Sterke gemeenschappen bouwen

Ook organisaties zijn gemeenschappen. Oude en nieuwetijds gemeenschappen en organisaties kennen vergaderingen, gezelligheid, leiders, volgelingen, hoeders voor de inkomsten en visie, verbinders, vrienden, vijanden en vele verhalen. Ze zijn altijd in beweging. Alleen sterke gemeenschappen bestaan uit een solide groep gelijkgestemde bouwers, met een open mind en hart voor onderlinge verschillen. Zij luisteren naar elkaar en dragen geregeld opbouwende en op groei, eenheid en nieuwe mogelijkheden, gerichte ideeën en daden aan. Ze staan veranderingen en aanpassingen toe en stagneren niet in vastzittende ideeën, vaste gewoontes of macht-onmacht en relatieproblemen.

Oudetijds en nieuwetijds gemeenschappen

boom ondergaande zon.jpgNieuwetijds gemeenschappen, relaties en organisaties zullen functioneren vanuit ieders ware (egoloze) Zelf. Zij zullen het eigenbelang overstijgen om het groepsbelang, de visie en het doel, te dienen. Zij baseren zich niet langer op afhankelijkheid, vanzelfsprekende gehoorzaamheid, leunen op de leiders en hiërarchie, maar zullen zichzelf en het hoger dimensionale gemeenschapsleven opnieuw uitvinden.

Oudetijds gemeenschappen kennen een flinke top-down en onderlinge concurrentie structuur. Financieel en relationeel worden verbindingen met anderen en andersdenkenden in de gaten gehouden of aan banden gelegd. Je mag niet afwijken van de groep en er niet zomaar uitstappen. Veel draait er om de macht van de leiders. Denk aan grote multinationals, de maffia en straatbendes maar ook aan “gewone” oudetijds gemeenschappen en bedrijven.

In nieuwetijds gemeenschappen maar ook in oudetijds gemeenschappen voelt het saamhorig, vertrouwd, veilig en ondersteunend. Dit komt mede door de duidelijk sociale orde en het familiegevoel en de gelijkgestemdheid. Nieuwetijds gemeenschappen ontstaan vaak rondom een ideaal of verbindend idee van een leider. Toch zijn ze vrijer en diverser en streven ze naar brede inspraak en gezamenlijk leiderschap. Liefst dragen ze ook gezamenlijk de risico’s. De interne en externe groeps- en organisatie ringen zijn minder duidelijk en meer flexibel. Er zijn meepratende, meewerkende en meedenkende (online) netwerken, leden of klanten en door de openheid, overlegsfeer en flexibiliteit kan er veel sneller ingespeeld worden op veranderingen en kan er beter en harmonieuzer worden ge-co-creëerd, dan bij de oude, vanuit de top gestuurde gemeenschappen. Nieuwetijds gemeenschappen, relaties en bedrijven zijn gericht op samenwerking, verandering en co-creatie. Vaak zijn ze multidimensionaal en gericht op de nieuwe Mens en maatschappij en dragen ze bij aan het belang van de natuur. Nieuwetijds organisaties delen zonder ego informatie en posities. Eigenbelang en persoonlijke ambitie horen hierin niet thuis. Ook het kunnen omgaan met het onbekende en de mogelijke onvoorspelbare toekomstgaranties horen bij nieuwetijds relaties en gemeenschappen. Toch moeten we de kwaliteiten van oudetijds gemeenschappen niet overboord gooien in de hang naar verandering!

De Overgangstijd

nieuwetijds kinderen.jpgWanneer je een groep mensen in een ruimte zet, ontstaat er niet vanzelf een open democratisch systeem met wisselend leiderschap, transparante informatie-uitwisseling en voortdurende nieuwsgierigheid naar andere manieren van kijken, doen en denken. We willen wel zonder belemmering van ego en eigenbelang in alle dienstbaarheid samenwerken, maar we kunnen het nog niet. We hebben nog steeds behoefte aan een charismatische leider die ons de weg wijst als we het even niet weten, die ons troost geeft en moeilijke beslissingen neemt die we zelf niet durven nemen of een waar tegen we ons kunnen afzetten. En eigenlijk willen we ook gewoon doen wat we al deden en weten waar we aan toe zijn… met heldere afspraken, vaste rollen, richtlijnen, functieomschrijvingen, beloningen of uitkeringen. Allemaal heel menselijke behoeften die in bewegende nieuwetijds organisaties vaak minder behulpzaam en op hun plaats zijn.

In nieuwetijds relaties, gemeenschappen en organisaties is het hard werken: verschillen uitspreken, comfortabel zijn met het niet-weten, ego, eigen vastgezette meningen en emoties aan de kant zetten, bereid zijn geraakt te worden door wat een ander zegt en leren omgaan met de angst voor verandering. En als we dan onze duale menselijke behoeften en reacties onderdrukken dan komen ze voortdurend omhoog als weerstand, twijfel, (macht)strijd, dualiteit, onrust(stoker), onveiligheid, richtingsloosheid en teleurstelling. We maken geen echte keuze en ons innerlijk kind gaat er vandoor zonder ons hoger Hart, Bewustzijn en Meesterschap. Zonder de Geest dus.

Wat sterke nieuwetijds gemeenschappen doen aan onzekerheid en verzet

Sterke gemeenschappen hebben begrip voor oudetijds reacties en ideeën maar voeden ze niet. Reacties vanuit emoties, verzet en dualiteit worden gebruikt voor innerlijke groei maar ook een conflict wordt niet vermeden. Sterke nieuwtijdsrelaties, organisaties en gemeenschappen lopen niet weg, maar luisteren naar de verschillen. Ze voelen in en mee en overkoepelen de tegenstellingen door het grotere belang of doel naar voren te halen. In sterke gemeenschappen wordt beseft dat niet iedereen het over alles eens hoeft te zijn en worden de verschillen op elkaar afgestemd en overkoepeld waar mogelijk. Eenheid, Kracht en Liefde staat of valt daarom juist bij de liefde voor verschillen en het vermogen hier goed mee om te gaan. Ook in nieuwetijds gemeenschappen zijn er irritaties, voelen mensen zich te kort gedaan, lopen de kantjes eraf of maken afspraken die niet nagekomen worden. Het is aan organisaties, aan leiders, bewoners én medewerkers, om de interactie- en besluitvorming zo te organiseren, dat alle invalshoeken en de wij-kracht daadwerkelijk benut kunnen worden. Het geheim van een goede, stevige nieuwetijds gemeenschap zit in het creëren van een sfeer waarin waarachtige, mooie, spannende, verdrietige, diepergaande en moedige gesprekken gevoerd kunnen worden.

collage-2017-participanten.jpgMeewerken in de gemeenschap “The Diamond New Earth” van het Elohim Centre?

Wonen en werken vanuit het ware zelf, wij-gevoel en nondualiteit, als bewust gevoelig nieuwetijds Mens.vrijwilliger en het roer omgooien? Medebewoner worden tijdens een langere participatietijd? In een doorsnee baan wordt jouw spiritualiteit, liefde en nieuwetijdsbewustzijn nauwelijks gespiegeld, dus pak je kans om te komen participeren op het Elohim Centre!

Klik hier voor meer informatie en zie ook de (betaalde) vacatures


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin