Rene tekst Staan in je Ware Zelf en toch de eenzaamheid ervaren

Groei naar ziel.jpgGeschreven door René de Quastenit

Groei en ontwikkeling kenmerken zich door een uitbreidend bewustzijn, door het Ware Zelf uiteindelijk te leven waarbij vanuit de verlichte staat dienstbaarheid en liefde op de voorgrond staan. Maar altijd blijven we mens en kunnen we emoties ervaren en delen, mits we dit onszelf toestaan.

 

 

Liefde voor het leven

Eens zal de stem van de stilte gehoord worden en verstommen de woorden in het hoofd. Er wordt geen verhaal meer gemaakt van dat wat zich voordoet, de persoonlijkheid wordt doorzien en langzaamaan komt het Ware Zelf naar voren. Er wordt geleefd vanuit de verbinding met alles en iedereen waarbij geweten wordt dat afgescheidenheid alleen maar bestaat als illusie van het ik-wezen. Er is een permanente verbinding tussen buik, hart en hoofd en al het werk wordt gedaan vanuit de dienstbaarheid aan het leven zonder dat hierbij sprake is van een weggeefstand. Vanuit liefde voor het leven, vanuit de goedheid uit het hart en vanuit helder inzicht wordt de innerlijke kracht aangewend om de medemens omhoog te helpen in bewustzijn.

Zelfrealisatie is door iedereen te realiseren

De innerlijk kracht die uitgestraald wordt op de omgeving wordt door anderen als prettig ervaren, als de steunende hand die leidt en stuurt zonder daarbij te willen bemoeien of te willen oordelen. Vanuit de transparante persoonlijkheid, die geen ‘ik’ meer kent maar die vanuit ‘wij’ leeft, wordt de ander opgetild in bewustzijn, wordt de ander aangeraakt in liefde en zal het voor de ander makkelijker zijn om de eigen innerlijke weg naar bewustzijn te lopen. De Ware Zelf mens is een baken en laat zien dat het voor iedereen mogelijk is om de weg naar binnen te vinden, dat zelfrealisatie geen utopie is maar een zelf te realiseren werkelijkheid is.

Eenheid in liefde

Juist de innerlijke kracht die uitgestraald wordt laat zien dat de eigen innerlijke processen opgelost zijn. Het laat zien dat er nog steeds gevoeld kan worden, dat er nog steeds pijn en verdriet ervaren kan worden maar dat hiermee geen identificatie meer is. In openheid en eerlijkheid wordt gedeeld met de ander, wordt verteld wat innerlijk ervaren wordt maar niet meer vanuit emotie. Vanuit de innerlijk kracht en eenheid zal de Ware Zelf mens in alles waarin ze geraakt wordt steeds de liefde blijven uitstralen. De ander zal dan ook altijd in liefde geraakt worden ondanks de misschien pijnlijke stukken.

Een gewoon mens

En juist deze uitstralende kracht maakt dat er een vorm van eenzaamheid kan ontstaan. Door in liefde te zijn en daarin de pijnstukken te vertellen zal de ander dat ervaren als een mededeling, niet wetende dat er niet meer op de uiterlijke gebieden wordt geleefd maar dat de zieleroerselen op diepere lagen aanwezig zijn. Zo kan het zijn dat ondanks de kwetsbaarheid van degene die vanuit kracht de innerlijke stukken laat zien deze niet begrepen wordt door de ander, er wordt vergeten dat achter de Ware Zelf mens ook een gewoon mens schuilt gaat.

Gedeelde smart is halve smart

Elk mens deelt zijn innerlijke stukken of gevoelens het liefst met diegene waarbij een wederzijds begrip of afstemming zorgt voor herkenning. Dit maakt dat men zich begrepen voelt, dat men zich kan inleven in de ander waardoor troost, warmte en liefde van hart naar hart kan stromen. Dit uitwisselen kan op diverse lagen en hierin wordt dus diegene opgezocht die op dezelfde laag kan resoneren of voelen. Zo voelt men zich begrepen en gesteund. Zo wordt gedeelde smart halve smart. Alleen al door een bepaalde uitstraling, door een emotie of door bepaalde woorden kan door een ander gevoeld worden dat er iets aan de hand is of dat er een hulpvraag is.

