Hoe leef je vanuit de vijfde dimensie?

In dit artikel vertelt Marlisa Hof over de symptomen en de ontwikkeling van de derde dimensie naar de vijfde dimensie.
Leestijd - 7 min.

gouden aarde.jpg

Leven vanuit de vijfde dimensie is niet moeilijk of ingewikkeld, het is juist heel dichtbij! Het is een bewustzijnsontwikkeling die ook jij kunt doormaken. In de derde dimensie ben je volledig geïdentificeerd met je gedachten, overtuigingen, mind-verhalen en ligt je focus volledig op de buitenwereld. Je bent continu in projectie met de mensen uit je omgeving. Je hebt meningen en ideeën over hoe jij vindt dat anderen moeten doen of wat je van hun had gewild. Er is geen bewustzijn aanwezig over een diepere rust en innerlijke vrede.

In ontwikkeling van de derde naar de vijfde dimensie

Vanaf de derde dimensie ontstaat zelfreflectie. Je leert te kijken naar jezelf, je gedrag en handelen. Je gaat inzien hoe je anders had kunnen reageren. Als dit genoeg is geoefend verruimt je bewustzijn in de vijfde dimensie. Je gaat nog meer, dan in de derde dimensie, leren over jezelf, nog meer patronen ga je doorzien, alles wordt als het ware onder een vergrootglas gelegd. De zoeker wordt in je wakker opzoek naar nieuwe waarheden, diepere inzichten en zingeving. Je beseft dat er meer is tussen hemel en aarde en dat jij niet alleen je lichaam bent. Een besef komt bij je binnen, je bent een veel groter bewustzijn met Gaven en kwaliteiten.

Je zielebewustzijn is een wij-bewustzijn met Grotere Gaven

Een symptoom van de vijfde dimensie is dat je in verbinding met je ziel komt. Je ziel is geen ik-bewustzijn zoals in de derde dimensie, maar een wij-bewustzijn. Dit betekent niet dat je gelijk het ik-gevoel kunt loslaten vanaf de vijfde dimensie, dat ontstaat pas later in de ontwikkeling vanaf de zesde dimensie. Doordat het zielebewustzijn wel de potentie heeft van een wij-bewustzijn maakt dit dat je veel ruimer naar alle situaties in je leven kunt kijken. Je geest is veel meer verruimd en vanuit die verruimde geest weet je dat er meer is. Je begint stap voor stap met bewust worden wat dit ‘meer’ is, om dit vervolgens ook in het aardse te brengen, via je gedrag en handelen. Tijdens dit proces worden daarmee ook Gaven, Liefde en zielskwaliteiten in je versterkt en ontwikkelt, je kan bijvoorbeeld denken aan;

  •  een dieper inlevingsvermogen,
  • dankbaarheid,
  • mededogen,
  • diepere inzichten,
  • in volledige aanwezigheid kunnen luisteren,
  • je in – en aanvoelendheid worden versterkt,
  • net als je innerlijk weten, horen of helderziendheid,
  • een diepere liefde voor de natuur, dieren, edelstenen, mensen en moeder aarde worden voelbaar,
  • meer rust en een diepere aarding kunnen ontwikkeld worden.

De vijfde dimensie geeft een verandering in positieve zin!

Je bewustzijn en liefde verruimen vanaf de vijfde dimensie, wat je eerst geestelijk en daarna ook gevoelsmatig doet veranderen in positieve zin. Het beste wat je in deze ontwikkeling kan helpen is een oordeelloos bewustzijn. Dat bij alles wat je ziet en tegenkomt in jezelf daar oordeelloos naar kunt kijken. En juist dit is zo lastig. In de derde dimensie was je namelijk nog niet bewust met bewustzijn bezig. Je was vooral druk met de buitenwereld. Het bewustzijn is dan nog heel duaal. Pas in de vijfde dimensie begint de eerste opening en verruiming te ontstaan, waardoor je voor het eerst anders naar situaties en jezelf leert te kijken. De dualiteit wordt iets minder, alleen is daar nog steeds een ik-gevoel. Dit ik-gevoel is, of dit nu heel sterk is zoals in de derde dimensie of meer subtiel zoals in de vijfde dimensie, een afgescheiden bewustzijn. Het wil altijd ergens naartoe of vanaf en kent niet het werkelijke zijnsgevoel, ofwel een oordeelloos bewustzijn. Het belichamen van een oordeelloos zijnsgevoel gaat niet zonder slag of stoot. De patronen van het ik-gevoel zijn namelijk verbonden aan diepliggende karmische patronen, verbonden aan het karma van je zielengroep en aan al je vorige incarnaties. Het vraagt dus je commitment om continu te willen blijven groeien, jezelf te verruimen en op te schonen.

Van de vijfde naar de derde dimensie en weer terug

aura met zon.jpgNog een symptoom van de vijfde dimensie is dat er momenten zijn dat je in verruimd bewustzijn en liefde kan zijn, maar dat lastige situaties in je leven je weer terug brengen naar de derde dimensie. Je ziet jezelf weer duaal, verdedigend of teruggetrokken reageren. Je bewustzijn is niet meer verruimd maar verkrampt en gevangen in een diep afgescheiden gevoel. Dit gaat vaak een hele tijd zo door, steeds weer van de vijfde naar de derde dimensie en weer terug in de vijfde dimensie.

Wil je ook al je angstmechanismen afleggen

Zoals gezegd vraagt het een diep verlangen en commitment om te willen blijven groeien en verruimen. Dit doe je het snelst door dat op te zoeken in je leven wat met die trilling resoneert. Je kunt denken aan boeken lezen, workshops, sessies, de Elohim Krachtplaats bezoeken en vriendschappen met dezelfde bewustzijnsontwikkeling. Hoe meer je bewustzijn wordt omgeven met de trilling van de vijfde dimensie, hoe gemakkelijker je ook die trilling in jezelf kunt integreren. Wil je alles alleen doen dan duurt het belichamen van die vijfde dimensie namelijk veel langer. Want ook al is je bewustzijn verruimt in de vijfde dimensie, nog steeds kom je heel veel valkuilen tegen. Je kunt je nog steeds te sterk vasthouden aan meningen, ideeën, standpunten, denkbeelden en je daar achter verschuilen. Angstmechanismen zijn nog lang niet onthecht en juist die angstmechanismen zijn je grootste saboteurs. Heel ongemerkt kunnen angstmechanismen je weer vanuit een oud denkkader naar het leven laten kijken. Het lijkt dan dat er geen mogelijkheden zijn, iets is er niet voor jou, het ligt weer aan een ander, angst voor tekorten. Je komt dan terecht in het afgescheiden denken.  

Leven in overgave

Vanaf de vijfde dimensie ga je in wezen de ontwikkeling aan van overgave. Dan ga je doorzien dat je niet je mind, gedachten en controle mechanismen bent. Deze weg kan van tijd tot tijd heel vermoeiend zijn. Het lijkt alsof er geen einde aan komt. Dat gevoel ontstaat doordat er nog steeds een ik-gevoel in je aanwezig is die ergens naartoe of vanaf wilt. Dit blijft een enorme valkuil. Vanuit dit ik-gevoel word je uiteindelijk moe van ontwikkeling, van de sessies of workshops die je mogelijk allemaal hebt gedaan en de boeken die je hebt gelezen. En juist dit omslagpunt is belangrijk. Je bent dan heel dichtbij, dichtbij om het eerste ik-gevoel af te gaan leggen. Als je op dat punt nog steeds de drive voelt die doorgaat, toch blijft luisteren naar wat je intuïtief doorkrijgt wat jou kan helpen bij verdere zuivering en inzichten, dan is er een grote kans dat een laag van die ik-jas bij je wegvalt. Je voelt dan dat je je innerlijke ontwikkeling niet meer doet om ergens te komen. Je gaat dan de ontwikkeling aan voor het worden van al je zielsdelen, vanuit ontspanning, overgave en rust. Ontwikkeling is niet meer een moeten om aan jezelf te werken en te veranderen. Je ontwikkelt je omdat het zo voelt. Je bent een stap dichter bij het zijnsgevoel. Ontwikkeling wordt dan steeds meer een spel en de liefde voor jezelf wordt meer voelbaar.

Een vurig verlangen voor overgave

Vanaf dat punt ga je nog meer alles onder de loep nemen. Nog meer van jezelf wil je onder ogen zien. Het wordt leuk om te zien waar je nog aan gehecht bent omdat je er niet meer vanaf wilt. Het verlangen in jezelf om alles te onthechten en te worden wie je werkelijk Bent neemt steeds meer toe. Het is niet meer alleen een idee van je mind, maar een vurig verlangen vanuit je gevoel. En juist dit vurige verlangen is je grootste vriend, het kan alles doorbranden van wie je dacht te zijn. Om uiteindelijk, net als de Fenix, opnieuw te herrijzen en de nieuwe Jij te belichamen van wie je werkelijk Bent, Bewustzijn.

Het gaan doorzien van je innerlijke (duale) kind en andere thema’s

In het gaan belichamen van de werkelijke Jij kom je ontzettend veel tegen in jezelf in verschillende thema’s. Je gaat o.a. de ontwikkeling aan van je innerlijk (duale) kind, het onbewuste deel in jezelf en de verbinding tussen je innerlijke man en vrouw. Dit is ook wel de verbinding tussen je kracht en gevoeligheid. Je gaat je bewust worden van verschillende patronen, hoe je soms open of juist afgescheiden bent met moeder aarde, alle mensen en de natuur om je heen. Heel dit proces gaat stap voor stap. En als je groeit in bewustzijn is het heel fijn andere inzichten te ontvangen, want juist middels die inzichten kun je ineens heel anders tegen de dingen aankijken en verruimt je bewustzijn en liefde nog meer. Wanneer het kwartje valt kan je je ineens weer een stuk verruimder, lichter en gemakkelijker voelen.

Online cursus over de vijfde dimensie

Vanuit eigen ervaring en de belichaming van de groei van de derde naar de vijfde dimensie is een online cursus ontstaan waarin alle thema’s die zijn benoemd worden meegenomen. Je leert wat je kunt doen om de dualiteit in jezelf te overstijgen. Hoe jij permanent kunt leven vanuit de vijfde dimensie en kunt doorgroeien naar de zesde dimensie. In de online cursus ontvang je ontzettend veel inzichten, coaching, tips, satsang (= energieoverdracht voor je ware Zelf) en lessen over de verschillende dimensies in bewustzijn. Naast alle inzichten en satsang ontvang je ook groepshealingen die jou in korte tijd diepergaand openen om karmische patronen, welke in je DNA en genen besloten liggen, te schonen en jou te openen naar de ware Jij!

Een nieuwe wereld begint in jezelf

Alle mensen verlangen vrede, rust, stilte en gemak. Sommige mensen zijn nog te afwachtend wanneer het nu buiten henzelf gebeurt. Ze wachten totdat de wereld ineens een vredige en liefdevolle plaats gaat zijn. Ik zeg je wacht niet langer, wacht niet totdat de wereld verandert, maar weet dat de verandering in jou ligt! De wereld van vrede, eenheid en liefde ken je al vanuit de geest. Nu mag dat grotere bewustzijn wat je kent in je lichaam, gedrag en handelen integreren. De vijfde dimensie begint niet buiten jezelf maar in jezelf. Als je de vijfde dimensie belichaamt dan is er altijd vrede, eenheid en liefde in je, ongeacht hoe de wereld en situaties nog buiten jezelf zijn. Jij resoneert in een andere trilling en werkelijkheid. 

Doe je ook mee aan de online avond cursus over de vijfde dimensie?

Heb jij ook de drive en het verlangen de vijfde dimensie van eenheid, vrede en gemak te belichamen?
Klik hier voor meer informatie

 Docente Marlisa Hof

Marlisa 2017-klein.jpg

Als Elohim docent en Master Healer-Reader coach werk ik met alle hoge en aardse dimensies van je persoonlijkheid, ziel en Goddelijke essentie. Ik open je en verbind je met je hoger Bewustzijn, zieledelen, oorspronkelijkheid, tot in je basis- en tweede chakra.

Ik ga direct naar de kern en je ontvangt praktische, bondige en heldere informatie voor jouw ontwikkelingsweg en vragen. Trauma’s, onzekerheid, onveiligheid en karmisch weefsel laten tijdens mijn workshops en sessies voelbaar los uit je cellen, DNA en genen. Als je zover bent gaat dit zelfs tot in je verleden levens en je Oorsprong.

Als professionele satsanggever kan ik je begeleiden bij "Ontwaken, Verlichting en de Inwijdingsweg naar Godrealisatie". Reeds jaren loop ik het pad van zelfrealisatie en Inwijding, deze weg heeft mijn grootste liefde.

Klik hier voor meer informatie over mij, mijn sessies, workshops en tekstartikelen


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin