1 In elke dimensie liet je steeds een 1/12de deel van je Godsvonk achter

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

aarde, manifestatie.jpgJij bent oneindige Liefde, zo prachtig, zo stralend zo vol goedheid! Jij bent de mooiste en bent in alle sferen geliefd! Kon je het maar voelen ... Je bent een  Lichtwezen en uitgezonden Vonk, komend vanuit de Bron met de hoogste missie. In elke hogere dimensie liet je ooit één van je 12 Lichtwezendelen of zielelichamen van je oorspronkelijke Goddelijke Zelf achter. De Oneindige Liefde en het Bewustzijn daarvan is nog steeds wat je bent en wat je nu als medeschepper en mens ook nog eens komt brengen in de wereld van gedrag en materie. Nu ben jij die moedige engelenmens die de eenheidsliefde ook zelf komt belichamen in de aardse duale wereld. Vanuit alle eenheidssferen word je daarvoor aangemoedigd, geholpen en geprezen.

Het volledig potentieel van al je 12 dimensionale Lichtwezens en het medeschepper zijn


Echter, op Aarde heb je in elke incarnatie zo enorm geleden en gestreden, waardoor je verdichte en het gevoel van ultieme Liefde en oneindige goedheid kwijt bent geraakt. Je vleugels zijn gebroken maar desondanks voel je dat je een levensbestemming hebt en heb je een weten over de nieuwe paradijselijke samenleving, over je GodsVonk en Lichtwezen, dat groter is dan je ikje en over hoe relaties echt zouden kunnen zijn... Door al het aardse lijden heb je echter een vernauwde ik-oppasser met ik-denken en ik-gevoel ontwikkeld, daarom zoek je nu naar Wie je Bent en je doel op Aarde.

Om je in je grote Zelf als oneindige Liefde, in het volledig potentieel van al je 12 dimensionale Lichtwezens en het medeschepper zijn weer te kunnen ervaren moet je door de (ego) ik-loze Poort. Als je dat gedaan hebt zul je samen met andere gelijkgestemden je missie vinden in het werken voor "The New Diamond Earth" vanuit oneindige Liefde, Vreugde en dienstbaarheid. Je zult een richtingaanwijzer en blije open ruimte voor anderen zijn omdat je ik-denken en ik-centrum stil zijn geworden. Het leven draait niet langer alleen om jou.

Lichtcodes ophalen in the Diamond New Earth woon-werk gemeenschap

Hoe hopeloos het ook lijkt, elk mens is Liefde waard omdat hij Liefde is en elk mens heeft een levensbestemming. Deze ontvouwt zich alleen niet vanuit de ik-denker en doener. Wil je permanente levensvervulling en geluk; kies dan voor Elohim woon-werk-gemeenschap  of opleiding zodat je leert leven vanuit heel je ziel en GodsVonk om daarmee het werk van je Hart te doen en in relatie te zijn!