1De Elohim Inwijdingsweg van spirituele ontwikkeling naar Ontwaken, verlichting en Godrealisatie

Spirituele ontwikkeling

Dit sterkt je persoonlijkheid en opent je zieleleven, bewustzijn, hoger aansluitingen en heldere Gaven.

Ontwaken`

Je begrijpt dat je niet je ego-ikje bent en neemt waar hoe dat ikje functioneert. Door inzet en waarneming onthecht je van dualiteit, reactiviteit, het vasthouden aan oordelen en eigen vastgezette meningen en je let erop dat je je gedachten en gevoelens niet stapelt tot een verhaal. Het is de oorzaak van al je lijden. Als uiteindelijk je vele gedachten over jezelf, de situatie en anderen niet meer worden gevolgd Ontwaak je vanzelf in de innerlijke Stilte, Ruimte en Vrede van je Oorspronkelijke Zelf. Ook al komen er altijd gedachten je borduurt er niet langer op voort omdat je ik-kern transparanter wordt. Dat waarover zoveel mystici en guru’s in alle tijden spreken wordt zo bereikbaar! Ga daarom steeds met je hart en aandacht naar wat er nu is, naar het gesprek of werk en wees er volledig bij met je hart en aandacht. Zit nergens anders met je hoofd en train dat steeds opnieuw. Je Ontwaakte mind en bewustzijn ontstaan als je jeZelf begint te kennen als de innerlijke Stilte, Liefde, Rust en Ruimte van je Ware Essentie. Datgene dat onder al je gedachten, gedrag en gevoelens aanwezig is. Je laat je afhankelijkheid van wat collega's en familie van je vinden los of wat jij van iemand vindt en blijft trouw aan je innerlijke Vrede en Weg. Zo groei je verder naar de staat van Verlichting.

Verlichting

Je bent Ontwaakt, snapt Wie je bent en laat je denken, doen, handelen en gevoel steeds meer vanuit je Onvoorwaardelijk Hart en directheid komen. Je mind en wil, werken niet meer solo en komen er niet meer tussen. Dat is een lange training. Je Hart krijgt de leiding over je functioneren, je denken vindt plaats vanuit je Hart met eenheids-, wijgevoel en verdraagzaamheid en je onthecht jezelf steeds verder van afgescheidenheid, oordelen, afhankelijkheid of duale gedachten en houdingen. Je overstijgt je gehechtheid aan het gehoor, begrip en medeleven zoeken van je maatjes of van je spirituele groep en verteert je ervaringen dan juist in jezelf.

Lees meer bij de opleiding Ontwaken, non dualiteit en verlichting

Christuskracht

Je persoonlijke Christuskracht ontvouwt zich zogauw je er op de eerste plaats voor je mensen en dan pas voor jezelf kunt zijn en belangeloos wordt zonder de oude weggeefstand die je kende toen je er nog bij wilde horen. Je hart laat nog meer zelfbescherming en eigen belang los en wordt opener en raakbaarder. Je bent je er steeds van bewust je persoonlijke wensen en wil in handen van de leiding van je onvoorwaardelijke Hart te leggen. Je Hart dat uitgelijnd is met je Godsvonk, De Bron of het AL. Je leert steeds beter persoonlijke wensen en angsten d.m.v. dit bewustzijn te overstijgen. Des te meer ik-laagjes eraf onthechten des te meer voel je Wie je werkelijk Bent als neutrale  (Goddelijke) Liefde, Vrede en Kracht. Weet Wie je Bent ook al zijn er nog genoeg restanten (spiritueel) ego of innerlijk kind reacties in je aanwezig!

Godrealisatie, de Elohim Inwijdingsweg en nieuwe samenleving

Leef vanuit Overgave, je Ontwaakte en verlichte staat én je Christuskracht die je helpt ego-ik-loos te worden en zorg ervoor dat je niemand meer te hoeven zijn of worden. Alleen dan volg je je Godsvonk, de Bron en je Missie i.p.v. je persoonlijk belang, idee en gevoel. Doorzie en onthecht daarom steeds opnieuw nog meer vastgezette meningen en afgescheiden gevoelens en gedrag. Doe dit ook op het gebied van seks, relaties, geld, onzekerheid, last hebben van dominantie van anderen en angst voor afhankelijkheid of meer verantwoordelijkheid. Vindt nergens wat van een leef vanuit het open Hart dat je bent en vanuit de Flow. Alleen dan kan je Godsvonk in je onderste chakra's, buik- en basisgevoel, indalen. Los je innerlijke onveiligheid op in Meesterschap en Overgave en deel jezelf op de groep zonder voorbehoud. Wordt openhartig, gevend en dienstbaar. Je hoogste Missie zal dan volgen. Hoederschap, hoogstaande zuiverheid en integriteit, gehoor geven aan de hoogste Waarheid en in dienst staan van het grote Liefdes-Eenheidswerk voltooit zich in je zogauw je je op de Inwijdingsweg naar ik-loosheid en het transparant maken van je ik-kern begeeft. Als je gevoelens, wensen en gedachten niet meer om jou draaien lost je ik-kern steeds meer op. Je wordt dan transpersoonlijk en ten slotte verlicht. Al je beschermingsmuren en houdingen vallen om en je gaat nog meer voelen. Ook wordt je onbewuste bewust en zie je voorbij de sluiers en schaduw. Je Goddelijke Vonk, Universele Liefde, Vreugde en Al-Eenheidsbewustzijn openbaren zich als laatste in je aardse buikgevoel en onderste chakra’s. in een grotere verbonden zorgzaamheid, meer verantwoordelijkheid, leiderschap en al je werkzaamheden.

Je wordt een angstloze multidimensionale Earthkeeper

Je co-creëert voor de nieuwe samenleving vanuit nederigheid en eenvoud. Je hebt het niet meer zoveel over wat je allemaal kunt waarnemen en hoe je ontwikkeling gaat of waar je last van hebt. Ook als je een leider, leraar of coach bent hoeft je niemand meer te zijn. Je onbewuste en lagere zelf zuiveren. In de volgende tijdsperiode raken al je chakra’s verlicht (ze openen tot in het oneindige en eeuwige gevoel) en je wordt steeds subtiel in-en aanvoelend en raakbaarder. Er is sprake van ik-loosheid en Godrealisatie (het realiseren van je Godsvonk in het aardse leven en in je lichaam). Vroeger kon dit alleen achter de tempel- en kloostermuren bereikt worden maar in deze Aquariustijd is het de bedoeling dat je een gerealiseerde Meester en Earthkeeper wordt te midden van allerlei aardse uitdagingen.Juist daarin vind je je Inwijdingslessen. Juist te midden van je gezinsperikelen en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat is nieuw op aarde en is het specialisme van het Elohim Centre. Het Elohim onderrwijs en de woon-werk gemeenschap "The Diamond New Earth" zijn bedoeld het hogere in het dagelijks leven te vertalen en de persoonlijke innerlijke, dieperliggende onzekerheid of onveiligheid te overstijgen waardoor je dieper kunt aarden met je Licht en je subtiele gevoelslichamen in je lichaam. Alleen dan ontstaat werkelijke innerlijke Veiligheid. Zelfs temidden van een duale en grofstoffelijke wereld. Je wordt tijdens deze ontwikkelingsweg lichtvoetig, dynamisch en blij zonder dat je je terug hoeft te trekken in stilte of de natuur zoals eerder. Je staat weer midden in het leven!

Lees meer bij de opleiding

 


De Elohim teachings, healings en Inwijdingsweg

workshopzaal.jpgDe Elohim teachings en healings onderrichten en begeleiden deze 5 stappen en vinden plaats op de Elohim Krachtplaats waar ook de helende zelfrealisatietuinen hieraan bijdragen. Kennis, healing en inzichten worden tijdens de teachings, healings en Inwijdingsweg, ondersteund door transmissies en darshan. (krachtige en voelbare Eenheids-energieoverdracht voor je Goddelijk ware Zelf met uitleg) Joke als Ingewijdene en verlichte leraar, geeft unieke, zeer krachtige multidimensionale (Ontwakings-)workshops met satsangs, E-cursussen en online
Doe mee aan een workshop of boek één of meerdere online/live groepshealingen met Joke ElZiam Nootebos.  Boek een persoonlijk consult en bezoek de Elohim Zelfrealisatie Krachtplaats en helende tuinen: T+31 (0) 597 541539.


Reviews

Adelheid buiten in de wind.jpgIk heb voor Elohim gekozen omdat ik  bij de eerste kennismaking al snel een goed gevoel had en de energie zacht open en echt voelt, alles benoemd wordt en je uitgenodigd wordt de hele weg te gaan tot in de basis, waar echt niets ontlopen kan worden. Omdat het persoonlijk en kleinschalig is, maar wel een gemeenschap, en een fantastische Krachtplek. Het voelt als een nieuw gezin.
 
De opleiding en het Inwijdingspad geeft me meer vertrouwen om te zijn zoals ik ben, om anders te zijn. Vertrouwen in mijn kwaliteiten. De opleiding brengt diepe transformatie, nieuw inzichten in mijzelf, in mijn mogelijkheden, hart en talenten. Geleidelijk leer ik mij minder aan te passen, directer en opener te zijn in contact. Ik kan sneller loslaten wat me raakt, en me direct weer focussen op de Kern. De scheiding tussen innerlijk en uiterlijk, hoog en aards wordt steeds meer opgeheven, ik wordt meer een in mijzelf.

Ik heb meer plezier, meer gerichtheid, meer motivatie, meer zelfkennis, meer kracht en meer zachtheid, meer vreugde omdat alles wat er is past in de ruimte van Liefde! In het Christus hart en de Buddhabuik:-)
 
De multidimensionaliteit in de opleiding heeft me het afgelopen jaar af en toe in een spagaat gebracht, maar ik verwelkom het steeds meer als leidinggevend voor mijn dagelijks leven. Ik hou enorm van de diepgang, het geeft zoveel verrijking in mijn leven. Maar het doet me ook beseffen en ervaren dat Ontwaken op alle lagen soms heel heftig is en diepe keuzes vraagt. En tegelijk zie en voel ik hoe eenvoudig het is en dat ik die Weg ga.
 
Warme groet,

Adelheid