Heftige tijden binnen het Elohim Centre en toch gebeuren er wonderen

Geschatte leestijd: 8 min - Door Joke ElZiam Nootebos

We maken heftige tijden door bij het Elohim Centre. We hebben te kampen met vele, door ons zelf gewenste structurele veranderingen zoals o.a. een vergemakkelijking van alle accommodatie- en campingtarieven en veranderde winkel- en helende tuinen openingstijden. Hiervoor moest heel wat werk verzet worden achter de schermen. En dat terwijl we al flink wat handen te kort kwamen en nog steeds komen. Alom chaos en werkdruk dus! Toch is het bijzondere ervan dat er zo'n eenheidsfeer, vertrouwen en een geweldige blijmoedige inzet is te zien bij de teamleden! Onder de chaos en soms wanhoop voelt iedereen de paradijsachtige lichtvoetige energie van een nieuwe toekomst. Ondertussen is Nienke als nieuwe collega en all round-/kantoormedewerkster begonnen. We zijn ontzettend blij met haar en hadden ons geen betere collega voor die nieuwe toekomst kunnen wensen!

vulkaan.jpgMaar niet alleen bij ons is er van alles gaande; het is overal een tijd van beproeving nu het oude en nieuwe botsen en mensen hun eigen autonomie, autoriteit en het oppassen op hun innerlijk kind, eigen belangen en grenzen aan het neerzetten zijn. Ons basischakra wordt wakker maar heeft het Goddelijk Hart en Eenheidsbewustzijn ook daarin nodig. Anders vallen we terug in lagere frequenties en ego.

Vele Lichtwerkers zakken nu dan ook terug in ego gevoelens en -meningen en dus in afgescheidenheid. Anderen zien dat van zichzelf, maar weten niet hoe hun hogere wij- en eenheidsgevoelens te verenigen zijn met het opkomen voor eigen belangen en ideeën die momenteel bij velen overheersend zijn. Pas als ons hogere en aardse deel zich weten te verenigen zullen ook onze mannelijkheid en vrouwelijkheid en onze innerlijke rijkdom en ego, één worden.

Wat kunnen we doen

Beoefen daarom het voelen van je lichtvoetige Goddelijke kind dat basisvertrouwen, een gezamenlijke basis, een gezamenlijk hart én de flow met de omgeving en de natuur kent. Geef je Goddelijk deel weer de leiding zo gauw je geleerd hebt voor je eigen mening en gevoelens te kunnen staan indien nodig en als je van binnen onafhankelijker bent geworden! Daarna kun je het hechten aan je eigen visie, mening en emotie weer loslaten. Leer het te onthechten, verruim en keer terug naar innerlijke Vrede. Als je dat niet doet zul je altijd uit een hoger én lager deel blijven bestaan. Er zal geen eenheid in je bestaan en dus ook niet met je omgeving. Zet dus je intentie op een nieuwe matrix van gevoel en gedrag. Dat van de nieuwe Mens en samenleving.
Zo kunnen we ons lagere zelf met haar angstige of oordelende meningen verruimen in Wie we werkelijk Zijn als deel van het grotere Geheel. En in onze Goddelijkheid die voor deze Gouden Tijd van éénheid gekomen is!  Ook voor Jou is die tijd al heel nabij!

Vanaf 25 juli opent het huis en sterrenstelsel van Leeuw zich

Het is een dag buiten de tijd waar we alle oude afgescheiden emoties, matrixen, de familie-aura, de oude wortels en structuren van ons zelf, van onze omgang en hoe we staan in het werk, los kunnen laten. Net als ziektes, slachtofferschap en agressie. Let er op 25 juli op welke houdingen, gevoelens en gewoonte-denken je niet langer wilt volgen! Voel op zo'n moment dat het een oude matrix is met herhalingspatronen, vaak ooit ontstaan door innerlijke pijn en strijd, en stap over op je Ware Zelf, je nieuwe matrix!

