Een deken over de mensheid trekt op waardoor we de sfeer van ons Goddelijk Zelf worden

Artikel geschreven door Joke ElZiam Nootebos
Leestijd: 9 minuten

Kruid, bieslook.jpgAls we helemaal opgaan in een mooie film of de natuur zijn wij er even niet. We zijn ons dan niet meer bewust van onszelf en hebben daardoor een geweldige avond of natuurwandeling. Gek hé, dat niets ons zo gelukkig maakt om er als 'ik' even niet te zijn.
Bij een bewuste eenheidservaring lost ons ik-gevoel op. Soms is er alleen maar een Liefdes-ervaring zonder zelfreflex. We kunnen als Liefde bijvoorbeeld helemaal samenvallen in het healen van iemand of in de natuurschoonheid. Dan is er alleen maar het Bewustzijn/Liefdesveld van ons grote of Goddelijke Zelf, de oorsprong van ons ikje en persoonlijkheid. Ons ikje is tenslotte een serie gevoelens, overtuigingen, gedachten en programmaknoppen. Ons eigen Bewustzijn/Liefdesveld of grote Zelf is deel van AL DAT IS.

Het Al-kwantumveld

Al het geziene en ongeziene leven en dus ook wij als Bewustzijn/Liefde nemen deel aan dit grote Al-kwantumveld. Net zoals het veld aan ons deelneemt. We staan er niet zo bij stil, omdat we ons meer bewust zijn van al ons denken, doen en voelen, van de wereld van vormen en van de dagelijkse omgeving, dan van Wie we werkelijk Zijn. Diegene die we werkelijk zijn, vinden we ook terug in de stilte tussen 2 gedachten. Daar is een heilige ruimte, een niets doen en een rustige, ik-loze Liefdessfeer. Dit is de sfeer van ons Goddelijk, oorspronkelijke Wezen. We zullen gaan merken dat die momenten van ik-loze ruimte door de tijdsgeest steeds vaker voorkomen.

We komen in een soort richtingloos vacuüm

We kunnen ons minder vastgrijpen aan ons gevoel en denken, en komen steeds meer in een soort vacuüm. Op die momenten kunnen we ons dan ook niet langdurig met bepaalde eigen gedachten bezig houden. Ook een toekomstgevoel of een streven naar ontwikkeling vermindert. Vanuit ons grote Zelf komt en gaat alles gewoon en dat alles doet zich door ons ikje heen. Ons brandpunt gaat verschuiven van dat doenerige en denkende ikje, naar ons ik-loze Grote Zelf. Ongemerkt komt zo de tijd dat we het stuur loslaten. We komen in contact met de grondslag van ons functioneren. We doorzien en bevrijden ons van herhalende patronen en gevoelens.

We doorzien waar onze gedragspatronen en overtuigingen groter zijn dan die van onszelf, namelijk van de familie, lichtfamilie en zielegroep. In de velden van de geschiedenis van ons ik en haar ziel bevinden zich eindeloze herhalingen van verlatenheid, verstotenheid, strijd, verdriet en geldkwesties. Duizenden jaren heeft zich zo een hele grote deken over ons heen gelegd, waardoor we het universele Licht niet op de voorgrond van ons bestaan droegen en de LIEFDE niet belichaamden. Natuurlijk zijn we aardig, vriendelijk en liefdevol voor elkaar, maar we doen dat meer vanuit het (spirituele) ik, dan dat we het echt Zijn.

De tijdgeest trekt voor jou en mij nu de verdichtende deken weg

boom in landschap.jpgToen we vanuit de Bron naar de Aarde kwamen, waren we vervuld van onze alomvattende Liefde en Missie. Als engelen moesten we ouders kiezen en een lichaam aannemen, maar in het DNA en de cellen van dat lichaam zitten alle pijnlijke geschiedenissen en overtuigingen van onszelf, onze (voor)ouders en zielegroepen. Dit brengt tot nu toe de herhalingslussen in ons leven en het steeds opnieuw inpluggen in de beperkende deken van de oude wereld.
 
Programma-knoppen van schaduwgedrag en gedachten gaan steeds opnieuw in ons af, hoeveel we er ook aan werken. We werken aan ons reactieve zelf, we worden nog steeds boos en voelen ons nog steeds angstig, innerlijk onveilig, teleurgesteld of te kort gedaan bij elkaar en willen dat voorkomen. Maar wat we ook doen, het helpt nooit goed genoeg. We zijn er heel, heel erg moe van geworden en beseffen dat steeds meer. We kunnen nergens meer naar toe! We zijn moe van al dat werken aan onszelf en van het bevaderen en bemoederen van anderen, van onze eigen verlatenheid, gedrag en streven.

Innerlijke autonomie en leiding daalt in ons lichaam en basis chakra

In de huidige tijd zien we dat we willen opkomen voor onszelf, voor ons dieperliggend zielsgevoel, ''nee'' willen zeggen, boosheid willen laten zien, maar ook kwetsbaarheid en slachtofferschap willen laten zien. We worden echter door al dat denken over onszelf, het invoelen op steeds diepere lagen van onszelf en het kiezen voor onszelf nog steeds niet gelukkig. Toch voelt het nuttig en nodig om onze innerlijke ik-autonomie en leiding ook vanuit ons lichaam en basis-chakra te leren ervaren. Duidelijk, en oprecht onszelf zijn zal niet langer alleen vanuit onze mind ontstaan, maar komt van steeds diepere lagen omhoog. De basischakra met “mijn wil tegenover jouw wil” wordt nu aangetrilt en rakelt oude onveiligheden op. Zo groeien we steeds meer naar ons buikgevoel en de Aarde. Maar dat is nog steeds niet waar het echt om gaat!

Hoe ontstaat het geluksgevoel Ananda

Het geluksgevoel Ananda, het Goddelijk Liefdeswezen in ons en in de nieuwe wereld ontstaat pas als ons ik zich niet meer bezig houdt met spirituele ontwikkeling en wat het nodig heeft van zichzelf of van vriendschappen voor de eigen ziel, houding, innerlijke veiligheid en persoonlijkheid. Dan is er weer een nieuwe zijweg in de zoektocht ontstaan of weer een nieuwe (zelfbedachte) deken tussen ons (ziele)ikje en Goddelijk Zelf. Dan zijn we weer ingeplugd in de oude wereld, alleen op een diepere manier. En na verloop van tijd voelen we dan opnieuw; dit is het ook niet! Het Geluk is ook niet te vinden in de wereld van vormen!
Waar het om gaat is dat we onze eigen vervelende eigenschappen, maar ook die van onze omgeving volledig accepteren. Terwijl we weten en ervaren dat we de LIEFDE, het Goddelijk Zelf zijn die deel is van het grote LIEFDES Al-Kwantumveld!

Het grote warme LIEFDES-kwantum veld en het ik

Diep zit het in onze programmaknoppen gegroefd dat we alles zelf moeten doen, dat er weinig hulp is of dat we onveilig, verlaten en slachtoffer zijn. Maar het grote warme LIEFDES-kwantum veld zijn wij ook zelf, zoals het veld ook ons is! Het strekt zich uit over de Aarde, de natuurrijken en alle sterren en dimensies. We hoeven ons alleen te onthechten van ons ik-veld. Als we het niet zo belangrijk vinden, zullen we vanzelf onze Godsvonk en grote Zelf, de LIEFDE, de Eenheid met alles zijn! Het is er al! En het is juist deze deken die de komende tijd zijn verdichting los gaat laten.

Wat zijn jouw Goddelijke oorspronkelijke eigenschappen en Missie?

Zonnesteen edelsteen bol - Gaia Christ© - L, incl. houder

Als we dat gaan realiseren dan begint het veld te werken voor ons! Het lost vanzelf nog meer op van het oude ik-zelf. We kunnen ons daardoor anders, raar en onverklaarbaar voelen. Het oude laat los en vanuit bewustzijn weten we nog niet wie ons nieuwe Zelf is en hoe die de dingen van alle dag doet. We denken dat we liefde, harmonie, opstandigheid of zorgzaamheid moeten doen, maar alles doet zich, wel of niet, vanzelf door ons heen voor. We hoeven voor onze omgeving vanuit ons ikje niets meer te doen, niet meer aardig of beschermend te doen, want het ontstaat vanzelf (of niet) door ons (als Goddelijk kanaal) heen. Doe dus niks, wil niks, vind er niks van, ook niet als je je gekwetst voelt. Onthecht daarvan en geef ruimte aan het grote Zelf! In ons wordt het dan stil, leeg en ruim.
 

De Gaia Christ Elohim tinctuur en edelsteen bol zijn beide geprogrammeerd door Joke ElZiam Nootebos, om je door dit ik-loze Gaia-Christ proces heen te leiden en de energie in je ruimte te zetten.

Als verlatenheid, gekwetsheid of boosheid in je ik-vorm ontstaan

Soms komen er eerst verdriet, ziekte en verlatenheid uit de geschiedenisvelden omhoog, als ons ikje oplost om de Goddelijkheid die we zijn te kunnen toelaten. Vind er niets van. Neem af en toe een Master Healing-Reading als dat kan helpen te duiden wat er gebeurt of om een geschiedenisdeel, waarvan je last hebt versnelt weg te laten trekken.
Als het lege of vacuüm gevoel in onze ik-vorm ontstaat, voelt het mogelijk akelig en onbekend. Maar als we het gewoon laten gebeuren en er nog meer ik-gevoel, ziele-ik en eigen sturing over ons leven loslaat, gaan LIEFDE, DANKBAARHEID, VREUGDE, MEDEDOGEN en OVERGAVE aan het Goddelijke duidelijker een plek krijgen.

Godrealisatie gebeurt juist door niets te doen

Deze keer niet alleen in onze mind of hart, maar ook in ons lichaam en basischakra. Dit is geen spirituele ontwikkeling of zijn geen eigen wensen waar we als persoontje voor trainen, nee het gebeurt juist door niets te doen en ontstaat vanuit ons grote Zelf. Dan ziet ons Hart de ander altijd in zijn of haar grote Zelf. Ook als we nee moeten zeggen tegen zijn / haar schaduw of drama of er niet op in willen gaan, blijven we dat zien. We hoeven dit zien vanuit ons Hart niet te laten merken. We weten wel dat ons Hart niet dicht gaat als het niet gaat helpen. Het maakt niet meer uit of de ander dat ook weet. Liefde is er gewoon, ook zonder uit te reiken.
 
Laten we ondanks onze spirituele ontwikkeling, zielspersoonlijkheid en diens wensen en ergernissen, dus niet vergeten onsZelf te zien als Lichtwezens met Goddelijke eigenschappen als Goedheid, Liefde, Kracht en Missie. Laten we dat dan ook in bezit nemen, want dat is wie we werkelijk zijn en niet zozeer het (ziele-)ik met zijn wensen. Zie dat laatste gewoon zijn of haar "ding doen", zonder oordeel hierop, zonder identificatie en belangrijkheid. Ook niet met anderen. Laten we met ons hoogste Zelf en Levensbestemming in onze kracht gaan staan, laten we er voor uit komen en laat alles los wat wijzelf en de mensen van onze ik (-schaduw) vinden.
 
Zie ons ikje als deel van ons grote Zelf dat volkomen onbelangrijk en niet perfect is, ook al willen anderen allemaal aan dit ikje werken en leven ze ons voor dat ook te doen. Vanuit ons grote Zelf aanvaarden we het Licht én het donker, zonder ergens aan te kleven. We worden stiller en het ik verdwijnt steeds meer naar de achtergrond, net als de greep die de verdichtende deken aan geschiedenis op ons heeft. Zo gaat de Missie met onze Goddelijke eigenschappen en verworven vaardigheden zich laten zien. Het hele Goddelijke kwantumveld gaat dan voor ons werken en in ons bestaan!

Wat is er anders aan de nieuwe mens en maatschappij?

Niet alleen in ons hart, geest of buik, maar voor het eerst in de aardse geschiedenis, ontstaan nu ook in onze cellen en DNA Eenheids- Liefdes-Kracht en Christusbewustzijn. We gaan de Stilte, Eenvoud, Nederigheid en Genade ervan voelen! Met deze nieuwe angstloze Mensheid kunnen we geen oorlog meer voeren, dan zijn we goed voor elkaar en de natuur. We creëren een nieuwe gun-maatschappij die ook streng kan zijn als het moet. Mannelijke Kracht en vrouwelijke Liefde, hemels en aards, alles wordt één en zorgen komen ten einde.
We zijn met ons volledig potentieel, al onze LIEFDE en die van onze zielegroepen heel diep in de aarding, in de Gaia-Christ Liefdeskracht, aan het incarneren! We gaan elkaar weer zien en helpen als andere delen van onsZelf en zullen zonder oordeel en als Eenheid zijn!
Dit is wat de nieuwe wereld en samenleving is en komt brengen. Duizenden Lichtwerkers zijn hiernaar op Weg en trillen deels al op dit Christusbewustzijn, het Goddelijke en de hoogste Missie. Dit veld is reeds enorm krachtig en is een derde lichaam aan het worden. Dat veld, de Christ-groepsziel, wordt steeds groter en Jij neemt er aan deel. Weet Wie je Bent!
 

De ankeringsplaats voor deze Gouden Tijds energie bevindt zich in het Lemurisch bos op de Elohim Krachtplaats. Hier kun je de zachte vredevolle liefdesenergie van de toekomst ervaren.

Klik hier voor:

- de tinctuur ervan (om thuis in te nemen)

- als je de Elohim zelfrealisatie- tuinen en het bos wilt bezoeken

- een verblijf wilt boeken al dan met een healing-reading consult.

 


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin