Bij Godrealisatie ben je Liefdesscheppende Kracht en de Goddelijke Stroom

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

 

Rust, vrede, retreat.jpgGodrealisatie op alle lagen en in alle chakra's kan niet door het spirituele ego-ik ontstaan. Wat je vanuit het ikje zelf kunt realiseren is zelfrealisatie. Het woord zegt het al. Daarom wil ik proberen over te brengen hoe Godrealisatie, dat na zelfrealisatie kan ontstaan, voelt en werkt. Het gaat bij Godrealisatie om Leven in Overgave. Geen gevoel meer kennen om van betekenis te willen zijn want je BENT dan de betekenis voor anderen. Ook zonder dat je wat zegt of doet. Er is dan een diepe, vrede-stilte basis in jezelf waar je vanuit handelt en doet. Het is je Goddelijke Straling die één is met de Aarde, met het leven, die "doet". Je Godsvonk en lichaam zijn dan één. Het is het begin en einde van je evolutieplan. Jij als persoontje kunt dat niet bereiken, nog doen, hoeveel trainingen en sessies je ook geeft of volgt... Hoe liefdevol je ikje ook is...

Godrealisatie gaat om een leven dat niet meer om jou gaat

Geen centraal-ik-punt meer waar vanuit jij voelt en kijkt naar alles. Je bent dan voorbij de ik-illusie. Je hebt dan als transpersoonlijkheid geen ik-meningen, inzichten of oordelen over van alles. In Godrealisatie is je hele lichaam Liefdes eenheid/Scheppende Kracht, de Goddelijke Stroom die door de transpersoonlijkheid heen spreekt. Je menszijn, innerlijk kind, denken en spreken, je hart, handen en voeten zijn het dienend instrument van je Goddelijke Stroom geworden. Je BENT dan de Goddelijke Moeder en Vader voor alle levende wezens in je eigen omgeving en daarbuiten tot in je kristallijnen buik en basis aan het worden. Je wordt een Amma/Bagavan (Goddelijke Liefde-Moeder/Vader) voor alle geziene en ongeziene wezens. Maar er is geen doener meer vanuit je ikje, niet iemand die liefde doet, bewustzijn brengt, cursus geeft.... Alles is veel meer onpersoonlijk of te wel transpersoonlijk. Er is niemand in Jou meer thuis die werkt aan zichzelf... ook al volg je een cursus of sessie. Je wordt dan voelbaar aangestuurd door een grotere leiding en hebt alleen je ikje nodig die het uitvoert en je gelijk moedig innerlijk kind die dienstbaar is geworden aan de grote Leiding. De Goddelijke Stroom is wat je volgt ook al moet je je hoofd erbij houden op je werk of op tijd je kinderen uit school halen... Jij BENT de Stroom.

Je hele lichaam is HET! Godgerealiseerd

Zoals je opgaat in een mooie film en er even geen kijker meer is, zo doe je geen eenheid of liefde, leer je het niet, geef jij het niet, maar Ben je het. Je hele lichaam is HET! Godgerealiseerd. Er is dan geen ikje meer thuis die er wat van vindt of mee hoeft te doen. Het gebeurt vanzelf, moeiteloos! De hulp voor deze inwijdingsweg openbaart zich nu op de Elohim Krachtplaats en in het Lemurisch Bos voor allen die bereid zijn te ontvangen en open staan om te leren. Liefdeszachtheid en Puurheid, de prachtige Gaia-Christ-Godrealisatie energie van de Elohim Krachtplaats en het Lemurische bos, stuwt ons allemaal naar directe Overgave. Net als de consulten, satsangs en (online) workshops van het Elohim team dat reeds een deel van de weg heeft afgelegd. Dat lijkt heel eng, maar toch is dat het niet door de onaardse Lemurische Gaia liefdeszachtheid die je op de Krachtplaats ervaart, als je open en mindloos genoeg bent. De Krachtplaats IS Godrealisatie en de Weg daar naar toe voor hen die vanuit Goddelijke eenvoud willen leven. Als vanzelf loop je door plekken in het Lemurisch bos waar je voelt dat delen van je ik-illusie zich afleggen waardoor je lichaamcellen en 12-strengig DNA als vanzelf de Christ-Gaia liefdeszachtheid kopiëren. De uitstralende Goddelijke kracht van de Elohim Krachtplaats bekrachtigt je Zijn, de inwijdingsweg en Bron in jou. Het bekrachtigt egoloze, angstloze goedheid, transpersoonlijkheid en kristallijnen openheid op alle lagen. Het is de meeste zachte, directe manier van onthechten van de ik-illusie op alle levensgebieden.

