Afzetten tegen je ontwikkelingsweg of leraar; een bekend verschijnsel

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

Levenskeuzes, spirituele groeiHet pad naar Godrealisatie en verlichting is een hele Weg. Het gaat daarbij niet alleen om weten Wie je Bent en de verlichting van mind en hart. Godrealisatie vraagt ook om de verlichting en het worden van je Goddelijke Vonk, in je buik, innerlijk kind, basis en gedrag. Zonder verlicht innerlijk kind is Godrealisatie, het realiseren van je Goddelijke Vonk in je gedrag, onmogelijk. Daardoor is de Weg lang en ingrijpend en moet het ik-centrum in alle lagen oplossen, door dienstbaar te worden aan de hoogste Goddelijke Leiding in je hart en buikgevoel. Verschillende lagen in de mens kunnen verschillende ideeën en inzichten hebben. Het spirituele ikje, de persoon, ziet situaties in de dagelijkse praktijk vaak anders dan je eigen hoogste Lichtwezen of de leraar, Satsanggever en Healer die al een heel pad van transpersoonlijkheid en oordeelloosheid gelopen heeft. Je ikje gedraagt zich naar je eigen mening.

Toch hoort het allemaal bij de Weg, ook het afzetten en het persoonlijk maken, weggaan of erkenning willen krijgen van de leraar, die dat vervolgens niet doet bij onderwijs naar ik-loosheid. Een Elohim Satsanggever zal je persoonlijkheid niet pleasen, pappen en nathouden om je ego-ik nog meer te versterken. Maar als je je dat als student niet constant bewust bent, kun jij je niet erkend en gezien voelen door de leraar. Soms kun je dan beter kiezen voor spiritueel onderwijs en coaching dat je ikje nog meer bevestigd en moet je niet bij het Elohim Centre zijn. Niemand van het Elohim team zal dan ook bij herhaling proberen een student te willen vasthouden op het Inwijdingspad als er nog te vaak innerlijk verzet en afwijzing van het onderwijs omhoog komt bij de student. In dat geval is er nog geen goede basis voor transpersoonlijkheid en de ik-loosheid die nodig is voor Godrealisatie. Het gebeurt weinig, maar soms overkomt dit een student of vrijwillige participant. Je valt dan niet uit het hart van de Satsanggever. Die heeft geen oordeel, maar de student kan het toch persoonlijk opvatten en zijn ikje kan zich afgewezen voelen. Vaak stapelt het gevoel van afwijzing op herhalingslussen van de kindertijd en relaties en worden er eerst healingen op die thema's geadviseerd. Ook dat kan bij het Elohim Centre. Pas na voldoende basis kan dan het Pad naar Godrealisatie weer worden opgepakt.

De tegenstellingen duren net zo lang totdat het denken, handelen, spreken en werken, het weg willen lopen en de innerlijke saboteurs, onder de eigen leiding van het ik-loze Goddelijke Zelf gaan vallen. Het is normaal dat er veel verwarring is, omdat je het deel volgt waar je het meest contact mee hebt, dat je bewust bent en dat je het beste kent, maar niet altijd is dat het meest verruimde inzicht en Goddelijk deel en niet altijd zijn de andere lagen in jezelf al dienend en gehoorzaam aan je Goddelijke Leiding en ware Zelf. Daarom zijn er Satsanggevers die de processen kennen en meer van je waarnemen dan je soms in de gaten hebt. Zij wijzen je steeds op je hoofdpad en je ware Essentie en leiden je weg bij je valkuilen. Ze hebben die allemaal ook zelf meegemaakt. Elohim Satsanggevers staan voor een grotere Waarheid en dat is niet altijd leuk, maar vaak wel wat je nodig hebt. Soms doen ze het zachtaardig door het nog eens opnieuw uit te leggen, soms blazen ze vanuit Liefde alle ja-maars van je ego omver als herhaalde uitleg niet helpt. Maar dit gaat alleen aanstaan als het bedoeld is. Satsanggevers volgen de Bron in zichzelf, ook bij het coachen van jou. Ze zijn voorbij aan de bevestiging dat ze aardig gevonden moeten worden of je hun raad opvolgt. Het gaat niet om hen, maar om het ik-loze onderwijs dat je Godsvonk op de voorgrond doet leven.

Soms kan het weglopen, boos worden of afzetten opkomen in een student of vrijwilliger

In dat geval zal hij/zij het gelijk willen zoeken bij anderen waarvan diegene vermoedt dat het daar te krijgen is. Als Elohim team maken wij dat al jaren mee en vatten het niet persoonlijk op. Het hoort gewoon bij het proces. Wel vinden we het jammer voor de Ziel van de student als 'ie weer een zijweg pakt, maar de Weg wordt toch wel gelopen. Het maakt niet uit hoe lang die duurt.

De Sacrale energie op de Elohim Krachtplaats die non-duaal en Heilig is, werkt helend en ondersteunend bij dit proces. Samen met de hoger dimensionale lichtsfeer van de woon-werk-gemeenschap en de teamleden ondersteunt dit diepgaand en voelbaar je Ziel, Missie en Godrealisatie. Gelukkig voelen, eren en ondersteunen de meeste bezoekers, studenten en vrijwilligers deze zuivere en sacrale sfeer ook en draagt hun Liefde en dankbaarheid daar nog meer aan bij, net als aan de natuur. De bijzondere sfeer van de Krachtplaats wordt daarnaast vooral in stand gehouden doordat teamleden, vrijwilligers en bewoners hun eigen weg naar Ontwaken, verlichting en Godrealisatie lopen, waarbij men continu oefent en gecoacht wordt naar eenheid, non-dualiteit en het niet stapelen van negatieve gedachten en gevoelens. Wonen op de Krachtplaats brengt veel, maar vraagt ook veel. Bewoners voelen zich verantwoordelijk voor de zuivere sfeer op de Elohim Krachtplaats en in de natuur. Zij dragen dit samen met de gasten die met respect en dankbaarheid in "hun" tuinen, aura en gebouwen te gast zijn. Het is als een wederzijds licht-liefdesgeschenk.

Lees meer: