In elke dimensie liet je steeds een 1/12de deel van je Godsvonk achter

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

aarde, manifestatie.jpgJij bent oneindige Liefde, zo prachtig, zo stralend zo vol goedheid! Jij bent de mooiste en bent in alle sferen geliefd! Kon je het maar voelen ... Je bent een  Lichtwezen en uitgezonden Vonk, komend vanuit de Bron met de hoogste missie. Oneindige Liefde en Bewustzijn is wat je bent en wat je nu als medeschepper en mens ook nog eens komt brengen in de wereld van materie. Nu ben jij die moedige engelenmens die de eenheidsliefde ook zelf komt belichamen in de aardse duale wereld. Vanuit alle eenheidssferen word je daarvoor aangemoedigd, geholpen en geprezen.

Echter, op Aarde heb je in elke incarnatie zo enorm geleden en gestreden, waardoor je verdicht en het gevoel van ultieme Liefde en oneindige goedheid kwijt bent geraakt. Je vleugels zijn gebroken maar desondanks voel je dat je een levensbestemming hebt en heb je een weten over de nieuwe paradijselijke samenleving, over je Godsvonk willen worden, dat groter is dan je ikje en over hoe relaties echt zouden kunnen zijn... Door al het aardse lijden heb je echter een vernauwde ik-oppasser met ik-denken en ik-gevoel ontwikkeld, daarom zoek je nu naar Wie je Bent en je doel op Aarde.

Om je in je grote Zelf als oneindige Liefde, in het volledig potentieel van al je 12 dimensionale Lichtwezens en het medeschepper zijn weer te kunnen ervaren moet je door de (ego) ik-loze Poort. Als je dat gedaan hebt zul je samen met andere gelijkgestemden je missie vinden in het werken voor The New Diamond Earth vanuit oneindige Liefde, Vreugde en dienstbaarheid. Je zult een richtingaanwijzer en blije open ruimte voor anderen zijn omdat je ik-denken en ik-centrum stil is geworden. Het leven draait niet langer alleen om jou.

Lichtcodes ophalen in the Diamond New Earth woon-werk gemeenschap

In de woon-werk gemeenschap van bewoners, medewerkers en vrijwilligers vind je gelijkgestemden die reeds vormgeven aan The Diamond New Earth. In het hogere Licht van de Elohim Krachtplaats en van het team ontvangt iedereen, tijdens elk herhaald bezoek of verblijf, meer ik-loze Lichtcodes die voelbaar stap voor stap de ziel verder openen naar het realiseren van de Godsvonk en missie. Het Licht van de Krachtplaats en helende zelfrealisatie tuinen zijn er duidelijk voelbaar en uniek op Aarde. Ze activeren individuele zowel als planetaire verlichting, eenheid met de natuur en het belichamen van oneindige Liefde, Bewustzijn en Vreugde (Godrealisatie) tot diep in ieders gevoel en cellen. Ze verlichten van geest tot lichaam. Persoonlijke Elohim readings en healings, workshops, Satsang, zelfrealisatie bio tincturen, edelstenen zowel als multidimensionale inzichten en opleidingen ondersteunen dit alles.

Hoe hopeloos het ook lijkt, elk mens is Liefde waard omdat hij Liefde is en elk mens heeft een levensbestemming. Deze ontvouwt zich alleen niet vanuit de ik-denker en doener. Wil je permanente levensvervulling en geluk; kies dan voor Elohim begeleiding zodat je leert leven vanuit heel je ziel en Godsvonk om daarmee het werk van je Hart te doen en in relatie te zijn! 

Gecoached worden op permanente levensvervulling en geluk vinden

Het Elohim Centre en Healer-Reader-Coaching team kent de ontwikkelingsweg als geen ander en weet uit ervaring hoe steeds nieuwe relatie- gezins-, gezondheid en werkvragen het realiseren van een permanente levensvervulling en geluk, verhinderen. Zij hebben ervaring in het begeleiden van de volgende stap op je ontwikkelingsweg en het meenemen van de kwesties waarmee je te maken hebt in je leven.

Voor meer informatie of om te boeken neem contact op:

T: +31 (0) 597 541 539
E:
info@elohim-centre.org