Op diepere lagen laten zien wie je bent

Aangezien niet gevoeld kan worden op welke lagen een Ware Zelf mens zijn gevoelens ervaart kan ook niet gevoeld worden in welke mate deze een hulpvraag heeft of zichzelf wil uiten in het subtiele gevoel. Vaak wordt het ervaren als een mededeling, als het vertellen van iets waar men doorheen is gegaan maar wat men achter zich gelaten heeft. Alleen door het specifiek uiten van een hulpvraag of om een troostende arm kan de ander in beweging worden gezet. De Ware Zelf mensen laten dus op diepere lagen zien dat ze graag door de ander gezien of gesteund wil worden maar juist de Ware zelf mensen zijn er als voorbeeld voor die ander en stellen zich ook zo op, niet omdat ze niet anders kunnen maar juist omdat ze vanuit kracht leven.

Onbedoeld wordt de Ware Zelf mens op een voetstuk gezet

Als niet specifiek om hulp wordt gevraagd en de ander niet begrijpt wat er verlangt wordt kan er een soort eenzaamheid ontstaan. Juist dit onbenoemde verlangen van begrip, liefde en warmte kenmerkt de mens en daarin is de Ware Zelf mens niet anders. Natuurlijk leven ze vanuit eenheid, begrijpen ze wat er speelt en weten ze hoe het allemaal in elkaar steekt maar ze blijven mens met dezelfde gevoelens. De omgeving zal in dit soort gevallen ook niet precies weten hoe ze moeten reageren want Ware Zelf mensen bieden hún juist hulp en reiken hún de hand als het nodig is en daardoor worden ze onbedoeld op een voetstuk gezet. Mensen in de directe omgeving denken dan vaak dat ze niet in staat zijn om een troostende arm te bieden omdat ze deze Ware Zelf mensen niet als gelijke zien maar als gerealiseerde mensen die alles doorleeft hebben en met hoofd en schouders boven de mensheid uitsteken.

Liefde van hart tot hart

Maar het gaat niet om het kunnen begrijpen, om het geven van advies of ondersteunende woorden. Het gaat om het voelen van mens tot mens. Om de liefde, die iedereen is en nodig heeft, te kunnen delen. Het enige dat heelt, troost en warmte geeft is liefde die vanuit een gemeend gevoel naar de ander kan stromen, die harten met elkaar verbindt en laat weten dat iedereen méns is op deze aarde en dat iedereen gelijk is.

In het midden uitkomen maakt een liefdevolle verbinding

Om in het midden te kunnen uitkomen is daar aan de ene kant de Ware Zelf mens die ‘gezien’ wil worden in wie ze is en aan de andere kant is daar de ander die denkt dat ze niet op dezelfde golflengte zit. Beiden zijn goed zoals ze zijn maar om elkaar te kunnen ontmoeten in het midden dienen beiden naar elkaar toe te bewegen. De Ware Zelf mens beseft en leeft de waarheid dat er geen verbinding is met emotie, dat het er mag zijn en dat er geen identificatie op ligt. Om te kunnen delen op gevoelsgebied zal dit dus dit zichtbaar gemaakt moeten worden zodat de ander het kan ‘lezen’ en troost kan bieden. De ander dient dan ook te gaan beseffen dat ondanks bepaalde verschillen iedereen mens is. Om in gevoel bij elkaar te kunnen zijn is er slechts liefde en aandacht nodig, er zijn voor de ander is datgene wat gevraagd wordt. Er hoeft geen oplossing te komen, gewoon zijn wie je bent en de ander ont-moeten in liefde is helend en werkt van hart tot hart, van essentie tot essentie.

 
Voor een gesprek, satsang of coaching kun je een afspraak boeken met René Quastenit.
René onderhoudt de gebouwen bij het Elohim Centre en is er coach en satsanggever. Hij is er al jaren kind aan huis.

Neem contact op om te boeken

Contact en route

T: +31 (0) 597 541 539
E: info@elohim-centre.org

Klik hier voor openingstijden, route en vakanties