2 Heb je genoeg van al dat werken aan jezelf, kom dan naar satsang

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

multidemensionaal3.jpgHet ik, is je persoonlijkheid die overal iets van vindt. Die wil hebben wat je mist en af wil van datgene dat er juist nu wél is. Het blijft nooit tevreden met het hier, zoals de situatie nu is. Het ik wil meer begrijpen en reikt uit naar meer kennis, inzichten, menselijke liefde, aandacht, geld of lichtvrienden om alle processen en gevoelens mee te bespreken.

Maar wees niet bang voor de ik-loze, Goddelijke ruimte want als je de ik-denker en het behoeftige innerlijk kind doorziet en maar laat kletsen, als je naar jezelf kunt kijken vanuit Gods glimlach, word je mild. Word je compassie, je ware Zelf en Godsvonk. Je ziel is de boodschapper tussen je persoonlijkheid en Godsvonk. Wie krijgt de steun van je ziel? Je ego of Godsvonk?

Vaak zie ik dat mensen die gewend zijn te functioneren vanuit het persoonlijkheids ego, snellere leerlingen zijn op weg naar het belichamen van hun Goddelijke Natuur, dan de Lichtwerker die denkt dat ‘ie er al is door alle gaven, inzichten en de hulp die hij anderen reeds kan verlenen vanuit het hart. Vele Lichtwerkers kennen de taal van het eenvoudige en onthechte transpersoonlijke zelf nog niet voldoende en hebben nog een subtielere (spirituele) ik-kern los te laten om hun Godsvonk en Ware Zelf te worden.

Overgave, Stilte, Waarheid, God en Geest kunnen niet worden begrepen, alleen geleefd

 

Als je workshops volgt doe het dan niet omdat je anders niet goed genoeg bent

Zie in de Ontwaakte leraar, satsanggever of therapeut slechts de leidende hand van de Christuskracht en Godrealisatie. Je hoeft niks met de persoon (die is immers ook mens en kan vervelende eigenschappen hebben) en die hoeft niks met jou als persoon. Maar die hand van een gerealiseerde leraar heb je soms wel nodig om je persoonlijkheid transparant te maken net zolang totdat je GodsVonk permanent op de voorgrond komt in je bestaan. Op een dag zul je dan weten dat het klaar is. Dat gaat door deze tijdgeest nu sneller dan ooit mogelijk was!

Als je een hekel hebt aan de healer of leraar of hem juist op een voetstuk zet realiseer je dan dat het niet om de mens gaat maar om het Ontwaakte zelf in die leraar, om de Christuskracht van de leraar of healer. Geef je kracht/macht niet langer weg maar realiseer je dat als je naar een retraite, satsang, workshop, sessie, ashram-gemeenschap gaat. Zolang je verzet voelt tegen je eigen afhankelijkheid (van het Licht of de workshop van die ander), tot zolang is je ikje nog op de voorgrond. Het ikje dat je altijd weer zal teleurstellen. Laat je ziel je de weg wijzen naar je Goddelijke Vonk en de stille Weg naar binnen, via de hand, het worod en het onvoorwaardelijke Hart van de Ontwaakte leraar. Gun dat jezelf en volg daarmee je Waarheidsweg als die van binnenuit stuwt en roept.

 

Lees meer: