1 Bij Godrealisatie ben je Liefdesscheppende Kracht en de Goddelijke Stroom

Geschreven door Ingewijdene Joke ElZiam Nootebos

 

Rust, vrede, retreat.jpgGodrealisatie op alle lagen en in alle chakra's kan niet door het spirituele ego-ik ontstaan. Wat je vanuit het ikje zelf kunt realiseren is zelfrealisatie. Het woord zegt het al. Daarom wil ik proberen over te brengen hoe Godrealisatie, dat na zelfrealisatie kan ontstaan, voelt en werkt. Het gaat bij Godrealisatie om Leven in Overgave. Geen gevoel meer kennen om van betekenis te willen zijn want je BENT dan de betekenis voor anderen. Ook zonder dat je wat zegt of doet. Er is dan een diepe, vrede-stilte basis in jezelf waar je vanuit handelt en doet. Het is je Goddelijke (engelen-) Straling die één is met de (Moeder) Aarde, met alle Spirits en het Leven. Als je voelt dat je dat eeuwig Zelf, dat deel van de Bron en Al-Eenheid is, bent, en dat daarbinnen het menszijn en de doener plaatsvinden.

Dus dat je niet het persoonlijk zelf Goddelijk kunt maken maar dat het persoonlijke en lagere zelf erin worden opgenomen. Je identificatie brandpunt is dan verschoven van de (spirituele-) ik kern waarom heen je leven tot nog toe draaide, naar je GodsVonk die oordeelloos het mensje in je ziet functioneren. Ook met zijn oude programmaknopen, onzekerheden en innerlijke onveiligheids-reacties. Als je je niet meer verliest in dat laatste dan worden je GodsVonk, menszijn en lichaam één. Dit is het begin en einde van je evolutieplan. Jij als persoontje kunt dat niet bereiken, nog doen, hoeveel trainingen en sessies je ook geeft of volgt... Hoe liefdevol je ikje ook is... Het is Genade en je kosmisch Plan die dit activeren op de juiste tijd. Wel kun je zelf (realisatie) uitzomen en verruimen wat betreft je identificatie met je denken, gevoel, werk(druk), relatieproblemen en innerlijk kind(patronen). je brandpunt verschuiving gaat dan eerst naar het worden van de waarnemer van je ikje en toch mee te blijven spelen op het speelveld van het dagelijks leven! Zo worden je mind en hart verlicht door zelfrealisatie. Daarna groei je naar Godrealisatie.

Godrealisatie gaat om een leven dat niet meer om jou gaat

Geen centraal-ik-punt meer waar vanuit jij voelt en kijkt naar alles. Je bent dan voorbij de ik-illusie. Je hebt dan als transpersoonlijkheid geen ik-meningen, inzichten, angsten of oordelen over van alles. In Godrealisatie is je hele lichaam Liefdes eenheid/Scheppende Kracht, de Goddelijke Stroom die door de transpersoonlijkheid heen spreekt. Je menszijn, innerlijk kind, denken en spreken, je hart, handen en voeten zijn het dienend instrument van je Goddelijke Stroom geworden. Je BENT dan de Goddelijke Moeder en Vader voor alle levende wezens in je eigen omgeving en daarbuiten tot in je kristallijnen buik en basis aan het worden. Je wordt een Amma/Bagavan (Goddelijke Liefde-Moeder/Vader) voor alle geziene en ongeziene wezens. Maar er is geen doener meer vanuit je ikje, niet iemand die liefde doet, bewustzijn brengt, cursus of healing geeft.... Alles is veel meer onpersoonlijk of te wel transpersoonlijk. Er is niemand in Jou meer thuis die werkt aan zichzelf... ook al volg je een cursus of sessie want je wordt gewoon geleid. Je wordt dan voelbaar aangestuurd door een grotere leiding en hebt alleen je ikje nodig die het uitvoert en je gelijkmoedig, vredevol innerlijk kind die dienstbaar is geworden aan de grote Leiding. Ook al is je menszijn wel eens geïrriteerd. De Goddelijke Stroom is wat je volgt ook al moet je je hoofd erbij houden op je werk of op tijd je kinderen uit school halen... Jij BENT de Stroom.

Je hele lichaam is HET! Godgerealiseerd

Zoals je opgaat in een mooie film en er even geen kijker meer is, zo doe je geen eenheid of liefde, leer je het niet, geef jij het niet, maar Ben je het. Je hele lichaam is HET! Godgerealiseerd. Er is dan geen ikje meer thuis die er wat van vind of mee hoeft te doen. Het gebeurt vanzelf, moeiteloos! De hulp voor deze inwijdingsweg openbaart zich op de multidimensionale Elohim Krachtplaats met Helende Tuinen en in het Lemurisch Bos voor allen die bereid zijn daarvoor de Lichtcodes te ontvangen en open staan om te leren. Liefdeszachtheid en Puurheid, de prachtige Gaia-Christ-Godrealisatie energie van de Krachtplaats en het Lemurische bos, stuwt ons allemaal naar directe Overgave. Net als de Elohim consulten, E-cursussen, opleidingen en (online) workshops. het is niet eng door de onaardse Lemurische Gaia liefdeszachtheid die je op de Krachtplaats ervaart. De Krachtplaats IS Godrealisatie en de Weg daar naar toe voor hen die vanuit Goddelijke eenvoud willen leven. Als vanzelf loop je door plekken in het Lemurisch bos waar je voelt dat delen van je ik-illusie zich afleggen waardoor je lichaamcellen en 12-strengig DNA als vanzelf de Christ-Gaia liefdeszachtheid activeren. De uitstralende Goddelijke kracht van de Elohim Krachtplaats bekrachtigt je Zijn, de inwijdingsweg en Bron in jou. Het bekrachtigt egoloze, angstloze goedheid, transpersoonlijkheid en kristallijnen openheid op al je lagen en dat gebeurt stap voor stap elke keer dat je er komt. Het is de meeste zachte, directe manier van onthechten van de ik-illusie op alle levensgebieden.

Bij welke levensthema’s functioneer je vanuit je ikje of Godsstroom

Het subtiele ego van studenten, vrijwilligers en ook van de Elohim teamleden kan angstig worden en weerstand of verzet omhoog brengen. Het laatste subtiele ego-ik, kent angst om te VALLEN in LIEFDE. Het vindt het eng om Verbonden Liefde te worden in alle kwetsbare openheid. Geregeld zal het zich afwenden, afzetten en zijwegen gaan bewandelen. Toch zit voor velen deze Thuisreis en directe stappen er de komende jaren aan te komen. Zeker voor de multidimensionale Pillars of Light die daarmee de Paradijskinderen voor de nieuwe samenleving en aarde zullen zijn.

Overgave en samen groeien is het allermooiste geschenk

Om de laatste ik-schil te laten vallen en volledig open en in Overgave aan God, aan de Gaia-Christ-Kracht en je GodsVonk te zijn, is het nodig de ik-teugels volledig over te geven aan de Goddelijkheid/LIEFDE en de hulp van Moeder Natuur. De Pillars of Light leren zich ook te openen voor de kristallijnen openheid en eenheid met elkaar tot in hun onderste chakra’s en innerlijk kind. Overgave is het allermooiste geschenk dat je hebt en bent! De echte Overgave/Genade komt niet van bovenaf, vanuit je inspanning of van een leraar, maar van onderaf uit de aarde (Sekinah) en je lichaam zoals dat ook gebeurt op de Elohim Krachtplaats.