Opleiding Ingewijdene, Earthkeeper en Godrealisatie

Ingewijde Earthkeeper, Nieuwetijds Hoeder en Sjamaan vanuit het Eenheids-Hart.
Krachtige sets Elohim Inwijdingen vinden plaats tijdens de transmissies die worden gegeven in de workshopmodules, die horen bij deze opleiding. Het is nog nooit zo belangrijk geweest om te Ontwaken in multidimensionaliteit en in de eenheid met alle Rijken. Met de sterrenvolkeren, onze hogere delen en met de natuur en haar spirits. Alle universele Krachten dagen ons uit om vanuit non duale eenheid en heelheid bij te dragen aan de op handen zijnde Gouden Tijd. Maar ook de tegenkrachten groeien. Voor hen die tegen de universele stroom in zwemmen wordt het leven steeds zwaarder en dualer. Het Inwijdingspad van interne en externe Vrede en Eenheid en de opleiding omvatten;

Opleidingsvereisten voor het einddiploma

Het opleidingstraject duurt 2 tot 5 jaar (eigen keuze) inclusief vooropleiding, en bestaat uit de volgende modules:
Heb je de vereiste (online) workshops of avonden niet langer dan 3 jaar geleden gedaan, dan tellen deze ook mee en hoef je ze niet opnieuw te doen.

1 ) Vooropleiding:

1A) 3 Losse workshops:

2) 1 Live intake-consult van 90 minuten welke je afspreekt aan het begin van je opleiding. Benoem bij het afspreken van dit consult dat het gaat om een intake voor deze opleiding. Je kunt je intake met Rene de Quastenit afspreken.

2A) 10 Persoonlijke Master Healing-Reading-Satsang sessies
Tijdens de 10 satsangs- of Master Healingsconsulten (je mag zelf kiezen welk soort sessie je inboekt) wordt de activatie van je Goddelijk DNA, je unieke lichtcodes en verlichte staat, je Goddelijke Essentie en je Lichtwezen, in je lichaam en DNA geplaatst. Het helpt je je familieaura en het collectieve karma, inclusief dat van de mannen- en vrouwenvoorouderlijnen, te overstijgen. Ook ontvang je inzichten over je ego-ik-kern ruis en hoe dat te transformeren. Je Meesterschap en Bewustzijn zullen je innerlijk kind gaan ondersteunen en andersom. Je emoties gaan er niet langer vandoor zonder de Meester! Je innerlijk kind laat de reactiviteit achter zich en leert onbevangen te genieten en deel van je Goddelijke Essentie te zijn. Niet alleen je mind en hart maar ook je onderste chakra's activeren in de verlichte staat van je grote Zelf. De telling van de sessies gaat in nadat je bij je eerste persoonlijke Master Healing-Reading of Satsang sessie hebt aangegeven dat het om deze opleiding gaat. Vergeet dat dus niet te benoemen wanneer je de eerste sessie boekt. Hier vind je de sessie tarieven.

3) 10 Audio opnames naar keuze Bekijk hier alle audio opnames.

4) 1 Online helende avondcursus waarin channelings worden gegeven met kruiden- of zelfrealisatie tincturen. Door de online cursussen zullen niet alleen lastige en pijnlijke situaties zich oplossen maar zul je steeds meer innerlijke vrede ervaren! Ook in de toekomst zal dit blijven. Je zult steeds zuiverder en opener worden in denken, gevoel en gedrag. Ook je karakter en patronen rondom geld, macht, angst voor dominantie, autoriteiten en regelgeving zullen meer loslaten. Je wordt de kracht en openheid die je werkelijk Bent en voorkomt herhalingspatronen in de toekomst.

4A) Keuze 1: “Heel het gekwetste, onveilige kindsdeel van je ziel en verlicht je 2e chakra”
Om het functioneren vanuit je Ziel, je staat van verlichting of Godrealisatie te voltooien is het nodig het kristallijnen zielsdeel van je kindertijd niet langer te onderdrukken. Tijdens deze online cursus leer je hoe je slachtoffergevoel, je eerste reactiepatroon, de onmachtgevoelens en het ego-karakter dat je daarom heen hebt gebouwd, nu als volwassene kunt herkennen en overschrijven. Je leert vanuit je Liefdesoorsprong en ware Zelf je zielekindsdeel mee te nemen en in je kracht te blijven staan.

4B) Keuze 2: "Heel de relatie in jezelf en/of met de ander, je mannelijk en vrouwelijk deel en je seksualiteit"
Tijdens je Zelfrealisatie proces ontstaan steeds vaker momenten dat je wenst je op meer lagen van jezelf te willen verbinden met de ander. Ook op die van je ziel en gevoeligheid. Je vraagt je af of de huidige relatie nog klopt voor je. Kun je jeZelf op alle lagen delen en voel je je ontmoet? Geestelijk en seksueel. Of lukt het je maar niet de juiste relatie aan te trekken en hoe komt dit dan?


5) E-cursus: Godrealisatie, Godsvonk en verlichting

* E-cursus is in constructie. Indien publicatie plaatsvindt tijdens het volgen van deze opleiding is deze alsnog vereist en ontvang je alsnog je diploma na het voldoen aan alle overige eisen. Indien je reeds de hele opleiding hebt gedaan voordat de E-cursus online is, dan kun je ze beschouwen als een ware aanrader na afloop van je opleiding.

6) Afstudeer-consult van 60 minuten, deze sessie spreek je af wanneer je aan bovenstaande hebt voldaan. Benoem bij het afspreken dat het gaat om een afstudeersessie voor deze opleiding. Je kunt je afstudeer consult met Rene de Quastenit afspreken.

Je opleidingsconsulten spreek je af bij

Je intake en afstudeer consult spreek je af met Rene de Quastenit.
De 10 persoonlijke sessies kun je met alle healers afspreken:

 

Ervaren docenten; 13 dimensiobnale Gàia-Christ© Inwijdingen

Elohim Ingewijdenen en docenten geven de Inwijdingen tijdens deze opleiding en de diverse workshops en satsangs, op kosmisch, ziel en aards niveau tegelijk. De Inwijdingen zijn 13 dimensionaal geleveld en ervaar je op je eigen bewustzijnsniveau waarbij je direct opgetild wordt naar de volgende bewustzijnsverdieping. De workshopmodules met inwijdingen hoeven niet in een bepaalde volgorde te worden gevolgd. Je kunt er 1 tot 5 jaar overdoen.

 


Wat brengen de 13 dimensionale Gaia-Christ© Inwijdingen

Deze hoogste Inwijdingen en opleiding zorgen voor een grote schoonmaak in je lichaam zowel als in de hogere dimensies van je zielelichtlichamen. Je lichtlichamen en cellen bevatten alles wat je hebt meegemaakt en wat je bent. Wanneer je de pijn daarvan zuivert blijft je Stralende Zelf, de God-Godin en egoloze Meester, over. Vanuit deze individuele Christuskracht of te wel je eenheidsliefde, ontwikkel je je door de Inwijdingen verder naar het Universele Goddelijke niveau en daarmee naar Godrealisatie en de verlichting van al je chakra's.

Je levensbestemming en Missie ontstaan. Je wordt een non duale, Ingewijde Earthkeeper en nieuwetijds Sjamaan. Deze Weg is nu mogelijk voor vele gevoelige Ontwakende, en bewuste Lichtwerkers. De 13 dimensionale Elohim Inwijdingen laten je onthechten van aangedane onderdrukking, liefdeloosheid, tekortdenken en disrespect zodat je uiteindelijk op alle niveau's en in elke situatie je Goddelijke Vonk en non duale wij-ziel leeft. De oude, gemanipuleerde aardematrix en het collectief bewustzijn hebben tot nog toe je DNA en daarmee je zielelichtlichamen, je fysiek lichaam, gevoel en gedrag aangestuurd. Je overstijgt tijdens deze opleiding stap voor stap het aangedane, (collectieve) leed waardoor je steeds meer vanuit je Ingewijde staat, vanuit je Godsvonk en het Earthkeeper-Moeder Aarde gevoel, zult functioneren. Dat gevoel is dienstbaar aan alle levende wezens.

Je bent er voor de nieuwe samenleving

De Inwijdingen van deze Elohim opleiding zorgen ervoor dat je fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel hoger en positiever zult trillen, waardoor je Lichtwezen, (de engelenmens, sjamaan en Stralende in jou), goede gezondheid en levensbestemming, op de voorgrond komen. Je bent er voor de nieuwe samenleving en gaat functioneren vanuit je hoger dimensionale ziel en grotere-liefdeslichtkracht. Je ware Natuur zal je onvoorwaardelijke Liefde (Christus-kracht) en de eenheid met Gaia (Moeder Aarde) en haar natuurspirits, zowel als de eenheid met de Bovenwereld, in je lichaam en gedrag aarden. Je leert onthecht omgaan met teleurstellingen, ook teleurstellingen over je relatie(s), werk en seksualiteit, waardoor de ander ook meer ruimte voelt. Vanuit je Ingewijdene staat en Ware Goddelijke Natuur kun je grote Sjamanistische healingen geven en je omgeving optillen. Dit oefen je ook tijdens de opleiding.

Je wordt een Ingewijdene en Meester, een Hoeder en Earthkeeper

De Inwijdingen die je ontvangt tijdens deze opleiding maken het mogelijk jezelf nog beter staande te houden. Je wordt een Meester. Je zult aan je nieuwe Zelf en je nieuwe leven vorm geven en wordt steeds meer Medeschepper, Sjamaan en Earthkeeper vanuit je verlichte staat. Je kleine zelf wordt, al tijdens je eerste 5 workshops, langzaam overschreven.

 


De grote Elohim Inwijdingen

Deze zijn gericht op het transformeren van jou en de mensheid naar een meer verbonden en multidimensionale wij-samenleving en het hoederschap voor Mens, Aarde en Natuur. Je zult meer heelheid, harmonie, begrip, liefde, inzicht, vreugde en vrijheid ervaren als je, ook tijdens je aardse werk, omgang en het begeleiden van anderen, het Inwijdingspad serieus bewandelt en toepast. Je missie begint!

De eerste set Elohim Inwijdingen

Deze zijn voorbereidende Inwijdingen voor je Lichtveld. Ze zuiveren vooral je verleden en al je lichamen en vormen de fundering voor de tweede serie Inwijdingen.
De eerste Inwijdingen verbinden je met de lijn van de energetische Earthkeepers die je zullen helpen om heel en volledig te worden. Zij activeren je ziel en Goddelijke Vonk in je functioneren en helpen bij persoonlijke vragen en processen. Het gevoel er alleen voor te staan zal door de aansluiting met de Earthkeepers, Moeder Aarde en de Bovenwereld steeds meer oplossen. Tijdens je slaap zullen ze met je werken om je oude zelf en de wonden van verlatenheid en verraad uit je verleden en uit dat van je ouders en voorouders, verder te helen. Je ontvangt Inwijdingen en Krachten die je genezende vermogens activeren.

De tweede set Elohim Inwijdingen

Deze brengen de helende en beschermende Krachten van Aarde, Water, Vuur, Lucht en Ether in je lichaam en Lichtveld. Negatieve, zware of vergiftigende energie wordt daardoor voortaan door je Lichtveld en aura afgekaatst. Hierdoor zul je ook zelf beter je grenzen kennen en aangeven waar nodig. Je gaat in je kracht staan. De tweede serie Inwijdingen herstellen tevens je plek in het grote geheel en openen je multidimensionaliteit. Ook je geboorterecht en het gevoel van recht op een plek in het hart van anderen wordt hersteld.

De derde set Elohim Inwijdingen

Deze verbranden afvalenergie op alle lagen van je chakra's zodat ze je oorspronkelijk Licht uitstralen en je daar naar handelen kunt. Je zult je oude persoonlijkheidsjas afwerpen en leven vanuit je zielelicht. Je zult grotere inzichten, meer mededogen, eenheidsliefde, een groter overzicht, meer non dualiteit en een groter hoederschap en leiderschap ontwikkelen.

De vierde set Elohim Inwijdingen

Deze plaatsen je Goddelijke Licht in je pijnappelklier en hersenen. Ook worden je achterhoofd- en voorhoofdchakra afgestemd op je hart en zul je nog beter zien voorbij de sluiers van de zichtbare wereld. Je kijken en denken vanuit je onvoorwaardelijke Hart brengt je voorbij de beperkingen van eigen wensen en meningen en activeert de Christuskracht.

De vijfde set Elohim Inwijdingen

Deze stellen je in staat met de Absolute Krachten te werken, waardoor je landschappen, gebieden, mensen, organisaties, huizen, tuinen en leylijnen kunt zuiveren en in de hoogste trilling en vorm kunt activeren. Deze Inwijdingen brengen je ook de krachten en aansluiting met de oorspronkelijke medicijnmannen en vrouwen, en met de oude indianen die in eenheid met Moeder Aarde en de Natuurspirits leven. De krachten en Divine Wezens van oude en nieuwe Krachtplaatsen op Aarde werken met je samen om meer heelheid in de wereld en het collectief bewustzijn te brengen. Door de Inwijdingen ontwikkel je nog meer Liefde en eenheid met Moeder Aarde, Moeder Natuur en het Goddelijk Pad van alle vrouwen en mannen. Innerlijke kruidenkennis en gevoel ontstaan, net als een groter in- en aanvoelend liefdesvermogen naar je mensen, de dieren, planten en stenenwezens. Net als de dankbaarheid en liefde voor je voedsel. Het belang van de grote verbondenheid vanuit het hart, vanuit broeder- en zusterschappen die elkaar helpen en doen groeien, ontwaakt en verdiept zich in je. De Bovenwereld helpt daar voelbaar aan mee. Je helpt thuis en op je werk angst, verzet, onzekerheid, reactiviteit, onvrede en emoties te overstijgen om plaats te maken voor innerlijke Vrede, Rust en een grotere wij-kracht. Je raakt afgestemd op de maan en de afnemende en weer opbouwende aardekrachten. Je voelt de zon, maan, weer- en planeetwerkingen, de seizoensinvloeden en Gaia en haar natuurlijke stralingsritmes steeds meer aan en je wordt op natuurlijke wijze een groot Sjamaan die met alle elementen samenwerkt.

De zesde set Elohim Inwijdingen

Deze Inwijdingen openen je voor plekken en mensen die het hoogste Goddelijke in je lichaam en geest activeren. Je wordt je bewust van de invloed van bepaalde mensen en natuurplekken en van wat ze in je spiegelen en bekrachtigen. Bekrachtigen ze je ik-verhalen en processen of je ik-loze Ware Natuur? Zo leer je een echte keuze te kunnen maken. Voortaan doorzie je wat en wie je kleine zelf versterkt en wat je grote Goddelijke Zelf versterkt en kun je kiezen voor het laatste. Je gaat functioneren vanuit de grote Tijd en kosmische Flow, terwijl de aardse kloktijd hier naadloos op aansluit. Je wordt een Sananda Drakenruiter die in vele realiteiten en dimensies tegelijk kan functioneren en switchen. Je beheerst de dimensies tussen je Goddelijkheid, ziel en persoonlijkheid en wordt een richtingaanwijzer, een heler, sjamaan en leraar voor de bewustzijnsgroei van een nieuwe samenleving onder leiding van je angstloze en dienstbare Goddelijke Zelf (Ware Natuur). Je zult nauw samenwerken met Moeder Aarde en alle Spirits. Ook zul je jezelf gaan ervaren vanuit je eeuwige ziel. Je identificatie met alleen deze persoonlijkheid en dit huidige leven wordt overstegen en verruimd.

De zevende set Inwijdingen: Je wordt Earthkeeper

Je hogere negen dimensionale ziel, liefdes- en scheppingkracht ontstaan niet alleen in je hart en hogere chakra's, maar ook in je buikgevoel en tweede chakra. In je warmte en verbindingen met anderen. Je gaat functioneren vanuit heelheid en eenheid. Je wordt een hoeder voor de wereldziel en het evolutieplan onder leiding van het grote universele Eenheidsliefdesveld (de Universele Christuskracht). Je Hart volgt haar missie voor het verlichten van de Aarde en Mensheid en je functioneert vanuit een groepsziel die met aardevrienden zowel als met de Bovenwereld en de Ouden, is verbonden. Je voelt je een ziener en Earthkeeper, een hoeder voor al het leven. Je draagt bij aan nieuwetijds organisaties en non duale relaties.

De achtste set Elohim Inwijdingen

Je wordt verbonden met het Kristallijnen aardenetwerk van een non duale samenleving en je wordt meer één met je Goddelijke Oorsprong. Je wordt een natuurlijk satsanggever die non dualiteit voorleeft en coacht. Je zult minder vaak ziek zijn en sneller genezen. Ook zal je verouderingsproces afnemen. Je DNA gaat trillen op haar 12 strengige oorspronkelijke vorm en laat alle karmische informatie, zielengroepkarma en herhalingslussen los. Je overstijgt het rad van karma en wedergeboorte en dat van je wenslichaam en het verlangen naar je tweelingziel of straal. Het Heilig Huwelijk in je ontstaat. Je innerlijke man wordt geïntegreerd en komt op voor je innerlijke vrouwelijke eigenschappen en andersom. De bubbel waarin je steeds opnieuw incarneerde met steeds dezelfde mensen en karmische thema's, lost op. Je wordt diamant helder, zuiver en integer en je wordt gegrond op het non duale en kristallijnen Aardingsnetwerk van de nieuwe samenleving en Ware Zelf-Mensheid. Je wordt bevrijd van relatieproblemen, ook al ben je in relatie.

De negende set Elohim Inwijdingen

Je zult je Goddelijke autonomie en je egoloos gezag gaan belichamen om een dienaar van de Bron en Moeder Aarde te worden. Non dualiteit, je Boeddha-natuur en de universele Christuskracht zullen je gedachten en handelingen vormen. Afhankelijk van je levensmissie kunnen grote Creatiekrachten, Meesterschap en Avatar-Bewustzijn ontstaan.

De tiende set Elohim Inwijdingen

Je wordt een Ingewijdene, een Bodhisattva en Mysticus wiens realisatie van het volledig potentieel van alle zieledelen, Gaven, Sterrenlevens en je Godsvonk, op Aarde klaar is. Toch blijf je om anderen te helpen dit ook te realiseren. Dit is je hoogste Missie.

 


 

De 10 sets Elohim Inwijdingen duren 1-3 jaar maar de verdieping van je verkregen Inwijdingen en je levenslessen zet zich je leven lang voort. In reeds 2 jaar kun je een enorme positieve groei en verandering bemerken als je twijfelloos deze ik-loze Inwijdingsweg aangaat! Je ontwikkelt je van een persoonlijkheid met sterk ego-ik-gevoel naar het zijn van de open ruimte van je ziel en Godsvonk. Vanuit de open ruimte functioneer je steeds meer als Earthkeeper en Ingewijd kanaal voor het grote eenheidsliefdesveld en de grote Krachten.

In de weken en maanden tijdens en na elke set Inwijdingen kun je soms voor enkele dagen last hebben van ontgiftingsverschijnselen als oude ervaringen die in het lichaam waren opgeslagen, los komen. Kom je er niet uit dan kun je altijd een afspraak maken voor een persoonlijk telefonisch consult of live sessie met één van je Elohim leraren/healers.

 

Wat merk je nog meer

 • Sommige Inwijdingen openen je hart in Goddelijke Eenheid zowel als in Moeder Aarde
 • Je Hart wordt geaard en krijgt "ballen" zodat het de nieuwe samenleving kan dienen en je leiderschap non duaal wordt, ook al leef je temidden van een duale omgeving
 • Je innerlijk kind, creatiekracht en magisch kind worden open, krachtig en heel
 • Je krijgt heling op beschadigingen en onverwerkte gevoelens en leert jezelf te delen op het geheel
 • Alle 13 dimensielagen van het hart worden doorgewerkt, gezuiverd en gehealed (neemt tijd)
 • Vreugde, hoop, vertrouwen, harmonie, wijsheid, nederigheid, mededogen, heldere en genezende Gaven en egoloosheid nemen tijdens de opleiding voelbaar toe
 • Openen 3de oog, inzicht, visie, verruimd en kosmisch bewustzijn, meesterschap en verbondenheid
 • Reactiviteit, dominantie, wenslichamen en onzekerheid, lossen op, net als je familie-aura en patronen en het karma van je zielegroep
 • Emoties, onveiligheid, kwetsbaarheid en je teveel aanpassen transformeren
 • Functioneren in harmonie met je omgeving terwijl je boven het maaiveld uitsteekt
 • Communiceren en functioneren vanuit de leiding van je Hart, Ziel en ware goddelijke Zelf i.p.v. je hoofd of ego-ik
 • Werken vanuit passie en je Ware Essentie
 • Leiding kunnen geven énontvangen, gelijkwaardig en nederig kunnen zijn
 • Je wordt oordeelloos en leert je onbewustzijn en gevangen zieledelen transformeren en integreren
 • Je zult vanuit je hoogste Licht, gevoeligheid en Missie, verbonden met anderen, de Bovenwereld, Moeder Aarde en alle Spirits, goed geaard in de maatschappij staan

Persoonlijke begeleiding door middel van coaching-healing-reading en satsang

Je kunt naast de opleiding extra individuele coaching en satsang sessies boeken. Dit kan je veel helpen. Vanaf het moment dat je je inschrijft voor een sessie, workshop(module) of opleiding begint je zuiverings- en ontwikkelingsproces al. Je gaat zien voorbij de sluiers en verwerkingsprocessen beginnen in je dromen en dagelijks leven plaats te vinden. Ook een weerstand naar dit alles kan zich laten zien omdat je ego bang is voor verandering. Volg in dat geval je volwassen zelf en niet je innerlijke saboteur maar doorzie het en heb geduld met jezelf.

De Elohim Inwijdingen verruimen bewustzijn op mannelijke en vrouwelijke wijze

De Elohim Inwijdingen en lessen verruimen niet alleen het Bewustzijn op mannelijke wijze, ze zorgen ook voor de Vrouwelijke verbonden zorgzaamheid voor al het leven

De Elohim Inwijdingen lossen je ego-ik en afgescheiden zelf op tot in de basis en voeren je naar non dualiteit, Christuskracht en het realiseren van je Goddelijke Vonk in het aardse (Godrealisatie). Ze verbinden en helen je mannelijkheid en vrouwelijkheid, zowel als je mannen- en vrouwen-voorouderpatronen, en je hogere en aardse delen. Ze bevrijden je van al je (collectief) karma uit dit en voorgaande levens. Je leert vanuit het lichaam als sjamaan en God-Godin, te functioneren. Je wordt, naast de activatie van je Mannelijke Vuurkracht en Geest, ook verbonden met de kracht en liefde van alle vrouwen en het Goddelijke Vrouwelijke (ook als man).

