De mensheid verandert nu al naar een andere toekomst

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

We worden ons steeds meer bewust van onze eenheid. Eenheid tussen onze hogere en ego-ik, eenheid met de aarde en haar natuur en met het hele universum.

Ons denken gaat overvleugeld worden door ons multidimensionaal en kosmisch bewustzijn, zodat we geestelijke liefdeswezens kunnen worden. We gaan zien voorbij de sluiers van ons onderbewustzijn en onze reactieve patronen naarmate ons bewustzijn verder evolueert. Ongewenste reactiepatronen en gedrag, mede aangetrilt door de familieaura en onze zielengroep, kunnen door eigen bewustzijn worden getransformeerd en overstegen.

Van een strijdvoerende gespannen mensheid veranderen we naar liefdeswezen met meesterschapkracht en inzicht

Lemurische engel, nieuwe aarde.jpgOnze hersencircuits en centra veranderen door de eenheid van de linker- en rechterhersenhelft. Hierdoor wordt onze denk-doe en aardse krachtkant één met de hogere intuïtie, liefde en zachtheid en zullen mannen en vrouwen minder duwen en trekken aan elkaar door onbegrip. Innerlijk worden we meer androgyn en kennen we veel meer vrede, harmonie en geluksgevoel. Ons kosmisch bewustzijn wordt mogelijk door de eenwording van onze linker- en rechterhersenhelft en de rust en vrede die dat met zich meebrengt. Het opent en activeert onze pijnappelklier steeds verder en brengt daardoor o.a. visionaire hormonen en een betere stemming en gezondheid. 

Verlichte relaties en organisaties zullen mogelijk worden

Zij leven vanuit het hart, denken duurzaam en holistisch, zijn Ontwaakt, multidimensionaal en gemoedelijk. Zij weten dat alles samenhangt en leven daarnaar. Zij beseffen dat 2 tegenpolen met elkaar verbonden delen van één geheel zijn, ook binnen relaties en organisaties. Bewuste en sensitieve mensen zoeken reeds de overkoepelende waarheid en eenheid. Zij verliezen zich steeds minder in polaire strijd, onzekerheid, boosheid of eigenbelang en resoneren met het grote universele eenheidsliefdesveld.

TIP: In de workshop "Geheelde relaties en seksualiteit, mannelijkheid en vrouwelijkheid op diepgaand zielsniveau", vinden geïnspireerde lezingen, oefeningen, persoonlijke readings, gespreksrondes/satsangs en super helende transmissies plaats rondom het thema relaties, seksualiteit en je innerlijk Heilig Huwelijk.

Tijdens deze workshop wordt er gewerkt aan oude belemmeringen en karma. Helende inzichten en oplossingen komen binnen handbereik. Het meest subtiele, kristallijnen zelf komt aan bod, net als de Inwijdingen in de hogere Liefde.

Wat je misschien ook interesssant vindt:
Joke ElZiam Nootebos is tevens schrijfster en uitgever van het boekje
"Goddelijke intimiteit, seksualiteit en tweelingstraal relaties" Het boekje is te verkrijgen op de webshop elohim-edelstenen.nl. Klik hier voor meer informatie


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin