Heb je een hekel aan de leraar of plaats je hem op een voetstuk?

Geschatte leestijd: 4min - Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

Healing, zieledelen, pillar of lightHet ik is je persoonlijkheid dat overal iets van vindt. Dat wil hebben wat je mist en vanaf wil van datgene er juist nu wel is of gebeurt. Het blijft nooit tevreden met het hier, zoals de situatie nu is. Het ik wil meer begrijpen en reikt uit naar meer kennis, inzichten, menselijke liefde, aandacht, geld, ander werk of lichtvrienden om alle processen en gevoelens mee te bespreken. En het is het ikje dat last heeft van alle kritiek, in het hoofd gestappelde verhalen en denkbeelden.

Maar wees niet bang voor de ik-loze, Goddelijke Ruimte, want als je de ik-denker en behoeftige doorziet en maar laat kletsen, als je daarna kunt kijken vanuit Gods glimlach, wordt je mild. Wordt je compassie, je ware Zelf, de Stilte, Ruimte en Liefde van je Godsvonk. Je ziel is de boodschapper tussen dat en het (spirituele) ikje. Wie volg je en laat je de beslissingen nemen? Je ego of Godsvonk?

Vaak zie ik dat mensen die gewend zijn te functioneren vanuit het persoonlijkheids ego, snellere leerlingen zijn op weg naar het belichamen van hun Goddelijke Natuur, dan de Lichtwerker die denkt dat ie er al is door alle gaven, inzichten en de hulp die hij anderen reeds kan verlenen vanuit het hart. Vele Lichtwerkers kennen, ondanks alle cursussen en sessies, het functioneren vanuit het eenvoudige en onthechte transpersoonlijke Zelf, nog niet.

Overgave, Stilte, Waarheid, God, Geest kunnen niet worden begrepen, alleen geleefd

Geleefd in geest, hart, buikgevoel en werkzaamheden. Samen zijn in satsang met een Ontwaakte brengt je steeds verder op deze diepere ik-loze weg naar binnen, naar Al-een zijn met elkaar, met jeZelf en het hele universum. Naar het ego-ik-loze Geluk dat nooit verdwijnt. Het zal je Bevrijden van het lijden dat altijd weer ontstaat door je ik-harnas en door het moeten werken aan jezelf om een beter mens te worden of ergens de brui aan te geven. De oplossing is het leren verruimen in Wie je werkelijk Bent; Liefde-Vreugde-Bewustzijn terwijl dat andere er ook is. Train jezelf met je Hart, je uiterste best en Aandacht echt aanwezig te zijn bij het werk of gesprek van het moment zonder dat je resultaat gebonden bent. In de momenten dat je als mens je frustreert ervaar je slechts die ervaring van frustratie maar maakt er geen verhaal van in je hoofd en stapelt die verhalen ook niet langer want dat zorgt weer voor egoversterking en lijden. Stopt ook je behoefte om frustraties te willen delen met anderen maar verteert het eenvoudig in jezelf en laat weer los. Jij bent dat niet! Onmiddellijk keert dan de innerlijke Vrede van je ware Zelf en Godsvonk weer terug. Net als de aandacht vanuit je hart bij wat je in het moment aan het doen bent of voor de werkelijke Essentie van de ander ook al geef je je grenzen aan of heb je je boosheid geuit.

Zoek jeZelf niet langer in meer zekerheid of minder frustratie en zoek het ook niet in je relatie, je gezondheid of in leuk werk. Zelfs niet bij Lichtwerkersvrienden. Wil ook niet langer iemand worden, maar wordt de Liefde en Waardering van hetZelf. Het Goddelijke pure Liefdes-Zelf dat je altijd al Bent! Ga de weg dieper naar binnen, naar je Godsvonk-Liefde  ZIJN door het voorgaan op je weg van ego-ik-loze training, juist tijdens werk en frustraties (boek daarvoor healing-reading en satsang consulten met een Ontwaakte die die weg al kent).

Als je Elohim cursussen en sessies volgt dan zul je merken dat je, ondanks de ontwikkeling van je Gaven, niet naar buiten en naar mooie verhalen over jezelf wordt gebracht, maar naar het Wezen van Eenvoud in jou. Naar je Puurheid en belichaamde Liefde.

Als je workshops of een sessie volgt, doe het dan niet omdat je anders niet goed genoeg bent

Zie in de leraar of therapeut slecht de leidende hand van de Christuskracht en Godrealisatie in jou. Van je Godsvonk in het gedrag en lichaam leren brengen. Je hoeft niks met de ik-persoon als leraar (die is immers ook mens en kan vervelende eigenschappen hebben) en die hoeft niks met jou als ik-persoon. Die uitreikende hand heb je echter eerst nodig om je ego-persoonlijkheid transparant te maken, net zolang totdat je Godsvonk permanent op de voorgrond komt in je alledaags bestaan en gedachtegoed. Op een dag zul je dan weten het is klaar. Dat gaat in deze beginnende Gouden Tijd voor vele Lichtwerkers nu de vervolgweg worden.

Als je een hekel hebt aan de healer of leraar of hem juist op een voetstuk zet, realiseer je dan dat het niet om de mens gaat maar om de Ontwaakte in die leraar, om de Christuskracht hand. Je hoeft er niet mee op de bank te zitten. Geef je kracht/macht niet langer weg, zet niemand op een voetstuk en blijf ook helemaal open en zonder verhalen tijdens een Elohim retraite, satsang, workshop, sessie of als je als vrijwilliger naar de woon-werk-gemeenschap gaat. Je bent daar slechts om naast heling en inzicht, je ikje transparanter te maken en dat doe je samen. je bent er dan niet om vrienden te zoeken maar jeZelf. Zolang je verzet voelt tegen werk buiten je comfortzone, je eigen afhankelijkheid (van het Licht, de workshop of die ander), is je ego-ikje op de voorgrond. Het ikje dat je altijd weer zal teleurstellen en lijden brengt. Laat je ziel je de weg wijzen naar je Goddelijke Vonk. Ga de stille Weg naar binnen via de hand, het onvoorwaardelijke Hart en het woord van de Ontwaakte leraar. Gun dat jezelf en volg daarmee je Waarheidsweg als die van binnenuit stuwt en roept! Zonder zo’n Ontwaakte leraar of omgeving, is de Weg langer en moeilijker.

Naast persoonlijke sessies en satsangs kunnen de terugkerende groepshealingen en/of tijdgeestlezingen met Joke ElZiam Nootebos meer rust, verruiming en inzicht geven in je eigen proces.


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin