Ontwikkelingsstappen naar Magiër en Mysticus

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

Vlinders, magie, natuur.jpg

Als het Licht van de Holy Spirit en onze Goddelijke Vonk onze persoonlijkheid en handelingen doorstraalt, "kleven" we niet meer aan zwaarte, verdriet, boosheid, meesterschap, bevestiging e.d., en ook niet aan liefde, relaties en licht. We wandelen in balans tussen het licht en donker. Als we daarbij onze "heldere" gaven, verruimd bewustzijn en oneindige liefde permanent belichamen, zijn we Magiër of een verlichte Pillar of Light.

Bij een Magiër of Pillar op het hoogste niveau is het kundalini-kanaal gezuiverd en staat het helemaal open. Het zenuwstelsel en lichaam zijn dan sterk genoeg om de Goden- en Liefdes-Krachten als bewust medium hanteren. De Krachten worden slechts gebruikt voor het welzijn van anderen en zijn in eenheid. Stralend kristallijn bewustzijn, visioenen en heldere inzichten, een volledige beheersing van lichaam, emoties, gedachten en handelen ontstaan.

Als de heilige Magiër het stralend kristallijnen bewustzijn belichaamt wordt hij of zij een ziener en kent hij/zij met Goddelijke Magie/scheppingskracht en onvoorwaardelijk helend medeogen. Dan heeft hij/zij geleerd het lichaam, de emoties, gedachten en daden, te beheersen en is er nog nauwelijks psychische of emotionele onbalans. Een magiër op het hoogste, universele niveau handelt vanuit de hoogste Waarheid en het algemeen belang.

Bekijk hier de Elohim opleiding Heilige Magie

Een weg alleen, maar volkomen Al-één

Daarna wordt hij/zij een verlichte mysticus waarbij persoonlijk belang en liefde op zijn gegaan in eeuwige, universele Liefde. Zijn/haar geest en dagelijks bestaan zijn één met het grotere en ultieme Bestaan, de Bovenwereld, God, zonder ontkenning van haar/zijn eigen schaduw en de maatschappij. Een mysticus zijn wil niet zeggen dat het karakter geen randjes en kantjes meer kent. Menszijn blijft.

Kenmerken van een ware mysticus

Kenmerken van een ware mysticus zijn de gelijkmatigheid van rust, vrede, neutraliteit, vreugde, innerlijke stilte, vrijheid, oordeelloosheid, goedheid en een stralendheid die velen inspireert. De mysticus, of mystica leeft op Aarde een kosmisch leven. Zijn/haar sociale leven zal volkomen anders zijn, omdat alles in het teken van de Bron staat, waaraan volledige toewijding is. Hij/zij leeft voor andere zaken dan de doorsnee mens en velen zullen hem of haar niet meer begrijpen en soms oordelen. Mystici hebben geen behoefte meer zich met een groep, functie, positie, bezittingen, religie, cultuur, maatschappelijke en sociale normen te identificeren. Mystici zijn vaak fijne, aardige, krachtige, zuivere en bescheiden mensen waar het goed mee samenwonen of werken is.

Anderen "grijpen" door de mysticus heen

Desondanks hoeft dat niet gemakkelijk te zijn voor beide partijen. De mysticus krijgt vaak projectie over zich heen, omdat de anderen bij hem of haar geen vat hebben op verbinding en patronen. Ze "grijpen" door de mysticus heen, kunnen hem/haar niet plaatsen in eigen kaders en normen en trekken allerlei conclusies om toch maar houvast te hebben aan eigen overtuigingen of denken erover te vertrekken. De mysticus heeft de ander niet nodig om gelukkig of samen te zijn, seks mee te hebben of een kosmische Taak mee te doen. Als het er is, is het fijn en als het er niet is, is het ook goed. Hij of zij is ongebonden verbonden, onafhankelijk en Vrij. Een partner kan zich echter snel niet gezien of erkend voelen, zoals bij relaties op persoonlijk niveau wél het geval is. De kosmische mens en mysticus leeft voor het grote Geheel en de Bron, voor zijn of haar bijdrage aan de natuur en de bewustzijns-liefdes-groei van de samenleving.

Gezond voedsel en schone rivieren

Vroegere mystici trokken zich vaak terug uit de maatschappij en relaties. In de nieuwe tijd is het de bedoeling in de volheid van het bestaan en in het eigen lichaam aanwezig te blijven. Dienstbaarheid aan de mensheid en natuur zal dan niet alleen geestelijk plaatsvinden maar ook op praktische aardse wijze. Een nieuwetijds mysticus zal niet alleen universele Liefde/Bewustzijn belichamen en uitdragen maar ook Moeder Aarde en de natuurwezens. De mysticus weet dat gezond voedsel en schone rivieren zullen ontstaan als de mensheid bewust genoeg is. Hij of zij zal de medemens dezelfde holistische eenheid, ook met de natuur, en innerlijke staat van vrede gunnen.

De Elohim Inwijdingstuinen, zelfrealisatie tincturen, opleidingen en individuele sessies, activeren en onderwijzen bovenstaande Weg



Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin