100De donkere nacht van de Ziel

Geschatte leestijd: 5 min - Door Joke ElZiam Nootebos

Sterven, dood, psychose.jpgDe donkere nacht van de ziel is een inwijdingsproef die gemiddeld 2 dagen tot 2 jaar kan duren. Een zware proef die je het leven kan kosten, zeker als je door meerdere schaduwlagen uit het onderbewuste en collectief onderbewuste tegelijk heen gaat. Het proces wordt aangestuurd door jouw Goddelijke Vonk en je kunt het niet stoppen.
De donkere nacht van de ziel kan in fases van verschillende tijdsperiodes gebeuren. Het kan heftig of minder heftig en kort zijn. Het voelt daarbij alsof je in een ernstige depressie, zinloosheid en uitzichtloosheid terecht komt. Misschien lijkt de aanleiding een situatie waarin je je werk, je missie en geliefde kwijt raakt, of al je interesse daarin of je gezondheid verliest. Maar als het werkelijk gaat om de donkere nacht van de ziel dan zit daarachter de hand van God, omdat je er aan toe bent je Goddelijkheid en menselijkheid met onderbewustzijn en lagere zelf delen, tot één te maken. Godrealisatie dus. M.a.w. het worden van je Goddelijke Vonk op aarde tot in het celgeheugen van je DNA en lichaam. De donkere nacht van de ziel wordt in deze tijd deels of helemaal, langzaam of in alle hevigheid, meegemaakt door allen die het pad van verlichting, het Christusbewustzijn en de Godrealisatie bewandelen.

Elk houvast raak je kwijt

Door de donkere nacht van je ziel kun je volkomen veranderen van binnen en al je waardes kunnen anders komen te liggen. Veelal zie je dat pas aan het einde van de tunnel en begrijp je niet wat er met je aan de hand is. Soms sluit je je in jezelf op, terwijl de buitenwereld niets merkt. Het licht van de Bron en je hoger Zelf raken op de achtergrond, omdat je bezig bent door de oerdiepten van het menselijk bestaan en je onderbewustzijn heen te gaan.

Godrealisatie

Neem zelf je verantwoordelijkheid voor je schaduw en de teleurstelling in anderen of je projecterende gedachten over hen, over de collectieve schaduw- en angstvelden van de geschiedenis van vele van je verleden (parallelle) levens. Laat ze opkomen zonder erop voort te borduren of aan te kleven, ook niet als het gevoel zwaar en heftig. Laat je hoofd en angsten je niet te maken nemen in opnieuw een ik-identificatie maar geef het grote Al-Eenheidsveld en de Zijnsstaat in jou een kans. En als je tips krijgt van healers en coaches dan kan dat je ik-kern juist weer doen opleven terwijl dat alles uit wil wasemen en loslaten. Uiteindelijk verschuilt je systeem zich na de donkere nacht van de ziel niet meer achter licht, harmonie en liefde en kleeft het ook niet meer aan schaduw. Zo ontstaat transpersoonlijke Godrealisatie tot in je DNA, lichaam en basischakra.

Een van de belangrijkste aspecten voor dit proces is, naast het uitzoomen van jezelf en jezelf als geschiedenis en schaduw oordeelloos waarnemen, is te beseffen dat je beide aspecten bent. Zowel de donkere nacht als het heldere licht zijn beiden een illusie die door het ikje zelf geschapen werd.
Weet dat je je heel alleen en niet begrepen kan voelen, maar Jij bént dat niet. Jij bent de Licht-leidraad in je hart, lichaam en geest en gaat hier uit komen! Op een gegeven moment is de donkere nacht van de ziel weer klaar. Stem je daar steeds op af. Vurige strijdtonelen, donkere krachten of diepe eenzaamheid kunnen dag en nacht op je gevoel en gedachten afkomen. Ook kun je het gevoel hebben dat je alle mensen kwijtraakt of dat iedereen je in de steek laat. Maar ook dat je je wilt terugtrekken en alleen wilt zijn. Maak nergens meer een ik-verhaal van en neem alles alleen waar. Ervaar gewoon de donkere ervaringen totdat deze inwijdingsproeven klaar en voorbij zijn.

Zelf merkte ik in mijn eerste donkere nacht fase in 2003, gedurende 10 dagen een rouw en mistgevoel in me dat ik daarvoor nooit heb ervaren. Het kwam zomaar, van de ene op de andere dag. Eén voor één verschenen gedurende deze 10 dagen al mijn vrienden en familieleden voor mijn geestesoog waarbij het voelde alsof ik hen kwijt raakte en alles losliet. Het voelde als rouw en ik begreep het niet. Pas na maanden kwam ik er achter dat toen de afhankelijkheid en identificering met hen vanuit mijn ik-gevoel los liet en ik wel mét ze kon zijn maar ze niet meer nodig had. Ook alle vrienden en familieleden op het rad van wedergeboorte, waar ik zoveel levens mee had gedeeld, losten op in mij als afhankelijkheidsverbinding. Het voelde schrijnend leeg. Nestgevoel en thuisgevoel met de groep losten op. Alsof ik wel en niet van deze wereld was. Na 10 dagen was heel het proces weer voorbij en scheen de zon weer. Het vervolg van de donkere nacht kwam in latere jaren en in 2019 startte de eindfase.

stroming.jpgNiet alleen vanuit bewustzijn straal je, maar ook vanuit je aarde pool komt er licht!

Je merkt misschien dat je steeds meer je wilde ware Natuur aan het worden bent, impulsiever als een kind reageert en dat je zelfcontrole oplost. Je houdt je minder in en kunt jezelf minder onderdrukken en aanpassen. Je komt dieper in je lichaam en in je onbewuste en emotionele laag. Je vecht tegen je schaduw want nog steeds ben je liever aardig en aangepast of zit je "hoog". Maar uiteindelijk zul je ook van je schaduw of dualiteit niets meer vinden en er doorheen vallen. Dan mogen anderen je schaduw en je lagere zelf ook zien want je bent er niet meer mee geïdentificeerd en vindt er niets van.Ondanks je meesterschap en Licht krijgt nu ook je schaduw oordeelloze erkenning zonder er iets mee te willen.


Je voelt dat alle goede raad van anderen een beetje helpt, maar je niet datgene kan brengen wat je nodig hebt

 

Eenvoudige omdat ze de donkere nacht van de ziel niet kennen en de ongekende diepte van de schaduw in de dimensies van de geest en het lichaam die op je afkomen. De bedoeling hiervan dient ook eerst begrepen te worden. Het is niet de bedoeling dat je in opgebrandheid blijft hangen maar het proces moet wel zijn werk doen, terwijl jij steeds blijft voelen dat LIEFDE en het hoger Licht nog steeds met je meelopen, ook al zijn ze nu op de achtergrond om een rede. Je bent niet werkelijk alleen, ook al voelt dat zo. Vele goedbedoelde helpers, ook healers maken het persoonlijk, zeggen waar je nog naar kunt kijken, wat je moet doen en je houdt op het hen uit te willen leggen.

Na een bepaalde tijd voel je geleidelijk aan weer steeds vaker de liefde en het mededogen voor jezelf en het leven. Jij weet nu zelf wel dat het niet gaat om een gemiddelde ziekte, depressie, burn-out of de uitzichtloosheid door een geliefde of baan te verliezen. Alleen jij weet dat er meer aan de hand is, iets dat veel groter is en je hebt onderweg leren vertrouwen op je innerlijk kompas. Je bent nu zelfs bereid -goed willen doen, liefde of integer zijn- los te laten zodat het donker niet tegenover het licht blijft staan. Je kunt niet in je oude gewoonte, houding en overtuigingen terugstappen. Soms ook niet in je oude werk want geleidelijk aan lost het ik als centrum waar je leven om draaide op en word je je Goddelijk ware Zelf. Niet alleen in je hart maar ook in je lichaam, kracht en gedrag dringt nu je ik-loze Goddelijke Vonk en je Zijnsstaat door. Niet alleen vanuit bewustzijn straal je maar ook vanuit je aarde pool komt er dan licht!