1Eerst ben je de spirituele persoonlijkheid, daarna de waarnemer ervan

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

engel verbintenis.jpgSpirituele persoonlijkheid en waarnemer

Eerst ben je de spirituele persoonlijkheid, daarna de waarnemer ervan dat uiteindelijk permanent aanwezig zal zijn. Tot zover kun je zelfrealisatie en het ontwakingsproces zelf “doen”. Dit kost een hele tijd van oefenen, omdat als er iets gebeurt je zomaar weer in je hoofd zit en het uitgezoomde brandpunt van de waarnemer even kwijt bent. Er is tijdens al dit oefenen dus nog steeds een ik-kern aanwezig (ego), hoe subtiel en spiritueel dan ook. In de open ruimte van het waarnemend bewustzijn blijven blijft belangrijk om steeds te oefenen. Zo zul je steeds meer kunnen verruimen naar oneindig Bewustzijn oftewel de verlichte ik-loze staat.

Godrealisatie en genade

Naast verlichting kan ook Godrealisatie ontstaan. Je ervaart dan alles vanuit een staat van Genade. De staat waarin je als mens functioneert vanuit oneindig Bewustzijn plus het oneindige Eenheidsliefdesveld. Deze staat van Genade zal je alleen overkomen als het je diepste intentie en wens blijft, het allerbelangrijkste in je leven. Als op sommige momenten je relatie, werk of wat anders als het belangrijkste wordt gevoeld, dan zal de staat van Genade en Godrealisatie je niet kunnen overkomen. De wens en focus hierop moeten altijd het hoogste doel van je leven en je aandacht zijn.

Inwijdingsproeven

Inwijdingsproeven aangaande deze ontwikkeling en wens ontstaan, zoals de uitdaging op het gebied van tweelingstraal relaties of iets met je ouders, inkomsten of kinderen. De weinigen die de totale omzwaai naar de staat van Genade en Godrealisatie maken, hebben altijd deze instelling voor ogen gehouden en hun gevoel en aandacht onthecht van alles dat hen beperkte en afleidde.

De spirituele mens die zijn persoonlijkheid blijft waarnemen vanuit het hart en vanuit de subtieler ik-kern zal veel meer herkenning vinden. De Mens op zoek naar de God(svonk) in hemzelf gaat echter een dieper (inwijdings-)pad van alleen naar Al-Een zijn!


  •