Pas als vrouwen zijn voorgegaan zullen mannen hun plek innemen

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

indalende collectieve zielegroep-krachten bepalen momenteel ons té zachtaardig of té hard en op zichzelf gericht gedrag. Botsingen met het andere geslacht, het niet meer pikken, eigen en andermans ego worden nu ongesluierd doorzien, ongezonde innerlijke afgescheidenheid tussen onze eigen (innerlijke) man en vrouw lichten nu op omdat we sterk groeien als multidimensionale zielen. Vaak hebben we vaders en mannen gekend die te stellig gericht waren op de eigen mening en (financiële) doelen. Die weinig in- en aanvoelend of meelevend vermogen hadden naar hun omgeving en zich richten op zichzelf. Vaders en mannen die de vrouwelijke zachtaardigheid, zorgzaamheid en liefde niet echt genoeg zagen en waardeerden en het vanzelfsprekend vonden. Zo werden mannen generaties lang opgevoed. Weg van hun eigen innerlijk jongetje en gevoeligheid. Kracht, geld of ambitie werden en worden in de huidige maatschappij soms meer gewaardeerd dan zachtaardigheid en liefde. Ouders die die liefde en respect als ruilhandel gaven, dus alleen wanneer het kind zich gedroeg zoals zij verlangden. Deze veelal onbewuste patronen werken ook door in de latere relaties waardoor het hart niet meer veilig is en zich kan verbinden. Mannen waren en zijn soms ook onbewust bang voor de liefde. Ook voor die laag in zichzelf, maar ook voor vrouwen die hem willen claimen en bezitten uit naam der liefde. Ook mannen hebben moeders en vrouwen gekend die zich steeds maar aanpasten, stil hielden of op de weggeefstand stonden waardoor echt respect voor de zorgzame liefde van een vrouw ook lastig was en is. Vrouwen hebben mannen niet gewaardeerd in hun gerichtheid op financiële, praktische of mentale doelen. Beiden partijen zagen vooral wat ze niet van elkaar kregen.

Rechtlijnige mannenkracht en het té zachtaardige vrouwenhart

Ware zelf vs ego.jpg [1]

Generaties hebben we elkaar niet echt gezien en gewaardeerd en dat heeft gedurende vele incarnaties een groot veld gecreëerd van diepe collectieve wonden, afgescheidenheid, boosheid en innerlijke onveiligheid. Dit grote veld wil nu in zijn volle omvang incarneren om te helen. Eigen ego en projecties op elkaar mogen daarom worden doorzien, maar ook duidelijkheid, boosheid en onveiligheid moeten op tafel komen. Soms gaat het er heftig aan toe maar dat komt omdat het hele veld erachter zit en niets meer onder het matje geveegd wil worden nu we gaan leven vanuit veel meer lagen. Het hogere én onbewuste trillen steeds meer open maar de echte oplossing ligt in het hart. Niets wil meer verstopt worden achter een te krachtige of te zwakke houding. Een houding die uit de verbinding van het hart gaat . . . Voor het slapen gaan zal er hulp uit de Bovenwereld kunnen worden gevraagd voor de heelheid van de eigen innerlijke man en vrouw en het loslaten van de oordelen over elkaar ... Ook kunnen Lichtwesen tinctuur "Chamuël" en Elohim zelfrealisatie tinctuur "Hart" veel ondersteuning bieden

Pas als vrouwen zijn voorgegaan zullen mannen hun plek innemen.

De té rechtlijnige mannenkracht en het té zachtaardige vrouwenhart uit onze bloedbanden en zielegroep activeren als groot collectief veld, doordat we ons steeds verder in onze hogere zieledelen openen en bewuster worden. De vrouwelijke groepswond is die van zich niet geliefd of verbonden voelen en de mannelijke wond is die van zich niet gewaardeerd weten. Het zachte liefdevolle zorgzame en openstaande vrouwenhart dat zich niet gezien en gewaardeerd voelt zal óf verhard zijn geworden of zich hebben teruggetrokken in gelatenheid, aangepastheid en weggeefstand. Maar in ons eigen gedrag, gevoel en in de relatie met onszelf en de en de man willen we dit nu transformeren want als we dit niet doen zal, door de Bron-Krachten die nu spelen de man zich harder opstellen, afzetten of nog meer richten op presteren. Ook met onze innerlijke man in vrouwen en mannen kan dit gebeuren. Hij zal zich nog meer op zichzelf kunnen gaan richten i.p.v. op "wij". Hij zal een grotere werk- en prestatiedruk kunnen opbouwen of innerlijke saboteurs tegen het wij-gevoel en vrouwelijke. En de vrouw zal nog bozer worden, omdat haar liefde en zachtaardigheid niet gezien worden en zij kan zich gaan afscheiden totdat eigen waardering en liefde zich op meerdere niveau's in haar verdiepen waardoor ze gevuld wordt met zichZelf.

We zien de opstand in onszelf zowel als in de wereld

Krachten komen tegenover elkaar te staan maar uiteindelijk zal de liefde door bewustzijnsgroei winnen. Vrouwelijkheid is eeuwenlang onderdrukt en ondergewaardeerd geweest. Mannelijke energie was de norm geworden. Nu komt de vrouwelijke energie echter steeds meer beschikbaar. De allerhoogste opdracht voor zowel vrouwen als mannen begint onder de voorlopers. Deze luidt; de vrouwelijke energie lief te hebben, te eren, en verder te belichamen. Pas daarna zal ook de mannelijke energie weer zijn juiste plek kunnen innemen; naast haar als liefdevolle krachtige aanwezigheid en naast zijn eigen kwetsbare binnenkant én als maatschappelijke dienstbare kracht die er is voor alles wat liefde, wij-zorgzaamheid en schoonheid is. Zo ontstaat de nieuwe samenleving. Alleen zijn eigen kop of doel volgen lukt niet meer in de nieuwe wereld en het zelfde geldt voor haar om niet alleen liefde, aandacht, innerlijke wijsheid of harmonie en gevoeligheid te willen van de omgeving maar om op te staan als de LIEFDE zelf. Daarbij zal de eigen mannelijke kracht ingezet dienen te worden voor verbetering en vooruitgang binnen de relatie, groep of organisatie. Binnen "wij". Beiden willen uiteindelijk maar één ding: elkaar en onszelf op alle lagen en vanuit het Heilig Huwelijk van het geheelde mannelijkheid en vrouwelijkheid, ontmoeten. We willen heel, één en gelukkig zijn. Maar het is de LIEFDE die de samenleving zal veranderen! Vanuit de LIEFDE zullen de daden komen. Daden alleen vanuit de wil en het hoofd leiden tot steeds meer relatiebreuken net als te toegefelijke zwakheid in de liefde.


Tips:

  • Zet de Goddelijke mannelijkheid en vrouwelijkheid in je huis met de door Joke ElZiam Nootebos daarvoor geprogrammeerde oranje calciet bol en zacht wit glanzende seleniet Sekinah bol.
    Het gaat hierbij om de Liefde en Manifestatie set, te bestellen via de webshop.

  • Doe mee met de workshop Beltane; liefdes-relaties, passie, seksualiteit, Heilig Huwelijk bekrachtigen
    Tijdens de workshop zullen elektriserende Beltane Vuurkrachten worden geactiveerd die passie, seksuele vreugde en een geheelde interne of externe relatie brengen. Evenals het Heilig Huwelijk.

Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin