1Groei door weerstand

Geschreven door René de Quastenitwaar ga je heen.jpg

Vaak denken we dat als alles in goede harmonie verloopt we het beste uit het leven halen, maar is dit ook zo? Kan het niet zo zijn dat juist de disharmonie ons brengt naar waar we moeten zijn, namelijk bij onszelf. Een roeier kan alleen vooruit komen door de weerstand die de riemen ondervinden in het water en omhoog springen lukt alleen als de ondergrond niet meewerkt. Omarm je weerstand en ontdek wie je bent.

Drie kenmerken

Alles wat zich in het zichtbare universum aan ons kan voordoen wordt gekend door drie factoren.

  • Een inwonende kracht, god of geest die het sturende element is
  • Een vormlichaam dat nodig is voor manifestatie
  • Dualiteit als voorwaarde voor de verschijning van die vorm

De derde factor is nodig voor groei of bewustzijnsverruiming. Alles op aarde is dualistisch van aard en streeft naar eenheid, de oorspronkelijke toestand van waaruit alles ontstaan is. Eenheid is alles en hoeft niets te kennen. Juist het ontbreken van eenheid maakt dat bewustzijn in beweging komt en zich bewust wordt van zichzelf.

Polarisatie

Een mooi voorbeeld hiervan is een magneet. Hoe sterker de ene pool, hoe sterker de andere pool. Altijd is er een evenwicht tussen de krachten die zichzelf in stand houdt. Het midden van een magneet is echter niet te vinden. Hoe klein de kracht ook zal zijn, het nulpunt (midden) kan niet bereikt worden.

Als dit nulpunt wel aanwezig zou zijn dan voldoet de stof niet meer aan de kenmerken voor het zichtbare universum en zal verdwijnen, opgaan in de eenheid die kenmerkend is voor de geest. Zelfs al wordt een magneet steeds weer doormidden gezaagd altijd blijven er nieuwe magneten ontstaan met twee polen.

De klok en de klepel

De kracht van een magneet is aan het uiterste einde het sterkst en hoe verder naar het midden hoe minder sterk de magneet zal zijn. Wij als mensen voldoen aan dezelfde kenmerken. Hoe meer we dualistisch of gepolariseerd zijn, hoe sterker de krachten zijn die ons in evenwicht houden. Het is als de klepel van een klok die heen en weer slingert. Altijd zal de beweging de ene kant op, gecompenseerd worden door een even grote beweging de andere kant op. Zodra we in ons bewustzijn omhoog bewegen langs de klepel, is de uitslag minder sterk naar beide kanten toe.

Als een mier op het onderste puntje van de klepel zou zitten, wordt zijn leven gekenmerkt door hevige stormen. Dan weer heftig naar links en als reactie daarop weer heftig naar rechts bewogen. Kruipt de mier nu omhoog langs de klepel? Dan worden de krachten die hem heen en weer slingeren minder groot en is er minder storm. Komt de mier bovenaan de klepel dan merkt hij dat er zowel geen uitslag naar rechts als naar links meer is, maar dat de klepel nog steeds heen en weer beweegt. Zo gaat het ook in onze bewustzijnsgroei.

Doorleef de weerstand

Vaak zie ik dat cliënten geneigd zijn om bepaalde weerstand te onderdrukken of uit de weg te gaan, zodat het ophoudt te bestaan. Maar dit is slechts struisvogel politiek. Onderdrukken geeft alleen maar aan dat het wel aanwezig is, maar niet gezien mag worden. Tot er iets gebeurt en het alsnog in alle hevigheid naar buiten komt. Niet het onderdrukken van onze angsten, oordelen en emoties zorgt voor harmonie, maar juist het doorleven ervan. Net zoals de klepel niet alleen maar één kant op kan bewegen, zo kunnen we alleen ons eigen evenwicht vinden door beide polen in onszelf te doorleven.

Herken je lessen

Sterren, kosmos.jpgWeerstand is datgene dat remmend werkt en zorgt voor een spanningsveld tussen je innerlijke toestand en de buitenwereld. Je kunt dit herkennen als bijvoorbeeld oordelen, frustratie, teveel in je hoofd zitten of onzekerheid.

Stel dat je een spiegel wordt voorgehouden waarin je ziet dat je haar niet goed zit, dan kan dat irritatie opwekken. Door hiervoor weg te lopen of de spiegel te draaien, los je het probleem niet op. Je verandert dan slechts het blikveld en in een onbewaakt ogenblik laat de spiegel genadeloos weer het haar zien dat in de war zit.

De oplossing is simpel; kam je haar, kijk in de spiegel en de irritatie verdwijnt. De weerstand die je ervaart in je dagelijks leven heeft vaak een innerlijke oorzaak en door die oorzaak op te lossen, verdwijnt de weerstand. Hoe sterker je in een gepolariseerde wereld leeft, hoe sterker de tegenkracht moet zijn om dit op te lossen.

De narcist

Als je bij het ervaren van een narcistisch iemand veel weerstand voelt, kun je zeggen dat dit komt door een groot gevoel van rechtvaardigheid. Als je bij het zien van leed of ellende veel weerstand voelt, kun je zeggen dat dit komt door een groot gevoel van mededogen. Niets mis mee, maar feit blijft dat het weerstand oproept en weerstand is iets dat in jezelf zit en ook daar opgelost dient te worden. Niet door het weg te nemen (spiegel draaien), maar door het op te lossen (haar kammen).

Naast dat je uiterlijk grenzen aan kunt geven of iemand vertellen wat je wel of niet fijn vindt, is het innerlijk werk net zo belangrijk. Hoe sterker je weerstand naar een narcist, hoe sterker je kennelijk aan de andere kant van het spectrum leeft. Juist doordat je zo sterk verschilt ontstaat er polarisatie.

De narcist zal van zichzelf niet vinden dat hij of zij een slecht mens is, maar dat hij of zij een sterke persoonlijkheid is die goed voor zichzelf kan opkomen. Net zoals de klepel op het laagste punt ver uitslaat, zo zal veel weerstand ook ver uitslaan. Hoe sterker de afkeer, hoe meer innerlijk werk er nodig is om het evenwicht te bereiken.

Word je eigen tegenpool

Voor je verlichtingsproces is het belangrijk dat je oordelen over anderen en jezelf loslaat. Wil je dit bereiken, dan zal juist de pool die afkeer oproept ingenomen dienen te worden. Als je veel weerstand voelt bij een narcist zal je eerst de eigenschappen die je in die narcist veroordeelt zelf in huis moeten halen, wil je de weerstand opheffen en wil je net als de mier langs de klepel omhoog gaan klimmen. Houdt dit dan in dat je zelf als een narcist door het leven moet gaan? Natuurlijk is dit niet het geval. Wel kun je kijken naar de positieve aspecten van een narcist en dit zelf in de praktijk brengen.

Vaak zie je dat juist die punten die weerstand oproepen aspecten zijn die je zelf te weinig ontwikkeld hebt. Een narcist is een sterke persoonlijkheid die goed voor zichzelf kan opkomen, zich niet laat ondersneeuwen door een ander en kenbaar weet te maken wat de eigen doelen of wensen zijn. Dit vereist een sterk geloof in jezelf, zelfvertrouwen en eigenwaarde. Dit zijn dan ook de punten waar aan gewerkt kan worden. Brengt je dit zelf uiteindelijk in de praktijk dan vermindert de mening en positie die je inneemt, waardoor ook de ander minder sterk gepolariseerd wordt. Er ontstaat dus minder oordeel en afgescheidenheid. De mier klimt dan naar boven.

Stap in de orkaan van het leven

Zie dat de weerstand juist mooie lessen in zich verbergt! Dat het uitdagingen zijn die je niet uit de weg hoeft te gaan, maar juist mag gaan beleven. Als je sterk mentaal bent en niet zoveel hebt met de lichtvoetige, die als een elfje door de tuin danst en vanuit het gevoel leeft, verplaats jezelf eens in die ander. Ga zelf dansen door de tuin en ervaar wat het is om op die manier vanuit het gevoel te leven. Wordt eens de andere pool.

Het mooie van het leven op aarde is juist de dualiteit, de polarisatie, omdat het je de weg toont naar de eenheid die je kunt bereiken. Niet alleen met jezelf, maar met alles om je heen. Dit is de weg naar het midden en dit houdt niet in dat er dan geen beweging meer is. Dit houdt in dat je in staat bent om aan die beweging deel te nemen, dat je er voor kan kiezen om soms een elfje te zijn en soms mentaal te zijn. Dit houdt in dat je je in het oog van de orkaan bevindt, waar het windstil is, en er voor kunt kiezen om dan eens linksom en dan eens rechtsom de orkaan binnen te gaan en mee te gaan in alle hevigheid. Dat is leven in samenwerking met de weerstand en polarisatie op aarde, in plaats van er tegen in te gaan.

  •