Dit grote dragende en zorgzame eenheidsliefdesveld en je (subtiele en verfijnde) gevoel worden door Moeder Aarde en het onzichtbare netwerk van alle kristallijnen Earthkeepers (Aardehoeders) en Ingewijde Sjamanen ondersteund en jij zult daar voelbaar deel van gaan uitmaken. Je gaat de innerlijke Moeder Aarde Weg en leert je innerlijke rijkdom te halen uit wat je kunt betekenen voor anderen. Je zoekt je geluk steeds minder in de buitenwereld. Geld, materie, status, relaties, seks of je kleine, op zichzelf staande zelf, geef je minder energie en aandacht. Ze zijn niet langer je doel en streven, al mag het er wel zijn. Je binnenweg wordt je doel. Je vindt rijkdom in jeZelf delen met je omgeving; met alle mensen-, dieren-, stenen- en plantenwezens. Je eert en hoedt Moeder Aarde, haar schepselen, je voedsel en de wateren. De Inwijdingen brengen je egoloze Overgave en relaties vanuit onafhankelijke Verbondenheid.

Zij die dit Ingewijde pad bewandelen, worden geholpen door de Bovenwereld, alle Spirits, de oude natuurvolkeren en Moeder Aarde. Innerlijk komt het paradijs tot rijpheid en netwerkt over de Aarde. Je Lemurische Oorsprong en eenheid, en de hulp van geziene en ongeziene (licht)vrienden, zul je overal om je heen ervaren omdat je je opent als je Ware Natuur. Je zult niets meer te kort komen en nergens meer bang voor zijn door je innerlijke Godskern en bewuste afstemming daarop. Je chakra's zullen hun hoogste Goddelijke trillingen aannemen en geven dit door aan je lichaam, gedrag, wij-handelingen en gevoel. Je innerlijk kind wordt verlicht zoals je mind en hart ook reeds verlicht aan het worden zijn. Je tilt anderen op en straalt genezende energie uit. Je Hart, Bewustzijn en Kracht trillen door in je gesprekken en (energie) werkzaamheden. Je brengt het hoogste op Aarde.

De elementen Water en Aarde, worden samen met je Passie en Liefde, de dragers van je Geestelijk Vuur, Inzichten (element Lucht) en Godsvonk en je leert met ze te werken. Je verzacht, zuivert, laat los en hoedt je groep, zowel als de natuur. Je wordt transpersoonlijk (ik-loos) en belichaamt eenheidsliefde en mededogen ondanks een soms vurige of zwakke aard. Geneeskracht, ook die van je parallelle levens, ontstaat op natuurlijke wijze in jou. Je zult de plek en mensen op Aarde vinden die Jou en je grote Missie bekrachtigen. Zoals je ook het Thuis in jezelf gaat vinden en het anderen zult leren. Je wordt op natuurlijke wijze een heler en de geneeskracht van het hele Universum, alle Elementen en Gaia komen tot je beschikking. Je leert jezelf waarlijk te waarderen en hart te hebben voor jezelf als mens, energiewerker, Ingewijde Sjamaan en Earthkeeper. Je kent je schaduwkanten en die van anderen maar oordeelt niet.

Resultaat na 3 tot 5 jaar intense studie

Je staat in het Licht en je hoeft je niet meer te verbergen. Je accepteert je schaduwdelen en reacties en kleeft niet langer aan liefde of schaduw. Je durft je vrij te uiten en te laten zien en bent volkomen eerlijk en echt naar jezelf en anderen. De zieledelen van jezelf die je ooit weggedrukt hebt komen terug, helen en herstellen. Je wordt je volledig potentieel en God-Godin. Je wordt Vrij. Je persoonlijkheid, ziel en Goddelijkheid worden één. Door de Inwijdingen word je een kanaal voor Gaia, de Bovenwereld en nieuwe samenleving en wordt je op het pad van je hoogste Missie en Godrealisatie gebracht.

 


Advies nodig?

Weet je niet of de opleiding geschikt is of welke je zult kiezen, wil je weten wat het beste bij je past, bel of mail ons dan voor een gratis 5 min. readingsadvies: 

Contact en route

T: +31 (0) 597 541 539
E: info@elohim-centre.org

Klik hier voor openingstijden, route en vakanties

 


 
Meer info over de Elohim Krachtplaats e.a. zaken met betrekking tot Elohim opleidingen en workshops

 


Toon alle opleidingen