10 Stappen naar Godrealisatie

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

Een weg naar Godrealisatie is lastig in te kaderen, het is geen kant en klaar stappenplan. Toch heb ik geprobeerd om de stappen naar Godrealisatie, de fases waar je doorheen gaat, te beschrijven. Dit kan je helpen inzicht te krijgen in je eigen proces, de geschenken, ervaringen en uitdagingen. Lees het niet als een handleiding of vastgestelde kaders, maar kijk wat er met jou resoneert en haal daaruit je inzichten, hart- en bewustzijnsverruiming. Mocht je nog verdere vragen hebben of wil je weten waar je staat in jouw proces, boek dan een Master Healing-Reading-Coaching of een Satsang-Coaching met een van de Elohim Healers of Satsang gevers. Zij kunnen je hierbij verder helpen.

Stap 1

De persoonlijke Christuskracht ontstaat zogauw je permanent gaat leven vanuit het wij-gevoel en wij-denken en de leiding vanuit je hoofd plaats heeft gemaakt voor dat van je hart. Jij denkt vanuit je hart en ziel. Je kijkt zonder dualiteit maar vanuit eenheid. Je relatie, team of organisatie is er dan niet voor jouw belang, maar jij bent er zonder zelfverloochening, voor de ander(en).

Stap 2

Zogauw je leeft vanuit je ziel en bewustzijn en je gedachten en gevoelens niet allemaal over jou gaan, ontstaat er meer eenheid en non dualiteit in de omgang en in de lagen van jezelf. Je herkent dat ook aan een gemakkelijkere flow in het leven en een stroom waarin alles vanzelf harmonisch samenwerkt en verloopt. In jezelf ken je veelvuldig het gevoel van interne en externe vrede en gemak. Verzet tegen situaties of de ander wordt niet langer versterkt door er wat van te vinden maar maakt plaats voor duidelijkheid en bewuste keuzes.

Stap 3

Je neemt waar wanneer je muggenzift, je vasthoudt aan alleen je eigen mening, idee, wens, geld of ergernis en merkt op dat dan de wij-flow stopt. Je traint jezelf alles midden op tafel te leggen als er iets is, zonder dat de ander hoeft te veranderen of je uit bent op een resultaat. Ook leer je jezelf niet te oordelen of je aandacht te blijven pinnen op wat niet goed of niet leuk gaat of waarin je meent dat je tekort komt bij de ander. Je weet wat je wilt versterken met je aandacht en wat niet en leert je gedachten en gevoelens te beheersen, en te spreken vanuit je ziel. Je kiest niet langer voor innerlijke afgescheidenheid maar voor eenheid.

Stap 4

Je merkt dat je alles aanvaardt en in vrede bent met wat er gebeurt, ook al moet je grenzen aangeven. Oordeel stopt in deze meer ego-ik-loze staat. Je stapelt je gevoelens en gedachten niet meer en vecht niet meer tegen de wereld en jezelf. Je wordt er meer één mee. Je beoefent het aanwezig zijn met je hart en aandacht tijdens je werkzaamheden en omgang.

 

Loslaten, groei, overgave.jpg
Stap 5

Je denkt, voelt en regelt alles vanuit je ziel en wordt gevend i.p.v. nemend, afwerend, overrulend, passief of zelfbeschermend. Je lost de restanten van je ik-oppasser en het alles persoonlijk nemen op, en deelt jezelf op de groep. Je individuele Christuskracht ontstaat.

Stap 6

Je waarnemer en bewustzijn zien hoe je ego-ikje functioneert, en merken nu ook het subtiele spirituele ego (van de Lichtwerker of Pillar of Light) op en ontmantelen dit. Verruimd bewustzijn en een groter en dienstbaarder hart ontstaan en je hoofd wordt stil.

Stap 7

Je Ontwaakt en begint te beseffen dat je niet je spirituele ikje, je Gaven, angst, wijsheid of hulpverlener bent, maar dat je als Goddelijke Essentie deel bent van het Al. Je beseft dat niks van jou is en je ik-gevoel of hoger zelfgevoel een illusie is van gedachten en gevoelens die om een denkbeeldig (spiritueel) ikje draaien. Onzekerheid, twijfel, onmacht, de verhalen in je hoofd en angst lossen daardoor op en je wordt angstloos, ik-loos en dienstbaar ...

Stap 8

Je begint jezelf te voelen als eeuwige ziel en ervaart universele Liefde voor al het leven. Je ontmoet heel het leven en anderen als delen van jeZelf. En jeZelf als deel van God en Oneindig Bewustzijn...

Stap 9

Je voelt je steeds vaker deel van Oneindige Liefde en Eenheidsbewustzijn terwijl je je werk doet en omgaat met je mensen en de natuur. Je voelt niet alleen de aardse verbondenheid met je groep vanuit je gevende Christuskracht en ziel, maar ook het overkoepelende universele Christuskrachtveld, oftewel het grote Eenheidsliefdesveld, waaruit alles bestaat en dat alles aantrilt. Je wordt multidimensionaal, je volledig potentieel en Goddelijkheid. Je ervaart jezelf tegelijkertijd in vele dimensies en je neemt steeds meer onvoorwaardelijke Liefde, integriteit, een groter overzicht, inzicht, tevredenheid en puurheid, mee in je werk en omgang. Al je chakra's, gesprekken, keuzes en daden worden doortrilt door goedheid, Waarheid en Kracht, maar jij blijft de eenvoud zelve! Je wordt als een kind; spelend, blij, onschuldig en in eenheid terwijl je ook en Meester bent.

Stap 10

Je bent dankbaar voor alles wat er door jou heen en voor jou werkzaam is, dankbaar voor de vervelende en leuke dingen die je overkomen en dat je alles aan mag gaan en mag ervaren. Je begint je ultiem gedragen en verbonden te voelen door oneindig bewustzijn, Gaia en het leven zelf. Moeder Aarde en Moeder Natuur worden deel van jou en zijn heel nabij. Net als het gevoel dat er voor je gezorgd wordt en dat er overal Liefde is. Je bent al je rollen en houdingen kwijt en functioneert vanuit de universele Christuskracht, vanuit eenvoud en Liefde, en het Hoederschap over je groep en over alle levende wezens. Godrealisatie ontstaat zodra je gevoelens, keuzes en chakra's, de universele Christuskracht, het grote Eenheidsliefdes- en Waarheidsveld, oftewel God, volgen in de vorm van praktiserende dienstbaarheid i.p.v. alleen tijdens een natuurwandeling, meditatie of (yoga) oefening.


Contact en route

T: +31 (0) 597 541 539
E: info@elohim-centre.org

Klik hier voor openingstijden, route en vakanties

Vragen en tips

1) Wil je de egoloze weg naar verlichting en Godrealisatie bewandelen en inzicht en healing krijgen bij je volgende stappen? Boek dan een Reconnection healing met Gaia, je Oorsprong en het Christusbewustzijn/Eenheidshart.

2) Bezoek de Elohim Krachtplaats, de zelfrealisatie tuinen en het Lemurisch bos waar je de codes op kunt halen voor deze multidimensionale ontwikkelingsweg naar Overgave en Godrealisatie.

3) Luister de e-learning opnames voor thuis en volg regelmatig de online groepshealingen die je helpen om in de energie van je ware Zelf te blijven.

4) Als je de bio tincturen set van de krachttuinen in je huis neergezet, til je je huis (prakijk) op voorbij de ik-ruis en helpt het je naar Godrealisatie en Overgave. Je kunt de tincturen intuïtief ook innemen. De tincturen zijn ook los verkrijgbaar, niet alleen als set.

5) Opleiding Ontwaken, non dualiteit en verlichting

6) Satsang-Coachings