Onnodig afhankelijk blijven van partner, groep of uitkering stopt de Goddelijke Stroom

Tekst geschreven door Joke ElZiam Nootebos

Als we alleen geestelijk leven en we het stevig staan en adequaat handelen in de wereld van materie, geld en zorgzaamheid niet aan kunnen, zal de flow in ons leven stoppen.
En als het gedrag van onze persoonlijkheid niet ondersteund wordt door ons hogere geestelijke Zelf, door onvoorwaardelijke Liefde en zuivere inzichten, worden we steeds sneller ziek of stagneert de positieve levensstroom. Niets lukt dan meer, omdat de Tijdgeest nu zodanig gaat werken dat we gedwongen worden ons volledig potentieel van hoog tot laag, van mannelijke tot vrouwelijke houding, van aardse en Godenkwaliteiten, tezamen te belichamen. Ook krijgen we een aardse en kosmische verantwoordelijkheid om niet te leunen en kreunen, maar elkaar en het gezamelijk (overheids)inkomen te steunen.

De Tijdgeest maakt nu ook dat velen voelen de eigen weg te willen gaan

Het samen zijn en toch je eigen ontwikkelingsweg gaan krijgt universele steun, zolang we het welzijn van onze omgeving daarin meenemen en onszelf delen op de ander of groep vanuit het hart! Het onnodig afhankelijk blijven van een partner, groep of uitkeringsinstantie vindt geen universele steun meer en stopt de Goddelijke Stroom.
Vaak komt de eerste onafhankelijke stap om de eigen weg te gaan vanuit het (spirituele) ego en niet vanuit de 6 dimensionale Christus-wij-kracht die ook het belang van de partner, groep of maatschappij meeneemt. Of andersom, als we ons blijven aanpassen om geaccepteerd te worden, verliezen we de trouw aan onze ziel, lichtkracht, onze groeiweg en bezieling. We functioneren dan vanuit maar één deel van onszelf, waardoor ook de universele steun stopt.

vrijheid.jpg

Hoe wordt je werk anders in de hoger dimensionale toekomst

In de komende tijd zullen we werkplekken kiezen waar we kunnen "geven" en van betekenis zijn om de organisatie en haar mensen te bekrachtigen in hun aardse én hogere doel. We kiezen dan het werk niet alleen voor ons zelf. Onze eigen levensbestemming moet dan wel deel uit willen maken van de maatschappelijke bijdrage van de organisatie. Als dat niet zo voelt, zullen we daar uiteindelijk niet willen werken. We kunnen daar ons hart, verstand, krachten en bezieldheid niet aanbieden.

Nieuwetijds leiders van een organisatie geven een werknemer vrijheid, vertrouwen en ruimte wanneer die het aankan en het voelbaar is dat niet alleen de praktische vaardigheden voldoende zijn, maar ook dat hij of zij vanuit zichzelf wil geven en bijdragen aan het hogere doel voor de maatschappij. Hij/zij denkt mee met de leiding. Andersom zal dat ook het geval zijn. De leiding zal het salaris betalen (aardse kant), zowel als hart hebben voor de ontwikkeling van het ware zelf en de levensbestemming van het personeel (hogere deel). Samen creëren ze voor hetzelfde doel dat de samenleving dient en onderweg schuren en slijpen ze elkaar. Als de levensbestemming en het ware zelf van het personeel past binnen het grotere organisatiedoel wordt er vanuit het hart gegeven en samengewerkt. Al jaren is deze vorm van nieuwetijdsbedrijfsvoering bij het Elohim Centre aanwezig, waardoor ook de Christuskracht beoefend wordt en de sfeer prettig, dynamisch en non duaal gaat voelen.

Afgescheiden belangen lossen steeds verder op en een groter "iets" ontstaat

Het is het blije dynamische Eenheidsliefdesveld en een groepsziel waaraan ieder ongemerkt bijdraagt en waar ieder vanuit kan aftappen, zolang er geen innerlijk verzet, eigenbelang of onvrede is. Jezus doelde op dit zes dimensionale veld toen hij zei "waar twee in mijn naam zijn ben IK". Het gaat om win-win-win in de toekomst van de nieuwe samenleving, waarbij de laatste win om het grotere maatschappelijke belang en geheel gaat. Alleen werken voor het geld of een persoonlijk (ontwikkelings-) belang, zijn in onze toekomst niet meer voldoende.

De dynamiek voor een geweldige flow en blije co-creatiestroom met steun van het universum kan op gang komen zogauw allen van hoog tot laag elkaar steunen. Waar, waarom en met wie we wonen en werken gaat de komende tijd aan de hoger dimensionaal afgestemde voorlopers trekken!

De Elohim Krachtplaats

De Elohim Krachtplaats met helende tuinen en de eenheidssfeer / groepsziel die in de ashram (= woon-werk-gemeenschap) ankert, heelt en zuivert als een acupunctuurnaald in het wereldnetwerk en leylijnensysteem voor de individuele en planetaire verlichting (doel van het Elohim Centre). Bewuste bedrijfsvoering, bewust werken en omgaan vanuit non dualiteit tilt het hele netwerk, ook van (niet aanwezige) Elohim studenten én de aarde, op naar paradijselijkheid, blijheid, lichtvoetigheid, eenheid en vrede d.m.v. de Krachtplaats. Kortom naar de verlichte staat.

Wil je ook deelnemen aan de nieuwetijds Elohim woon-werk gemeenschap en eenheidsenergie ervaren?