Er zal een confrontatie ontstaan tussen ons oude en nieuwe Zelf als het oude omhoog komt in ons verruimde bewustzijn en Hart! Zeker tot het einde van dit jaar zullen we ons af en toe flink onstabiel en stemmig voelen. Dit houdt pas op als onze lagen één zijn geworden, doordat we onze eigen autoriteit, innerlijk kind, mening en behoefte duidelijk toelaten máár ...  ook binnenbrengen in ons Overgave-, Vrede-, loslaten-, wij-gevoel en levensvertrouwen! Als het terugtrekken, doemdenken en strijden ophoud zullen innerlijke Vrede en evenwichtigheid het overnemen. Zo zullen er de komende maanden nog ware Inwijdingsproeven komen.

Op 26 juli begint de Gouden Tijd

gouden aarde.jpg

Een tijd van een hoger dimensionaal hart en flow-leven, een non-duaal leven volgens onze ziel en Goddelijke aard begint! Een volledig nieuwe cyclus start in ons evolutieplan en dat van Gaia en de Melkweg! Dwars door de chaos en oude wortels heen zullen nieuwe inzichten en creatiekrachten en vooral het Goddelijk HART zich in rap tempo verder gaan openen. Wat we kunnen doen is rusten in Zijn terwijl we doen en onszelf dagelijks steeds opnieuw voelen en voeden in het Bewustzijn van EEN ook al zijn we bezig.

Binnen in onszelf zit een sacrale Wijsheid, een rust en zachtheid, een stille blijheid die niets met de uiterlijke en soms pijnlijke omstandigheden en wervelstormen te maken heeft; probeer dat eens te voelen in jezelf. Het is Sekinah, de Goddelijke Moeder Liefde en Holy Spirit die van onder af door ons heen wil doorbreken en reeds zo sterk aanwezig is op de Elohim Krachtplaats en in de sessies. We kunnen haar alleen ervaren als we murw gestreden zijn, vertrouwen hebben in ons Goddelijke innerlijk kind en verruimen. Pas dan sluiten we een verbond met de Goddelijke Moeder, Gaia en Al-Eenheid en ervaren we ons magische kind!

De huidige chaos is een uitzonderlijk geschenk omdat het grote groei- en leeruitdagingen brengt

In de nieuwe Gouden Tijd zullen we onze mannelijke denkwijze en daden voort moeten laten komen uit het Goddelijke Vrouwelijke. Onze kijk op geld, onze mening en doe-kracht dient vanuit LIEFDE te komen. Ook mogen we de Liefde en schoonheid, het welzijn van onze omgeving gaan dienen zonder ons terug te trekken op ons eilandje of in de afgescheiden mening van onze oude matrix en comfortzone. Sekinah mag onze nieuwe onderliggende Liefdesstroom uit de aarde worden die vol genade, mededogen en vertrouwen is. Die de Weg van de ieders ziel kent, zacht is en puur. Die elkaar neemt zoals we zijn met al onze verwondingen. Daden van en voor de Liefde, dienstbaarheid, er zijn voor de groep en voor de ander i.p.v. dat de groep, werkgever of partner er voor óns moet zijn. Beoefen ook het versterken van de ander(en) i.p.v. te oordelen. Bouw op in plaats van af en maak dat tot een nieuwe gewoonte. Zo bouwen we aan het overstappen op een heel andere matrix en Goddelijk Plan. Onze hogere zieledelen, Gaia en haar Natuurspirits en al onze galactische engelenvrienden zullen ons op hun beurt hierbij begeleiden. We zijn niet alleen maar Al-Een!

Ondersteunende tips voor thuis

Sekinah half transparante edelsteen bol, zij brengt ons de Goddelijke Moeder en Liefde.

Alien Elohim edelsteen schedels, die onze hogere zieledelen en galactische broeders en zusters binnen in ons activeren.

Installeer je oneindig liefdeswezen en magisch kind! Een prachtige audio opname om je steeds weer in die verbonden sfeer te brengen.


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin