hogere) gericht en is er nog sprake van een zelfbeschermende ego-persoonlijkheid. Deze kan ook dit Atlantische karma nog uit de weg gaan als het nog niet helemaal je kosmische tijd helemaal.
Maar als je het aangaat lost veel karmische geschiedenis, ook aan pijn, verlatenheid en liefdeloosheid, op. Kijk tijdens dit proces met liefde naar jezelf. Jij doet het proces niet, het doet zich door jou heen. Jij kunt niets helpen. Laat dus zelfoordeel en de teugels los, maar ook identificatie met je gevoelens van verzet.  

In deze op handen zijnde Gouden Tijd zal het karma aan celgeschiedenis op willen lossen uit je onderste lagen. Uiteindelijk zal je bewustzijn/hart/geest als de Godsbron ervaren worden vanuit je buikgevoel. Je zult je dan vertikaal en horizontaal verbinden met anderen en  Liefde, Warmte, Lichtheid en Vreugde gaan uitstralen. Al je lagen komen dan bij elkaar en worden één.  

Lemurisch karma aan celgeschiedenis laat los
En als je altijd vanuit je buikgevoel, liefde en warmte anderen (en de natuur) hielp zal ook daarvan het (Lemurisch) karma aan celgeschiedenis (van je 12 strengig DNA) oplossen. Welke pijn en verdriet liggen ten grondslag aan het er op de eerste plaats voor anderen zijn? Je wordt uitgedaagd vanuit je eigen kern, meesterschap en hoger bewustzijn (verticaal) te gaan functioneren zonder om je heen naar anderen te grijpen. Blijf in je hoger Licht door geen liefde en erkenning (onbewust) te willen maar dat in jezelf te vinden.
Ook de natuur en moeder aarde, alle volkeren zijn nu bezig de geschiedenis van de mensheid te ontladen.
Ben jij een voorloper dan zal dat mede via jou loslaten.
Weet uiteindelijk komt er een einde aan deze donkere periode.

Mens en natuur lijken niet te genezen
Ook al wordt alles op zijn kop gezet in jou, mij en de maatschappij, weet dat het goedkomt en dat er al wonderen gebeuren. Blijf hopen en vertrouwen, blijf in je hart, want er is al een Gouden Tijd en trillingsverhoging gaande die zijn weerga niet kent. Straks zullen we de Vrijheid en Vreugde van Verlichting beleven en komt er een einde aan de donkere tunnel. We zullen ons blij en vrij voelen, lichtvoetig en open. Ook trekken we ons steeds minder persoonlijk aan, onze houding wordt open, rustig, helder en duidelijk en altijd zullen we in het hier en nu helder aanwezig ZIJN.
We bouwen niet meer voort op bescherming- en overlevingsmechanisme. Terwijl ons (Goddelijk) hart voorgoed open blijft maken onze standpunten en overtuigingen ruim baan voor een bredere zienswijze, betrokken zorgzaamheid, duidelijkheid en mededogen. Er is Licht in het donker.

De mensheid en Aarde gaan door een nieuwe geboorte en zullen verrijzen als een Fenix uit haar as. Uiteindelijk zullen dualiteit, ziekte en zeer verdwijnen van de planeet ook al zijn er altijd nog tegenstellingen en leersituaties die eigen zijn aan de wereld van stof en vorm. Natuurrampen, armoede, oorlogen en virussen bestaan alleen zolang wij resoneren op onze geschiedenis en hoe het altijd ging! Het einde der tijden is daar om een nieuwe, paradijselijke Mensheid en Natuur te doen herrijzen en het vind nu al plaats in jou en mij. Houdt moed want er is zoveel hulp! Zoveel engelen en Moeder Natuur, je eigen Goddelijke Vonk en zoveel broeders en zusters van de sterren die helpen met de overgang. ook al voelt het zwaar weet dat zij je helpen!

Ik wens iedereen een goede Gouden Tijd, veel zegeningen, gezondheid en Kracht.  

Liefs Joke ElZiam Nootebos en het Elohim team


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin