1 Ontwaken als Lichtwezen en Goddelijke Essentie in 4 oefeningen

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

geel hart

Advies: pas onderstaand 5x per dag toe. Ook tijdens je werk en omgang

1) Train jezelf aanwezig te blijven in het hier en nu.
Houdt volop je aandacht bij wat je nu aan het doen of laten bent en zit niet in je denkhoofd. Stap steeds terug uit je gedachtentrein of emoties. Als je een douche neemt zit dan niet in je hoofd maar geniet van het douchen. Zo kan het ook met wandelen, afwassen of luisteren naar iemand. Wees in gedachten niet alvast met het volgende bezig. Stapel je gedachten en gevoelens niet en maak ze zeker niet tot een vaststaande mening of verhaal. Train jezelf dit tenminste 5x p.d. te beoefenen. Beluister geregeld mijn audio "40% minder in je hoofd" en doe mee met de online groepshealingen en transmissies.


2) Meesterschap over het ego en denken.

Verkrijg meer bewustzijn op alles dat je uit het Nu trekt.
Merk op wanneer je denken of gevoel bezig is met het verleden of de toekomst.
Verdwijnt je Goddelijke Aanwezigheid en innerlijke Vrede, of te wel je lichtwezen als je bezig bent? Identificeer je je met het gesprek, gevoel of de klus, dan laat je je Lichtwezen in de steek. Ervaar jezelf vanuit je Lichtwezen en zie daar vanuit toe hoe je boos bent, spreekt, denkt en functioneert. Dan ben je zonder je ik-identificatie en blijf je je Goddelijke Essentie. Doorzie wie je geworden bent na de kindertijd, je oordelen over jezelf en de ander, je angsten en onzekerheden, houdingen en rollen. Doorzie en doorvoel alles wat je van jezelf minder mooi vindt en wegstopt. Erken en aanvaard ook je schaduw en oordeel niet. Aanvaard je ik-gedrag of stemming en blijf in je kern de Vrede van je Lichtwezen. Neem verantwoordelijkheid voor alles wat je bent en niet bent, accepteer het en heb er vrede mee. Ontspan als Lichtwezen. Vind jezelf oké, ook met wat er niet oké is. Mogelijk verandert je ik-gedrag zichzelf door bewustzijn, maar misschien ook niet en ook dat is wat het is.Zo blijft jij als Goddelijk Lichtwezen ontspannen en open.


3) Maak al je onderdrukte emoties en onderliggende gevoelens bewust.

Waarvan uit komt je reactie of gedachten? Maak je onbewuste en buikgevoel, ook op subtiel ziel- en gevoelsniveau, bewust. De onderdrukte emoties uit de kindertijd kunnen anders steeds opnieuw je programmaknoppen doen afgaan, net als je projecties op de plaatsvervangende ouder of gezaghebber, je zienswijzen, overtuigingen en houdingen. En mogen je emoties wel zichtbaar worden of onderdruk je ze nog steeds vanuit je opgebouwd overlevingsmechanisme van zolang mogelijk aardig zijn? Je stabiliseren als Lichtwezen blijft tot zolang onmogelijk, net als verlichting en het realiseren van je Goddelijke Essentie en GodsVonk. Als je kinderziel-emoties niet op alle lagen doorzien, overstegen en bewust zijn geworden dan blijven ze je als volwassene triggeren. Dan blijf jij gevangen in het pijnlichaam van je verleden of in de herhalingslussen van je ego-ik en kom je steeds opnieuw in afgescheidenheid en dualiteit, terecht. 


4) Verwrongen verweving met anderen

Op welke wijze verlies je jezelf in elkaar? Blijf je dan nog wel in de kern van je onafhankelijk Lichtwezen?
Wat je hoopt te vinden in die ander, zoek dat in jezelf en vul jezelf op ook al ben je graag bij elkaar! Dit kunnen kleine of grote dingen zijn. Los je ego-ik haakjes en needings, je (gedeelte) afhankelijkheid, of het op jezelf blijven staan als zelfbescherming, je dichtgaan, terugtrekken of overheersen, op door het te doorzien als niet van je Lichtwezen zijnde! Wat heb je vandaag gevoeld, gezegd, gedaan, gewenst of geoordeeld dat van je ego-ik was? Hoe zou je Lichtwezen dat hebben gevoeld of gedaan? Wat zijn je heimelijke wensen, misschien ook voor je toekomst. Voelt je ikje behoefte aan aanraking, seks, aandacht, gezien en gehoord worden, misschien op meerdere lagen, wil je meer respect, liefde of omarming en welke negatieve gedachten of gevoelens heb je daarover? Ben je afhankelijk van geld of steun of heb je nog deels een hulpverlenings-syndroom als onbewust ruilmiddel om iets van genoemde zaken daarvoor terug te krijgen? Heb je geleerd vanuit slachtofferschap eigen of andermans aandacht te krijgen of vanuit dominantie en controle? Oordeel jezelf dan niet maar doorzie het steeds opnieuw dat dat niet van je Lichtwezen maar van je ego-ik is, ook al is het pas achteraf. Uiteindelijk zal het ik-gedrag daardoor afnemen en vind je de liefde, waardering en kracht van je Goddelijke Essentie in jezelf. Wat je al dan niet krijgt van een ander brengt op den duur steeds minder onzekerheid, boosheid of teleurstelling met zich mee. Je kleine zelf bevindt zich steeds vaker in een staat van Vrede en Bewustzijnsverruiming en wordt uiteindelijk één met je grote Zelf.

 

Welke producten & workshops kunnen hierbij ondersteunen?