Hoeveel vaders begeleiden hun zoon nog op het pad van man-zijn?

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

regenbooghand.jpegPure mannelijkheid in Essentie-vorm ontstaat niet door vrouwen, maar door (plaatsvervangende) vaders en broeders die het voorbeeld leven en het goede rolmodel neerzetten. In de vroege pubertijd gaat het daarbij niet om nog langer te koesteren en troetelen, maar om al snel verantwoordelijkheid en taken te krijgen die de familie dienen.

Zonen leren vroegtijdig hun intelligentie, bescherming, moed, initiatieven en daden met trots in te zetten door hen aan te moedigen en vertrouwen mee te geven en hen te leren dat mannenkwaliteiten anders zijn dan die van de moeder en zusters. Pubertijdsverschijnselen zullen daardoor flink afnemen en eigenwaarde en zingeving toenemen.

We hebben vaders nodig die hun zonen daarnaast ook leren intern en extern met emoties en gevoeligheid om te gaan, in plaats van emoties en gevoelens als lastig, als minder of als negatieve vrouwelijkheid te zien. Zonen moeten leren steeds meer verantwoordelijkheid qua taken te dragen en vrouwen te respecteren als meer gevoelige wezens. Beiden zijn initiaties voor hun mannelijkheid.

Vaders en zonen

Nieuwetijds vaders en zonen mogen leren de focus op hun doelen en daden te respecteren als mannenkracht, maar zonder daarbij ongevoelig of onbereikbaar te worden voor hun omgeving of het te doen om hun waardering. Dus zonder te willen scoren bij hun moeders, vrouwen en groep. Zij dragen zelf zorg voor hun eigen innerlijk jongetje en hart en zijn in de nieuwe tijd bedoeld om hun vrouwen en gemeenschap op eigen mannenwijze te beschermen en dienen. Mannen zullen leren de liefde, gevoeligheid en zorgzaamheid te waarderen van vrouwen en ook te herkennen in zichzelf. Echter zonder dat ze pantoffelhelden worden en zich al teveel aanpassen, want dit laatste zal steeds weer agressie en seks zonder liefde oproepen. Immers de pantoffelheld zal zich steeds weggeven en aanpassen en juist daardoor zich van tijd tot tijd agressief ontladen.

Moeders en dochters

Relatie, vrijheid, liefde.jpgHet zijn de moeders en dochters die de liefde, de warme wij-zorgzaamheid en harmonie op de eerste plaats belichamen. Zij zijn Liefde, Zachtheid en Vrede en pas van daaruit doen ze de taken. Ze worden de God-Godin door hun eigen liefdeskwaliteiten te erkennen, eren en zien hoe nodig die zijn voor zichzelf en de omgeving, ondanks dat mannen dat nog niet kunnen zien als schoonheid en hen vaak zelfs als minder (krachtig) zien door (hun) gevoeligheid en zorgzaamheid. Alleen moedige nieuwetijds(-) vrouwen zullen daarbij hun eigen kern, autonomie en leiderschap niet verliezen, zelfs al trekken hun mannen (omgeving) de stekkers eruit als ze niet op de troon gezet, gehoorzaamd en getroeteld worden. Het zijn de vrouwen die nu zullen voorgaan, ondanks dat ze heden ten dagen een soort politieagent moeten zijn om de onvolwassen man in toom te houden. Zodra moeders en dochters leren zich niet meer weg te geven tijdens hun vrouwelijk leiderschap en zorgzame zachte liefde, zullen de mannen in staat zijn alsnog door het eerste loskomen van hun moeder heen te gaan. Hij wordt dan een onafhankelijke man die zichzelf kan delen zonder iets achter te houden of zijn kracht verwrongen neer te zetten.

Pas daarna zullen er mannen komen die hun gemeenschap (moeder, vrouwen, liefde) werkelijk kunnen dienen en niet op de eerste plaats hun zelf. Zij zullen ook hun eigen gevoelens kunnen verteren, zichzelf waarderen, hun kwetsbaarheid en buikgevoel kunnen verbinden en daarbij op de eerste plaats hun doelen, taken en focus voor ogen houden. Zij zullen autonoom en krachtig zijn vanuit het hart.

Verschillende verbroken duw-en trek-relaties, depressies of burn-outs waar bij zogenaamde “primitieve” volkeren jongens (en meisjes) op jonge leeftijd reeds geleerd wordt om verantwoordelijkheid te dragen voor de groep en dienstbaar te zijn, leert men deze bovenstaande wijsheid in de Westerse maatschappij pas na eigen bewustzijnsgroei door verschillende verbroken duw-en trek-relaties, depressies of burn-outs.

Mannen en vrouwen zullen in elke situatie leren hun ziel, hart en lichaam in harmonie met elkaar te gebruiken

Relatie, liefde.jpgIn de nieuwe maatschappij zullen pubers hun waarde en bedoeling als man of vrouw al vroeg benoemd krijgen en daardoor zelf eren. Agressie, pubertijdsverschijnselen, seks zonder liefde en afgescheiden doelen en taken waarbij niet afgestemd wordt op de omgeving, zullen dan niet langer bestaan en ook de seksuele aantrekkingskracht tussen mannen en vrouwen zal gaan om de liefde en niet om het presteren. Spanning ontladen d.m.v. seks, een orgasme, lust zonder liefde, bewonderd worden, is niet langer waar seksuele aantrekkingskracht over gaat. Seks is geen doel op zich maar liefde.

Op de nieuwe Aarde komen het denken, doen en de seks alleen nog vanuit het hart en ziel. Mannen en vrouwen zullen in elke situatie leren hun ziel, hart en lichaam in harmonie met elkaar te gebruiken. Onze huidige schaduw van verwrongen mannelijkheid en vrouwelijkheid mag worden doorzien en geheeld. Mannen zullen meer wij-gevoel, invoelend en aanvoelend vermogen en liefde ontwikkelen naast hun intelligentie, doel- en daadkracht en vrouwen zullen minder last hebben van al te veel gevoeligheid en zorgzaamheid. Zij zullen hun mannetje staan, leiding en initiatieven nemen en hun groepsdoelen met hart, ziel en kracht steunen.

Nieuwetijds vaders en moeders als bewuste opvoeders zijn nu van groot belang!

Verwrongen mannelijkheid en vrouwelijkheid mag worden doorzien en geheeld. De volgende E-cursussen en audio opnames helpen hierbij:

- E-cursus "Geheelde relaties, seksualiteit en ontwaken"

- E-cursus "Liefde en de 7e dimensie in je relatie"

- Diepliggende seksuele en relationele patronen - audio healingspakket

- Bekijk hier alle 13 dimensionale audio healing met de Diamanten Codes voor de Nieuwe Mensheid

Of boek een consult bij een Elohim Master Healer Reader Coach


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin