Eerst ben je de spirituele persoonlijkheid, daarna de waarnemer ervan

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

engel verbintenis.jpgSpirituele persoonlijkheid en waarnemer

Eerst ben je de spirituele persoonlijkheid, daarna de waarnemer ervan dat uiteindelijk permanent aanwezig zal zijn. Tot zover kun je zelfrealisatie en het ontwakingsproces zelf “doen”. Dit kost een hele tijd van oefenen, omdat als er iets gebeurt je zomaar weer in je hoofd zit en het uitgezoomde brandpunt van de waarnemer even kwijt bent. Er is tijdens al dit oefenen dus nog steeds een ik-kern aanwezig (ego), hoe subtiel en spiritueel dan ook. In de open ruimte van het waarnemend bewustzijn blijven blijft belangrijk. Zo zul je steeds meer kunnen verruimen naar oneindig Bewustzijn oftewel de verlichte ik-loze staat.

Godrealisatie en genade

Naast verlichting kan ook Godrealisatie ontstaan. Je ervaart dan alles vanuit een staat van Genade. De staat waarin je als mens functioneert vanuit oneindig Bewustzijn plus het oneindige Eenheidsliefdesveld. Deze staat van Genade zal je alleen overkomen als het je diepste intentie en wens blijft, het allerbelangrijkste in je leven. Als op sommige momenten je relatie of wat anders als het belangrijkste wordt gevoeld, dan zal de staat van Genade en Godrealisatie je niet kunnen overkomen. De wens en focus hierop moeten altijd het hoogste doel van je leven zijn.

Inwijdingsproeven

Inwijdingsproeven aangaande deze ontwikkeling en wens ontstaan, zoals de uitdaging van tweelingstraal relaties of iets met je ouders, inkomsten of kinderen. De weinigen die de totale omzwaai naar de staat van Genade en Godrealisatie maken, hebben altijd deze instelling voor ogen gehouden en hun gevoel en aandacht onthecht van alles dat hun beperkte en afleidde.

De spirituele mens die zijn persoonlijkheid blijft waarnemen vanuit het hart en vanuit de subtieler ik-kern zal veel meer herkenning vinden. De Mens op zoek naar de God(svonk) in hemzelf gaat een pad van alleen naar Al-Een!

 Welke producten & workshops kunnen hierbij ondersteunen?

  • Doorbraak arrangement - Een krachtig alles in 1 pakket met 3 Master Healing Reading consulten en een verblijf op de Elohim Krachtplaats.
  • Diamanten bewustzijnshanger - Helpt je voorbij aan wie je dacht te zijn en van waaruit je dacht de dingen te, voelen, doen of zeggen.