Bij welke levensthema’s functioneer je vanuit je ikje of Godsstroom

In de Elohim Zelfrealisatie praktijk kijken we samen met de cliënt op welke thema's en levensgebieden de ik-illusie nog speelt. Het verschil wordt heel praktisch gemaakt aan de hand van dagelijkse levensvragen en situaties tussen hoe de persoonlijkheid, ziel of de Goddelijke Stroom ermee om kan gaan. Door middel van dergelijke readingsinzichten, het huiswerk en de Gaia-Christ-energie overdracht die de Master healer-reader coach en satsanggever reeds belichaamt, verruimt de persoonlijkheid zich naar transpersoonlijkheid, zelfrealisatie en uiteindelijk naar Godrealisatie! Het subtiele ego van studenten, vrijwilligers en ook van de Elohim teamleden kan angstig worden en weerstand omhoog brengen. Het laatste subtiele ego-ik, kent angst om te VALLEN in LIEFDE. Het vindt het eng om Verbonden Liefde te worden in alle kwetsbare openheid. Geregeld zal het zich afwenden, afzetten en zijwegen gaan bewandelen. Toch zit voor velen deze Thuisreis en directe stappen er de komende jaren aan te komen. Zeker voor de multidimensionale Pillars of Light die daarmee de Paradijskinderen voor de nieuwe samenleving en aarde zullen zijn. Ook de Pillars of Light in de Elohim woon-werk-gemeenschap “The Diamond New Earth” trillen hierin mee.

Overgave en samen groeien is het allermooiste geschenk

Om de laatste ik-schil te laten vallen en volledig open en in Overgave aan God, aan de Gaia-Christ-Kracht en je Godsvonk te zijn, is het nodig de ik-teugels volledig over te geven aan de Goddelijkheid/LIEFDE. Voor de Pillars of Light, ook aan de kristallijnen openheid en eenheid met elkaar tot in de onderste chakra’s en natuur. Overgave is het allermooiste geschenk dat je hebt en bent. Die Overgave/Genade komt niet van bovenaf of van een leraar, maar van onderaf uit de aarde en je lichaam ... Het helpt je daarom ook om mee te resoneren met de Elohim Krachtplaats, waar universele Liefde, Sekinah uit de aarde omhoog komt, en met de nieuwsbrieven, audio-opnames en de workshops met satsangs. Je lichaam neemt dan de Goddelijke Stroom onder alle woorden, in de cellen op. Natuurlijk gaat het veel sneller als je op de Krachtplaats kunt verblijven/aarden of als je als vaste vrijwilliger mag komen werken binnen het Elohim Team, maar dat is niet voor iedereen weggelegd of bedoeld. Als vrijwilliger voor langere termijn, krijg je meer inzichten en helende energie om je Bovenwereld Lichtwezen-deel in je onderste chakra's te aarden en het te vertalen in het dagelijkse werk en je omgang op non-duale wijze. Je ikje zal door de Lichtcodes van de Krachtplaats, het team en door het wandelen in het Lemurisch Bos langzaam minder geïdentificeerd met alles raken. Je verruimt en leert alles minder persoonlijk te maken zoals welk werk je moet doen, of iets lukt of niet lukt, fijn of niet fijn voelt en wat je ergens van vindt. Het verschil tussen een functioneren vanuit je Goddelijke Vonk en ego-ik worden binnen het team en op de Krachtplaats, veel sneller duidelijk. Je oefent in het oordeel loos omgaan met irritatie, grenzen aangeven en het kleine zelf. Als team realiseren we ons wat een Godsgeschenk het is om met elkaar ons ware Zelf, onze multidimensionaliteit en non-dualiteit te kunnen oefenen en bespreken.

Ben je geïnteresseerd in Godrealisatie en egoloosheid?

Weet dan dat het geschenk dat het Elohim team je kan bieden niet alleen bestaat uit het benoemen van je Goddelijke eigenschappen en “hoever je al bent”. Het geschenk zit hem juist ook in het concreet maken van je dagelijkse gedachten, haakjes en needings waarmee je je ego-ik-illusie nog onbewust in stand houdt. Het Elohim team is zelf ook door subtiele ego-angsten en onzekerheden heen gegaan en kan je daarom ook goed begeleiden op je inwijdingspad. Ze hebben reeds lang geleden gekozen voor hun Weg en missie. Als je wérkelijk een drive en verlangen voelt tot Godrealisatie, als dat je vóór alles gaat, dan heten wij je welkom in een persoonlijke sessie en satsang op de Elohim Krachtplaats met zelfrealisatie tuinen!


Wat kan hierbij ondersteunen?