10Afzetten tegen je ontwikkelingsweg of leraar; een bekend verschijnsel

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

Levenskeuzes, spirituele groeiHet pad naar Godrealisatie en verlichting is een hele Weg. Het gaat daarbij niet alleen om weten Wie je Bent en de verlichting van mind en hart. Godrealisatie vraagt ook om het worden van je Goddelijke Vonk, in je buik, innerlijk kind, basis en gedrag. Zonder verlicht innerlijk kind is Godrealisatie, het realiseren van je Goddelijke Vonk in je gedrag, onmogelijk. Daardoor is de Weg lang en ingrijpend en moet je ego-ik-centrum in alle lagen oplossen. Je doet dit o.a. door je bewust te zijn van je negatieve of duale innerlijk kind-reactiepatronen en die te overstijgen ook al begeef je je dan buiten je comfortzone. Maar ook door je steeds af te stemmen op het volgen van de hoogste Goddelijke Leiding in je hart- en buikgevoel en niet alleen die van je persoonlijkheid te volgen. want verschillende lagen in de mens kunnen verschillende ideeën en inzichten hebben en dat mag onder de hoogste Orde worden gebracht. Het spirituele ikje, de persoon, ziet situaties in de dagelijkse praktijk vaak anders dan je eigen hoogste Lichtwezen of je leraar-satsanggever die al een heel pad van transpersoonlijkheid en oordeelloosheid gelopen heeft.

Toch hoort het allemaal bij de Weg naar ik-loosheid en verlichting. Ook het afzetten en het persoonlijk maken, weggaan of erkenning willen krijgen van de leraar, die dat vervolgens juist niet geeft bij zijn onderricht naar ik-loosheid. Hij of zij zal je persoonlijkheid niet pleasen, pappen en nathouden om je ego-ik nog meer te versterken. Maar als je je dat als student niet constant bewust bent, kun jij je niet erkend, begrepen en gezien voelen door de leraar. Soms kun je dan beter kiezen voor spiritueel onderwijs en coaching dat je ikje nog meer bevestigd in al`zijn spiritualiteit.

Een verlichte leraar zal niet proberen een student vast te houden of zelfs niet aan te nemen als er nog te vaak innerlijk verzet en afwijzing van het onderwijs omhoog komt bij de student. In dat geval is er nog geen goede basis voor transpersoonlijkheid en de ik-loosheid die nodig is voor verlichting zowel als Godrealisatie. Je valt dan niet uit het hart van de satsanggever of leraar ook al lijkt dat zo. Vaak stapelt het gevoel van afwijzing op herhalingslussen van de kindertijd en relaties en worden er eerst healingen op die thema's geadviseerd. Pas na voldoende basis kan dan het Pad naar Godrealisatie weer worden opgepakt. Zie voor de weg naar verlichting en Godrealisatie de Elohim opleidingen en E-cursussen van Ingewijdene Joke ElZiam Nootebos


Het aangetrokken voelen en het verzet als tegenstellingen

De tegenstellingen duren net zo lang totdat het denken, handelen, spreken en werken, het weg willen lopen en de innerlijke saboteurs, onder de eigen leiding van het ik-loze Goddelijke Zelf gaan vallen. Het is normaal dat er veel verwarring is, omdat je het deel volgt waar je het meest contact mee hebt, dat je bewust bent en dat je het beste kent, maar niet altijd is dat het meest verruimde inzicht en Goddelijk deel en niet altijd zijn de andere lagen in jezelf al dienend en gehoorzaam aan je Goddelijke Leiding en ware Zelf. Daarom zijn er satsanggevers en leraren die de processen kennen en meer van je waarnemen dan je soms in de gaten hebt. Zij wijzen je steeds op je hoofdpad en je ware Essentie en leiden je weg bij je ik-kern valkuilen. Ze hebben die allemaal ook zelf meegemaakt. Deze leraren staan voor een grotere Waarheid en dat is niet altijd leuk, maar vaak wel wat je nodig hebt. Soms doen ze het zachtaardig door het nog eens opnieuw uit te leggen, soms blazen ze vanuit Liefde alle ja-maars van je ego bars omver als herhaalde uitleg niet helpt. Maar dit gaat alleen aanstaan als het bedoeld is. Satsanggevers volgen de Bron in zichzelf, ook bij het coachen van jou. Ze zijn voorbij aan de bevestiging dat ze aardig gevonden moeten worden of je hun raad opvolgt. Het gaat niet om hen, maar om het ik-loze onderwijs dat je Godsvonk op de voorgrond doet leven.

Als het weglopen, boos worden of afzetten opkomt zetten

In dat geval zal hij/zij het gelijk willen zoeken bij anderen waarvan diegene vermoedt dat het daar te krijgen is. Het weglopen als het niet leuk is hoort gewoon bij het proces. Net als zijwegen bewandelen, maar de Weg wordt toch wel gelopen. Het maakt niet uit hoe lang die duurt.

De Sacrale energie op de Elohim Krachtplaats die non-duaal en Heilig is, werkt helend en ondersteunend bij dit proces. Samen met de hoger dimensionale lichtsfeer en het onderricht ondersteunt dit diepgaand en voelbaar je Ziel, Missie en Godrealisatie. Gelukkig voelen, eren en ondersteunen de meeste bezoekers, studenten en vrijwilligers deze zuivere en sacrale sfeer ook en draagt hun Liefde en dankbaarheid daar nog meer aan bij, net als aan de natuur. Wonen op de Krachtplaats brengt veel, maar vraagt ook veel. Meer gevorderde" bewoners voelen zich verantwoordelijk voor de zuivere sfeer op de Elohim Krachtplaats en in de natuur. Zij dragen dit samen met de gasten die met respect en dankbaarheid in "hun" tuinen, aura en gebouwen te gast zijn. Dit werkt als een wederzijds licht-liefdesgeschenk en is prachtig!.