De Gaia-Christ Mens

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

Zo gauw de mens voorbij gaat aan alles op zichzelf betrekken, richt hij zich op de Goddelijke Vonk, middels het openstaande 8ste chakra boven de kruin, en wordt hij/zij dienstbaar. Hij/zij wordt de kosmische mens welke in alle dimensies tegelijk functioneert.

Het Bovenwereld-lichtwezen en de mens worden één in de wereld van materie

Er ontstaat een bewuste samenwerking met de hogere Lichtwezens, Gaia en de natuurspirits, waardoor het hogere Licht in de lagere werelden gebracht wordt. Dit gebeurt d.m.v. de kristallijnen vortexen (lichtspiralen of energiepoorten) die door de aanwezigheid van de Gaia-Christ-Mens© in de huizen, tuinen, leylijnen, organisaties en krachtplaatsen verschijnen. Dit is het voltooien van het evolutieplan en de opdracht van het Huis van David. Deze kristallijnen Gaia-Christ-Mens© leeft het voorbeeld van de nieuwe aarde.

Engel.jpgIn de woon-werk-gemeenschap, de chalets van het Elohim Centre, de zelfrealisatie-tuinen en de Krachtplaats is deze kristallijnen nieuwetijds energie, de vortexen en het non duale samenleven en werken, al in de materie te ervaren. Het kristallijnen Liefdes-Eenheidsland verspreid zich ook in de omliggende akker- en weilanden, waardoor ook daar steeds meer lichtpoorten en Spirits ontstaan.

Mensen die naar dergelijke kristallijnen plekken en gebieden trekken zijn o.a. de Ouden en de Earthkeepers, die het hogere Eenheidslicht en Christuszaad onbewust of bewust met zich meedragen. Deze mensen en plekken activeren het hogere leven op aarde en de ontwikkeling voorbij reactiviteit, persoonlijke belangen of angst voor tekorten.

Gaia-Christ©-Boeddha natuur, levensbestemming en groepsziel

Boeddha, verlichting 3.jpgEen groepsziel, eenheidsliefdesveld of Christuskracht ontstaat door als Lichtfamilie belangeloos samen te werken aan een groter doel. Bij het Elohim Centre hoef je als vrijwillige participant of teamlid niet perfect of verlicht te zijn, maar wel steeds te kiezen voor het Wij-gevoel. Hierdoor ontstaat je Boeddha natuur of Christuskracht en je grotere Levensbestemming. Ook moet je op praktische wijze voldoende van betekenis kunnen zijn in de Elohim woon-werk-gemeenschap en tuinen. Wil je samen een voorbeeld zijn voor de nieuwe aarde, juist op de Elohim Krachtplaats die trilt als een acupunctuurnaald voor de wereldziel?

Meer informatie over vrijwilligerswerk en betaalde vacatures. 


Multidimensionaal Master Healer Reader Coach - Beroepsopleiding

Krachtige Masterhealingen, heldere multidimensionale readingen, wonderlijke genezingen en grote (bewustzijns)veranderingen leer je uit te voeren. Je leert healen-readen als een (ge)zuiver(d) multidimensionaal kanaal voor universele Liefde, waarbij je zelfrealisatieprocessen en grote vakkennis zich snel verdiepen. Je leert en oefent fysieke, emotionele, kinder, relatie, chakra, huis, gebied, werk healing-reading. Ook leer je hoe je professioneel omgaat met adviezen, natuurgeneesmiddelen, afstandconsulten, cliënten, cliëntenbestanden, praktijkvoering en uitbreiding, voor- en nazorg, administratie en belastingzaken. Je zult cliënten na deze beroepsopleiding tevens kunnen coachen bij spirituele en multidimensionale verdieping.

Lees meer over de inhoud van deze opleiding

of bekijk hier de andere beroepsopleidingen.


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin