Verschil persoonlijke of zielenrelaties en de huidige processen

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

Relatie, liefde.jpg
Anders dan in een relatie op persoonlijkheidsniveau ga je in een diepgaande zielsrelaties niet om elkaars pijnpunten en gevoeligheden heen, maar wordt alles opengebroken om getransformeerd en aanvaard te kunnen worden. Dit maakt dat ieder kan doorgroeien naar het grote Zelf, naar non- dualiteit en Onvoorwaardelijke Liefde (Christuskracht) want alleen dat is het doel van een zielsrelatie.

 

Als innerlijke onveiligheid en wantrouwen open en raakbaar zijn verhinderen, stopt de liefde en ontstaat dualiteit.

Een zielerelatie is bedoeld elkaar tot innerlijke groei te brengen en dat kan soms onmogelijk worden als afgescheidenheid en verdichting zijn intrede doet en doorzet. De lichtheid en blijheid van de ziel kan niet meer worden teruggespiegeld en ieder deelt zichzelf minder met de ander. Een intense en pijnlijke periode ontstaat. Maar als we onze diep weggestopte angst (uit het onderbewuste) nu aan kunnen gaan en helen verandert alles! Angst op zielsniveau om weer verlaten en niet gezien te worden, het weer niet goed te doen of hier op aarde te leven en met emoties of overheersing om te gaan,  speelt meestal al sinds meerdere levens en de vroegste kindertijd. Continue raakbaarheid en inzichten in zielerelaties kunnen de komende periode diepzittende (collectieve) patronen naar boven halen en oplossen. Weinig zelfliefde, zelfwaardering, eigenwaarde of afhankelijk zijn van aandacht of knuffels zorgen nu voor omhoogkomend diep verdriet en innerlijke kou. Door het aanvaarden en oplossen hiervan kan eindelijk het grote Zelf zich hechten aan het lichaam, het buikgevoel, innerlijk kind en de emotionele laag. Als dan eindelijk, vaak met behulp van een doorbraak arrangement met Master Healing consulten, de liefdeloosheid, afgewezenheid en het verlaten zijn van vele levens oplossen in de Liefde van je grote Zelf en Goddelijke Essentie voel je je weer gevuld, lichtvoetig en warm. Je zielerelatie is slechts de vinger op de zere plek, de aangever om tot diepere heling, ook van het onderbewuste te komen. Oordeel elkaar niet want zielerelaties zijn, in tegenstelling tot gewone relaties, bedoeld om elkaar te brengen naar Wie we echt zijn, naar de Christuskracht van Onvoorwaardelijke Liefde en onafhankelijke Kracht. Vaak lukt dat nog niet in één leven en moet je elkaar zonder oordeel in liefde loslaten en het beste gunnen wetende dat echte Geliefden en Vriendschappen tot in de eeuwigheid elkaar steunen vanuit het Hart. Alles gaat precies zoals het bedoeld is, vertrouw daarop.


Welke Producten, opleidingen & workshops kunnen hierbij ondersteunen?


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin