3, 10 Stappen naar Godrealisatie

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

Een weg naar Godrealisatie is lastig in te kaderen, het is geen kant en klaar stappenplan. Toch heb ik geprobeerd om de stappen naar Godrealisatie, de fases waar je doorheen gaat, te beschrijven. Dit kan je helpen inzicht te krijgen in je eigen proces, de geschenken, ervaringen en uitdagingen. Lees het niet als een handleiding of vastgestelde kaders, maar kijk wat er met jou resoneert en haal daaruit je inzichten, hart- en bewustzijnsverruiming.

Stap 1

De persoonlijke Christuskracht ontstaat zogauw je permanent gaat leven vanuit het wij-gevoel en wij-denken en de leiding vanuit je hoofd plaats heeft gemaakt voor dat van je hart. Jij denkt dan vanuit je hart en ziel. Je kijkt zonder dualiteit vanuit eenheid. Je relatie, team of organisatie is er dan niet voor jouw belang, maar jij bent er zonder zelfverloochening, voor de ander(en).

Stap 2

Zogauw je leeft vanuit je ziel en bewustzijn en je gedachten en gevoelens niet allemaal over jou gaan, ontstaat er meer eenheid en non dualiteit in de omgang en in de lagen van jezelf. Je herkent dat ook aan een gemakkelijkere flow in het leven en een stroom waarin alles vanzelf harmonisch samenwerkt en verloopt. In jezelf ken je veelvuldig het gevoel van interne en externe vrede en gemak. Verzet tegen situaties of de ander wordt niet langer versterkt door er wat van te vinden maar maakt plaats voor duidelijkheid, het loslaten van je hoofdverhalen en bewuste keuzes.

Stap 3

Je neemt waar wanneer je muggenzift, je vasthoudt aan alleen je eigen mening, idee, wens, geld of ergernis en merkt op dat dan de wij-flow stopt en op subtiele wijze afgescheidenheid begint. Je traint jezelf alles midden op tafel te leggen als er iets is, zonder dat de ander hoeft te veranderen of je uit bent op een resultaat. Ook leer je jezelf niet te oordelen of je aandacht te blijven pinnen op wat niet goed of niet leuk gaat of waarin je meent dat je tekort komt bij de ander. Je weet wat je wilt versterken met je aandacht en wat niet en leert je gedachten en gevoelens te beheersen, en te spreken vanuit je ziel. Je kiest niet langer voor innerlijke afgescheidenheid maar voor eenheid.

Stap 4

Je merkt dat je alles aanvaardt en in vrede bent met wat er gebeurt, ook al moet je grenzen aangeven of nee zeggen. Oordeel stopt in deze meer ego-ik-loze staat. Je stapelt je gevoelens en gedachten niet meer en vecht niet meer tegen de wereld en jezelf. je zegt de dingen en laat los. Je beoefent het aanwezig zijn met je hart en aandacht tijdens je werkzaamheden en omgang.

 

Loslaten, groei, overgave.jpg
Stap 5

Je denkt, voelt en regelt alles vanuit je ziel en wordt gevend i.p.v. nemend, afwerend, overrulend, passief of zelfbeschermend. Je lost de restanten van je ik-oppasser en het alles persoonlijk nemen op, en deelt jezelf op de groep. Je individuele Christuskracht en verruiming verdiepen zich.

Stap 6

Je waarnemer en bewustzijn zien hoe je ego-ikje functioneert, en merken nu ook het subtiele spirituele ego (van de Lichtwerker of Pillar of Light in je) op en ontmantelen dit. Verruimd bewustzijn en een groter en dienstbaarder hart ontstaan en je hoofd wordt stiller.

Stap 7

Je Ontwaakt en begint te beseffen dat je niet je spirituele ikje, je Gaven, angst, wijsheid of hulpverlener bent, maar dat je als Goddelijke Essentie deel bent van het Al. Je beseft dat niks van jou is en je ik-gevoel of hoger zelfgevoel een illusie is van gedachten en gevoelens die om een denkbeeldig (spiritueel) ikje draaien. Onzekerheid, twijfel, onmacht, de verhalen in je hoofd en nog meer angsten kunnen uit diepere lagen omhoog komen maar lossen daardoor op en uiteindelijk word je angstloos, ik-loos en dienstbaar ...

Stap 8

Je begint jezelf te voelen als eeuwige ziel en ervaart universele Liefde voor al het leven. Je ontmoet heel het leven en anderen als delen van jeZelf. En jeZelf als deel van God en Oneindig Bewustzijn ...

Stap 9

Je voelt je steeds vaker deel van Oneindige Liefde en Eenheidsbewustzijn terwijl je je werk doet en omgaat met je mensen en de natuur. Je voelt niet alleen de aardse verbondenheid met je groep vanuit je gevende Christuskracht en ziel, maar ook het overkoepelende universele Christuskrachtveld, oftewel het grote Eenheidsliefdesveld, waaruit alles bestaat en dat alles aantrilt. Je wordt multidimensionaal, je volledig potentieel en Goddelijkheid. Je ervaart jezelf tegelijkertijd in vele dimensies en je neemt steeds meer onvoorwaardelijke Liefde, integriteit, een groter overzicht, inzicht, tevredenheid en puurheid, mee in je werk en omgang. Al je chakra's, gesprekken, keuzes en daden worden doortrilt door goedheid, Waarheid en Kracht, maar jij blijft de eenvoud zelve! Je wordt als een kind; spelend, blij, onschuldig en in eenheid terwijl je ook en Meester bent.

Stap 10

Je bent dankbaar voor alles wat er door jou heen en voor jou werkzaam is, dankbaar voor de vervelende en leuke dingen die je overkomen en dat je alles aan mag gaan en mag ervaren. Je begint je ultiem gedragen en verbonden te voelen door oneindig bewustzijn, Gaia en het leven zelf. Moeder Aarde en Moeder Natuur worden deel van jou en zijn heel nabij. Net als het gevoel dat er voor je gezorgd wordt, dat er overal Liefde is en je Liefde Bent. Je bent al je rollen en houdingen kwijt en functioneert vanuit de universele Christuskracht, vanuit eenvoud en Liefde, en het Hoederschap over je groep mensen en over alle levende wezens. Godrealisatie ontstaat zodra je gevoelens, keuzes en chakra's, de universele Christuskracht, het grote Eenheidsliefdes- en Waarheidsveld, oftewel God, volgen in de vorm van praktiserende dienstbaarheid i.p.v. alleen tijdens een natuurwandeling, meditatie of (yoga) oefening.