1Als alles stagneert in je leven, werk of relaties …

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

 

van regen in de drup.jpgWe zien steeds meer mensen die stagneren en de uitweg niet meer zien.
De huidige tijdgeest en de toename van Licht op aarde activeren nu diepgaande zielsangsten voor het leven van je hogere Licht en, voor sommigen, angsten voor het functioneren in een onbewustere en vaak duale omgeving. Beide polen zijn in ons nodig, maar de activatie daarvan roept angst en relatieproblemen op. Ook zonder dat we dat bewust hebben.

Een gevoel van onrust ontstaat

De natuurlijke reactie bij de onrust, die een onbekend innerlijk proces vaak al voor langere tijd meebrengt, is weg te gaan uit een oude situatie, daar de oorzaak te zoeken en iets nieuws te willen. Echter de uiterlijke situatie hoeft meestal niet veranderd of geoordeeld te worden. Het gaat om de binnenweg en het zuiveren van dieperliggende onbewuste angsten om bijvoorbeeld opnieuw vanuit hogere Liefde, Licht en Bewustzijn te durven leven en niet alleen vanuit het aardse zelf. De oplossing voor het onrustige vreemde gevoel in jezelf ligt niet in de buitenwereld, maar in het vinden en vervolgens aangaan van de trauma’s en blokkades rondom je Licht of aardse gerichtheid, die weggestopt zijn in het onderbewustzijn.

In meerdere levens kan het uitkomen voor je hogere Licht je leven hebben gekost

Je bent door het leven van je hogere Licht onbegrepen geweest, vermoord, alleen komen te staan en je bent je geliefden en hun warme aanwezigheid en waardering al te vaak verloren. Het heeft je zoveel pijn en angst opgeleverd, dat je ooit besloot je hogere Lichtlichamen en Ziel dan maar te parkeren om ze niet in je incarnaties en dagelijks functioneren meer tegen te komen.
Een gerichtheid op materie, alles goed willen doen, uit zijn op gezien worden of liefde of alleen de eigen mening en het eigen belang tellen, kunnen het gevolg zijn van het parkeren van je hoger Licht. Net als het moeilijk vinden onder leidinggevenden te functioneren. Immers zonder het hogere Licht van je ziel en Goddelijke Essentie werd je ego-ik sterker (je aardse gerichtheid op jezelf, op materie en de buitenwereld) maar niet je hoger inzicht, hart, wij-gevoel, blijheid, lichtvoetigheid en eenheidsdenken.

Het houvast van de doener en denker brokkelt af

Ondertussen komen hogere Lichtfrequenties vanuit het universum ook in de cellen en het onbewuste van deze mens, waardoor de ik-identificatie van de aardse doener en zijn houvast aan al het werk, de negatieve patronen of de aangepaste sociale contacten, afbrokkelen. Het nieuwe, het hogere Licht van Bewustzijn, wij-gevoel en Liefde, wordt nog niet geaccepteerd, want dat betekent open gaan, van achter de opgetrokken muren vandaan komen en vanuit de leiding van Hart en Ziel, in plaats van dat van de ik-doener en denker, te functioneren. En dat is eng, kwetsbaar en onbekend. Je wordt raakbaar. Een identiteitscrisis kan het gevolg zijn en een voortdurend niet weten, zwaarmoedigheid, vluchten en zoeken. Het is een heel verdrietig en angstige periode voor deze aards gericht mens die bang is voor het eigen Licht.

Ook de hoog afgestemde en gevoelige mens verliest het houvast aan het Licht

In de mens die vanaf de geboorte gevoelig en hoog afgestemd is, is een omgekeerd proces bezig.
Deze mens vond tot nog toe houvast in het delen van idealen, de nieuwe aarde, de ongeziene wereld en natuur. Door de meegebrachte Lichtlichamen van de ziel voelde hij/zij zich meestal licht en prettig. Hij zag vaker de engel dan de bengel in naasten en werd vaak teleurgesteld, geoordeeld of misleid. Door de huidige Lichtfrequentie verhogingen komt het inzicht dat de weg naar het Licht een vluchtweg blijkt. De tijdgeest vraagt aan de Lichtmens om het aangaan van ook het aardse menselijke en lagere zelf. Om het buikgevoel bewust te maken en te leren om te gaan met dualiteit, ego, innerlijk kind, geld, seks en agressie, van jezelf én de omgeving. Het vraagt om niet alles maar in harmonie te willen hebben, om je niet af te zonderen en niet alles vanuit mededogen te begrijpen. Sta je boosheid, autoriteit en temperament toe, zonder daaraan te kleven. Eigen je zelfwaardering en het eren van de Liefde die je bent, je toe. Sta in relaties op voor je eigen behoefte, hart- en buikgevoel, zonder resultaatgerichtheid. Spreek slechts voor jezelf en wil de ander(en) niet veranderen.

Soms merk je dat je net zo duaal wordt als anderen

Dit komt door de boosheid die je eerder vermeden, onderdrukt of soms ook geoordeeld hebt. Je bent bedoeld met je hogere Licht en ziel naar de aarde te groeien. Naar innerlijk kind, doorzettingsvermogen, kracht en geld, zodat je Licht daarin ook meetrilt. Niet als ego-ikje, maar vanuit het wij-gevoel en Ware Zelf zet je door, ontvang en geef je geld en andere zaken en sta je in je kracht. Je wordt door de kosmische Lichtkrachten uitgedaagd alles te voelen wat er te voelen valt. Zelfs je eigen schaduwpatronen en celgeschiedenissen komen omhoog om te transformeren. Niet alleen om te voelen maar ook aan te gaan zonder vlucht naar het hogere of de mind. En zonder daarbij duaal te blijven naar je omgeving en haar ego-gedrag.

Je oude houvast aan je Licht, lichtvrienden, de engelen en harmonie brokkelt af

Dit ondanks dat het krachtig staan in het aardse nog moet groeien. Moeilijkheden, onbestemde gevoelens en nieuwe verantwoordelijkheden worden op je pad gebracht als uitdagingen om hierin te groeien. Het opstaan voor de schoonheid van je subtiel voelende ziel, zowel als je menselijke behoeftes in een relatie en op je werk, worden aan je gevraagd. Je zult je liefde en inzichten niet overal zomaar uitdelen, maar alleen aan hen die willen groeien. Dat betekent soms mensen verliezen maar ook je weggeefstand en bevestiging willen hebben van anderen onthechten. Doe je dat niet dan kan je door het Universum op een zijspoor worden gezet en dan stagneert je leven(sgeluk).

Omdat je jezélf zult gaan opvullen met waardering en anderen daarvoor niet perse meer nodig hebt, stoppen afhankelijke relaties en relaties met vooral eenrichtingsverkeer, waar aan 1 of 2 kanten geen zielsgroei meer in zit. De nieuwe Mens die van de Hemel én de Aarde is, ontstaat mede dankzij jouw transformatie en daarmee een op horizontale en verticale eenheid gerichte, nieuwe samenleving!

Ik schrijf dit artikel voor jou zodat je begrijpt wat er in je gebeurt en hoe vervelend het ook is, er ontstaat tenslotte iets heel moois, namelijk je geaarde stralende leiderschap, je menselijke Engel zonder ego. Een nieuwetijds leiderschap voorbij macht en onmacht thema’s! Geef dus niet op maar doorzie de beweging!